דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

עסקים למכירה - דרור הראל
מאת עו״ד דרור הראל

עסקים למכירה

מכירת עסק פעיל – האם לרכוש את העסק או רק את הפעילות שלו
אם הגעתם לכדי החלטה על מכירת עסק פעיל שלכם, הרי שתרצו לקבל את התמורה המקסימלית בעבורו ובנוסף להבטיח לעצמכם הליך מכירה יעיל ובטוח אשר לאחריו לא תהיה לכם כל אחריות נוספת כלפיו.
בדומה לכך, אם הנכם רוכשים פוטנציאלים של עסק פעיל, תרצו להבטיח בין היתר, שלא תהיו חשופים בעתיד לדרישות כספיות מספקים ומשרדי ממשלה או תביעות משפטיות כלשהן על בסיס העבר של העסק עוד לפני שאתם קיבלתם את השליטה בו.
על כן, לא משנה אם מדובר בבית מלון, מסעדה, מפעל או חנות רחוב, הרי שמומלץ מאוד לקבל ליווי משפטי מקצועי מעורך דין מסחרי שילווה אתכם במו"מ וינסח חוזה שמגן על האינטרסים העסקיים והמשפטיים שלכם בעניין של עסקים למכירה.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

כיצד למכור עסק פעיל?

מכירת עסק פעיל יכולה להתבצע במספר טכניקות משפטיות שונות ולעיתים הדרך המועדפת על מוכר העסק לא תהיה תואמת לרצון הרוכש.

לכל טכניקת מכירה ישנם היבטי מס שונים ומשמעויות מסחריות משפטיות שונות שלעיתים נמצאים בסתירה לאינטרסים האישיים של הצדדים לעסקה.

לדוגמא: מאחר שהמוכרים יהיו מעוניינים למקסם את התמורה הכספית נטו שיקבלו לידם בפועל מהקונים, הרי שהם יבחרו בטכניקת עסקה שבה נטל המס עליהם יהיה הנמוך ביותר כגון מכירת מניות החברה.

לעומת זאת, מבחינת הרוכשים של העסק, העדיפות שלהם תהיה ככל הנראה לבחור בעסקה שבה תהיה להם מינימום חשיפה להתחייבויות, תביעות וחובות עבר של העסק שהם רוכשים.

על כן, רוכשי העסק בדרך כלל יעדיפו לרכוש את הפעילות העסקית של העסק בלבד ולא את השם המסחרי של העסק, העוסק מורשה או את מניות החברה, דבר אשר יגביר את החשיפה שלהם לחובות עבר של העסק הנרכש ואולם יגדיל את נטל המס על מוכרי העסק.

עורך דין מסחרי אשר מנוסה בעסקאות מסוג מכירת עסק פעיל,  ימצא את דרך האמצע אשר תניח את דעתם הן של מוכר העסק והן של הרוכש.

ככל ששיקולי המס חשובים למוכרים ועל כן יעדיפו למכור את מניות החברה בלבד ואולם הדבר יהא פחות מתאים  לרוכשים אשר ירצו לרכוש את הפעילות בלבד בכדי להימנע מתביעות עתידיות, אז ניתן לשקול להתאים את מחיר התמורה הכספית של מכירת הפעילות בכדי שהסכום נטו שקיבל המוכר לאחר מיסים, יהיה מספק עבורו.

לחילופין, ניתן לבדוק אם ניתן לשכנע את הרוכשים לרכוש את מניות החברה תוך צמצום הסיכונים המשפטיים שגלומים בכך, לדוגמא על ידי מסירת בטחונות וערבויות מצד המוכר.

נושאים חשובים בכל הסכם מכירת עסקים

 1. תיאור ההתחייבויות של העסק כגון: הלוואות וערבויות.
 2. הצהרות הרוכש כי העסקה מתבצעת בסמכות וכי הוא מוותר על טענות אי התאמה בהמשך.
 3. ענייני עובדים: פיטורים, תשלום זכויות סוציאליות ופיצויים והעסקה מחדש.
 4. הסכמות אודות ניהול העסק בתקופת הביניים עד למסירת החזקה.
 5. טיפול באישורים הנדרשים ממשרדי ממשלה, בנקים ורשויות.
 6. קביעת לוח זמנים לביצוע שלבי העסקה ומועדי התשלומים של התמורה.
 7. ניסוח סעיפי סודיות ואי תחרות.
 8. הגדרת פעילות העסק, השירותים, המוצרים, הזכויות והנכסים.
 9.  תיאור הרכוש של העסק: הרכוש הקבוע, ציוד, רישיונות והיתרים.
 10. תיאור הקניין הרוחני של העסק כגון:סימני מסחר, רשימת הלקוחות וכו'.
 11. טיפול בהעברת הנכסים הדיגיטליים של העסק: אתר אינטרנט, דפי פייסבוק וכיוצ"ב.
 12. הגדרת קבלת כספים עתידיים מלקוחות עד למועד מסירת החזקה ואחריה: חשבוניות, הזמנות, הצעות מחיר, צ'קים, כרטיסי אשראי, מפיצים ועוד.
 13. גילוי מידע משפטי: אודות פסקי דין, עיקולים, תביעות נגד העסק, הליכי כינוס, הסדרי וכו'.

מכירת עסק פעיל – היבטים מצד המוכר

לצד ליווי משפטי של עורך דין מסחרי בעניין עסקים למכירה, מומלץ למוכר העסק לקבל גם ייעוץ בעניין מס מרואה חשבון מלווה.

להלן מידע כללי:

במידה ומוכר החברה הינו בעלים של יותר מ- 10% מהשליטה בחברה הוא נחשב לבעל מניות מהותי ועל כן עסקת המכירה תחייב אותו במס על רווח ההון הריאלי מהמכירה בשיעור 25%. ככל שבעל המניות אינו בעל מניות מהותי (מחזיק בפחות מ- 10% מהשליטה בחברה), אזי המס הנו 20% בלבד.

לחילופין, כאשר נמכרת הפעילות העסקית בלבד, הרי שכל ציוד או נכס באשר הוא אשר יהיה כלול בעסקה, ישא בשיעור המס שרלוונטי אליו ולדוגמא:  על מלאי העסק יחול מס הכנסה לפי המדרגות המקובלות, על הציוד יחול מס רווחי הון ועל נכסי מקרקעין יחולו מס מכירה ומס שבח.

זאת ועוד, שיעור המס שהמוכרים ישאו בו יהיה גבוה יותר וזאת מפני שהתמורה הכספית שמשלמים הרוכשים תשולם לחברה ולא ישירות לידיים הפרטיות של המוכר והכספים יכנסו לקופת החברה ובעת משיכתם לכיסו הפרטי של בעל המניות יחול מס דיבידנד (רווח מנייה) בשיעור של כ- 25% מהסכום המשולם.

בענייני העובדים המועסקים בעסק, הרי שמכירת הפעילות העסקית בלבד, מחייבת את מוכר העסק בהליך פיטורים של העובדים על כל המשמעויות הכספיות של התהליך: שימוע, הודעה מוקדמת, תשלום פיצויים, זכויות סוציאליות וכיוצ"ב.

ככל שמדובר בחברה בע"מ, יש לעיין בתקנון החברה ולבחון מה הרוב הדרוש להחלטת אסיפת בעלי מניות על מכירת החברה. לעומת זאת, כאשר הפעילות העסקית בלבד נמכרת, כל עוד התקנון לא מסייג זאת, מספיקה החלטת דירקטוריון לצד רוב תומך נמוך יותר של בעלי המניות.

מכירת עסק פעיל – היבטים מצד הרוכש

גם לרוכש יכולים להיות מגוון שיקולים באיזה אופן לרכוש את העסק, אם על ידי רכישת מניות החברה והשם המסחרי שלה, שכן כך ישמר מבנה החברה, או לחילופין למזג את הנכסים והפעילות העסקית בלבד לתוך המבנה הקיים של הרוכש ולצקת להם קורת גג משפטית חדשה.

רכישת מניות החברה כוללת חשיפה משפטית לתביעות שיוגשו נגד החברה גם לאחר הרכישה וזאת אף אם המוכר התחייב כי תביעות כאלו יהיו באחריותו, הרי שההתחייבות היא חוזית בלבד ועל הרוכש יהיה הנטל להיות מעורב בכל ההליך המשפטי גם אם המוכר יקח את האחריות כפי שהתחייב.

גם במקרים שבהם נמסרים לרוכש בטחונות והתחייבויות לפיצוי, הרי שהן יכולות לאבד מערכן או לא להיות מספקות בשעת הצורך.

אנשי עסקים מנוסים שכבר פועלים בענף של העסק הנרכש, לא יחששו לרכוש את הפעילות העסקית בלבד ולצקת אותה לתוך הארגון שלהם ובכך לטהר אותם מכל חטא עבר, ככל שבוצע בהם ע"י הבעלים הקודם.

בכל הקשור לעובדים, אם רוכשים את העסק או החברה על כל המשתמע מכך אז גם זכויות העובדים והרצף התעסוקתי שלהם נשמר זאת אל מול מצב בו נרכשת הפעילות בלבד, העובדים מפוטרים ע"י המוכר, והרוכש החדש יכול להחליט אם להעסיק חלק מהעובדים או את כולם מחדש ללא התחייבויות עבר.

בכל הקשור להיבטי המס שחלים על רוכש העסק, כמובן שיש להתייעץ עם רואה חשבון מומחה ואולם להלן מספר דגשים שחלים בד"כ:

אחד הנכסים הבלתי מוחשיים העיקריים בעת רכישת פעילות הנו המוניטין של העסק ולאחר תמחורו, ניתן להפחית את עלותו במשך עשר שנים. נכסים אחרים שירכשו גם-כן, יובאו בחשבון לניכוי פחת וחישוב מס רווחי הון.

יש לציין שבמקרים מסויימים כאשר רוכשים מניות חברה אשר רשומים לה הפסדים, ניתן לבחון את האפשרות לקזז רווחים עתידיים כנגד הפסדי העבר.

עורך דין מסחרי דרור הראל - מומחה במכירת/רכישת עסק פעיל

משרדנו מתמחה בליווי משפטי ליזמים, הקמת חברות בע"מ וניסוח הסכמי שותפות.

המשרד מטפל בהסכמים מסחריים כגון: הסכם עם ספק, הסכם עם לקוח, הסכם שיתוף פעולה עסקי, הסכם שותפות, הסכם הפצה, הסכם למתן שירותים, הסכם השקעה ועוד.

צרו קשר לייעוץ ראשוני מעורך דין מסחרי בעניין החוזה שאתם צריכים. טל':  08-6384080 או מלאו באתר את טופס יצירת הקשר.

♥ אז אם חיפשתם בגוגל – רכישת עסק פעיל, עסקים למכירה – הגעתם למקום הנכון כי משרד עורכי דין של דרור הראל הינו משרד בעל מוניטין גבוה בתחומי ייעוץ וליווי משפטי במגוון נושאים.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן