דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

צוואה בעל פה, צוואת שכיב מרע הנאמרת בעל פה

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה אחת מתוך ארבע סוגי צוואות אותם רשאי אדם לערוך בישראל בכפוף לחוק הירושה (תשכ"ה, 1965).
סעיף 23 לחוק מגדיר שני מצבים בהם ניתן לקיים צוואה בעל פה: אדם הנמצא על ערש דווי ומעוניין להסדיר את ענייניו בטרם ילך לעולמו, או לחילופין אדם אשר נבצר ממנו לערוך צוואה בכתב עקב מצב רפואי חריג.

במילים אחרות, צוואה בעל פה נעשית לרוב על ידי אדם אשר אין באפשרותו מסיבה רפואית, נפשית או אחרת, למלא אותה בכתב ולחתום עליה.
סיבות אלו הופכות את סוג צוואה זה לבעל התוקף החלש ביותר מבין האלטרנטיבות האחרות המוצעות מבחינה משפטית, לרבות צוואה בכתב, צוואה בפני עדים או צוואה הנערכת מול גורם משפטי (עורך דין בדרך כלל).
קראו גם: צוואה בפני רשות 

יצוין כי צוואה בעל פה מושתתת על המשפט העברי.
עם זאת, על אף קבילותה מבחינה משפטית, היא אינה מגובה במסמך חתום על ידי המנוח אותו ניתן להציג בפני הערכאה המשפטית המוסמכת לדון לגבי קיום הצוואה (בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני).
עם זאת, בתי המשפט נוטים לרוב לכבד את בקשת המצווה שבעל פה, בהתאם לכך שהצוואה התבצעה בכפוף לדרישות המשפטיות המעוגנות בחוק.

בהינתן כך, בעת הצורך להוכיח את קיומה של הצוואה, נדרשים מספר פרטים כגון: ציון התאריך המדויק בו נערכה הצוואה, הנסיבות שהובילו את המנוח לערוך את הצוואה בעל פה וכן הוראות שהותיר המצווה ביחס לחלוקת עיזבונו עבור יורשיו העתידיים.
קראו גם: ערעור על קיום צוואה

צוואה בעל פה: מה חשוב לדעת

חשוב להבהיר כי במידה וחלף חודש מיום מועד עריכת הצוואה בעל פה, או כל עוד חלפו הנסיבות שבגינן היה צורך בצוואה זו, הרי שהיא מתבטלת לאלתר.

על אף המורכבות, צוואה בעל פה הייתה ונותרה אופציה המהווה "מוצא אחרון" עבור אנשים שגורלם לא שפר עליהם, ונאלצים מפאת מצבם המעורער (לרוב מבחינה רפואית) להסדיר את ענייניהם המשפטים בצורה המיטבית שאינה משתמעת לשתי פנים.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן