דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

ערעור על קיום צוואה, בקשה לביטול צו קיום צוואה - דרור הראל ושות'
מאת: עו"ד דרור הראל

ערעור על קיום צוואה

צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם מצווה מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו.
הצוואה תהא ברת-תוקף אם נעשתה באחת מן הדרכים המעוגנות בחוק ועל פי הדין ומבחני פסיקת בית המשפט שהתפתחה במהלך השנים.

צוואה מהווה את אחד המסמכים האישיים ביותר שאדם יכול לערוך לעצמו במהלך חייו, בה הוא מפרט למי ובאיזה אופן הוא מעוניין להוריש את נכסיו.
כדי שהוראות הצוואה יקבלו תוקף כחוק, יש להגיש בקשה לקבלת צו לקיומה במשרדי רשם הירושה.

על פי החוק, ישנם ארבעה סוגים של צוואות – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה.
כל אחד מסוגי צוואות אלה הוא ביטוי אישי של המצווה, שדרכו משתקפים רצונותיו וכוונותיו.
למרות זאת, לעיתים ישנם מצבים שבהם אנשים יהיו מעוניינים לערער על הוראות הצוואה, מסיבות שונות בהתאם למקרה הנתון.

קראו גם – עריכת צוואות וטיפול בירושות

"ערעור" על צו קיום צוואה

המונח "ערעור על צוואה" הוא שגוי בבואנו להתייחס להליך משפטי אשר מטרתו היא פסילת צוואה, ביטול תוקפה המשפטי, ולמעשה גרימה לכך שלא תקוים.

דיני הירושה בישראל לא מעגנים בתוכם הליך הנקרא "ערעור על צוואה".

כאשר אנחנו מתכוונים להליך משפטי של ערעור על צו קיום צוואה, הדבר בא לידי ביטוי, מבחינה מעשית, בשני הליכים משפטיים שונים: התנגדות לצו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.

ניתן "לערער" על כל סוגי הצוואות.
כמובן שהנימוקים לערעור על צוואה של אדם הם מגוונים ומשתנים בהתאם לנסיבות העניין.

התנגדות לצו קיום צוואה

מטרתו של הליך זה למעשה נועד למנוע מתן של צו קיום צוואה והוא מוגש עוד לפני שהצוואה קיבלה תוקף משפטי.

על פי חוק הירושה, קיימות מספר עילות התנגדות לצוואה. מדובר ברשימה סגורה של טענות משפטיות, שבאמצעותן ניתן להגיש בקשה להתנגדות לצוואה.
העילות להתנגדות על צוואה הן:

  1. "כשרות לצוות"- מדובר בעילת התנגדות המתבטאת בחוסר יכולתו של המוריש להבין את טיבה של הצוואה.
  2. "צוואה סתומה"- משמע, צוואה שלא ניתן להבין מקריאת תוכנה את הוראותיה.
  3. "צוואה בלתי חוקית"- כזאת אשר מכילה הוראה בלתי חוקית, לא מוסרית או שאינה ניתנת לביצוע.
  4. "אונס" או "איום"- מקרים שבהם צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת ואסורה.
  5. "צוואה לטובת עדים"- מדובר בצוואה שבה היו מעורבים בעריכתה אנשים באופן שהשפיע על תוכנה לטובתם.

בקשה לביטול צו קיום צוואה

מועד הגשת הליך זה הוא לאחר שניתן כבר הצו לקיומה של צוואה והיא קיבלה את תוקפה המשפטי.
עובר להגשת הבקשה הזו, היא תיבחן לפי התנאים שבחוק הירושה ובהמשך תינתן ההחלטה.
מדובר בהחלטה שיפוטית שנעשית על ידי בית המשפט לענייני משפחה, מכיוון שלרשם לענייני ירושה אין את הסמכות הנדרשת להגיע להחלטה בבקשה מסוג זה.

קראו גם – טיפול בצו ירושה

התיישנות בערעור על צוואה

בבואנו "לערער" על צוואה, עלינו להתייחס ללוחות הזמנים הקבועים לשם הגשת ההליך.
מדובר בלוחות זמנים שונים לחלוטין מאלה המעוגנים בתקנות בסדר הדין האזרחי ככל שהדבר נוגע למועדי הגשת ערעור.
במקרה של "התנגדות לצו קיום צוואה", החוק קובע כי יש להגיש אותה בתוך 14 יום ממועד פרסום ההגשה לקיום הצוואה בעיתונות.
לעומת זאת, אם מדובר במקרה של "בקשה לביטול צו קיום צוואה", יש להגישה בהזדמנות הראשונה אשר מתאפשרת.

למעשה, הסוגייה הראשונה בנוגע למועד תחילתו של "מרוץ ההתיישנות" הוא כאשר נודע ליורשים על זכויותיהם, ולא המועד שבו ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

הסוגייה השנייה לעניין ההתיישנות, היא ידיעתו של יורש הצוואה על הזכויות שקיבל.
למעשה, מדובר על "ידיעה בפועל" בדבר הזכויות שניתנו, ולא ידיעה אשר נבעה מפרסומה של בקשה לקיום צוואה או בקשה לצו ירושה.

יחד עם זאת, ישנם מבחנים נוספים אשר נקבעו, למשל אם נעלמו מן היורש עובדות והוא פעל למען גילויין, ישקול בית המשפט את הפסקת "מרוץ ההתיישנות" לאותה תקופה שבה היורש לא היה מודע כלל לזכויותיו.

לסיכום, תוקפה המשפטי של צוואה לא נבחן על ידי צורתה או סוגה.
כדי ליישם ערעור על קיום צוואה יש להגיש "התנגדות לצו קיום צוואה", אם טרם ניתן הצו לקיומה, או לחילופין, "בקשה לביטול צו קיום צוואה", במקרים שבהם הצו כבר ניתן.
את הבקשה המתאימה יש להגיש לרשם לענייני ירושה ולאחר שהבקשה מתקבלת, היא מועברת לבית המשפט לענייני משפחה, שם היא תידון בפני שופט.

לפרטים נוספים וייעוץ ראשוני צרו קשר עם עו"ד דרור הראל בטל': 08-6384080

שאלות ותשובות בנושא טיפול בצו ירושה

כל מקרה נבחן לגופו.
ישנן בקשות פשוטות ואז שכר הטרחה הנו סמלי בלבד ועומד על כ -1,500 ₪ בצירוף מע"מ.
במקרים אחרים הבקשה לצו ירושה כרוכה בהכנת מסמכים משפטיים מורכבים והליכים ארוכים ואז התיק יתומחר לאחר בחינת החומרים ופגישה עם הלקוח.

במקרים סטנדרטיים מקבלים צו ירושה תוך כחודש.
במקרים מורכבים זה תלוי בהתקדמות ההליך.

לא אך יש חובה לדווח אודותיהם לרשם הירושה ולעדכן אותם בהגשת הבקשה.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן