דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

עילות התנגדות לצוואה
מאת: עו"ד דרור הראל

עילות התנגדות לצוואה

כל אדם יכול לבחור מי יקבל לאחר פטירתו, את הרכוש והנכסים שצבר לאורך חייו. המוריש יכול להעביר את הרכוש לבני משפחתו, לחברים, לתרום לצדקה או לחלק את הרכוש בדרך אחרת. את רצון אותו אדם נהוג לתעד בעודו בחייו במסמך משפטי המכונה "צוואה". כאשר המוריש ילך לעולמו, יורשיו יוכלו לממש את זכויותיהם באמצעות צו קיום צוואה.

אך, מה אם הרשום במסמך זה אינו משקף את רצונו האמיתי של אותו אדם? במקרים כמו השפעה בלתי הוגנת על המנוח או קיומן של מספר צוואות ניתן להגיש התנגדות לביצוע הצוואה. במאמר זה נדון בהרחבה בעילות התנגדות לצוואה השונות שניתן להציג כדי שבית־המשפט יבטל את צוואה.

עילות על פי חוק הירושה

חוק הירושה מונה במפורש סיבות שונות לביטול צוואה. כל העילות הללו מבוססות על הניסיון לוודא כי המסמך המשפטי העומד לפני בית המשפט (או רשם הירושה) הוא אכן הרצון האמיתי והעדכני של המנוי. נסקור את הסיבות השונות לביטול הצוואה לפי הסדר שבו הן מופיעות בחוק עצמו. ניתן להשתמש במגוון עילות התנגדות לצוואה כאשר מגישים התנגדות לצוואה שהוגשה לרשם הירושה, והדיון עובר לערכאה משפטית.

העילות הנפוצות על פי סעיפי החוק לביטול צוואה

  • כשירות נפשית

על פי סעיף 1 לחוק, בית המשפט יכול לבטל צוואה אם המוריש לא היה כשיר נפשית בעת עריכתה. לכן, כאשר אדם מבוגר כותב את צוואתו מומלץ שיעבור קודם לכן מבדק הבוחן אם הוא כשיר מבחינה מנטלית לנסח את הצוואה. חשוב לדעת כי לא מדובר על ליקוי פיזי. אדם נכה שאינו יכול להזיז את ידיו ומצבו הקוגניטיבי אינו לוקה בחסר, עדיין יכול להקריא את רצונו ולצוות את רכושו כך שעו"ד מקצועי בתחום יכול לנסח עבורו את הצוואה. עניין החתימה על צוואה שכזו עשוי להיות בעייתי, ולכן עורכי דין רבים ימליצו גם להקליט בווידאו את פגישת החתימות על הצוואה של אותו אדם וזאת כדי שיהא ניתן להוכיח במקרה של התנגדות לצוואה, שהמצווה היה כשיר.

  • צוואה בכפייה

סעיף 30 א' לחוק מציין כי בית המשפט יכול לבטל צוואה אם המוריש נכפה לעריכתה. הכוונה בסעיף זה היא מצב שבו אדם אחר התנה שירות, עזרה או הפעיל לחץ על המוריש כדי שיכתוב את הצוואה. למשל, מקרה שבו ילד שמטפל בהורה חייב אותו להגיע לעורך דין מטעמו, ולחץ עליו לכתוב את הצוואה. זאת תוך איומים על ניתוק קשר או הפסקת עזרה מכול סוג שהוא.

  • השפעה בלתי הוגנת

לא תמיד כפייה מתבצעת באופן אגרסיבי. היא עשויה להתבצע גם באופן פאסיבי ושיטתי, כאשר המוריש נמצא בקשר עם אדם אחר, ותלוי בו לקיומו היומיומי. בסעיף 30 א' לחוק מצוין כי בית המשפט יכול לבטל צוואה אם המוריש הייה תחת השפעה בלתי הוגנת בעת עריכתה.

בדנ"א 1516/95, בשנת 1998, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי יהיו ארבעה מבחנים כדי לזהות האם אכן התקיימה השפעה בלתי הוגנת בין המוריש לנהנה. מבחנים אלה כוללים: בחינה של יכולת ההתנהלות העצמאית של המצווה, בחינה של קשר עם בני משפחה אחרים, הנסיבות שבהן נערכה הצוואה ומבחן התלות והסיוע שנתן הנהנה למצווה.

אם ניתן להניח כי הנהנה בצוואה אינו היורש הטבעי של המנוח, אלא הוא ניצל השפעה בלתי הוגנת כדי לזכות בעזבונו של המנוח, אז ניתן להגיש התנגדות לצוואה.

צוואות מזויפות או מספר צוואות שנכתבו

שתי עילות נוספות לביטול של צוואה קשורות למהות המסמך עצמו. ייתכן שהוצגה בפני בית המשפט צוואה מזויפת שכלל לא נחתמה על ידי המנוח. ניתן להוכיח זאת בצוואות שנכתבו בכתב יד, ללא אישור נוטריוני על זהות החותם. במקרה זה, בדיקה גרפולוגית פשוטה לזיהוי החתימה של המנוח יכולה להועיל כדי להגיש ערעור על צוואה.

מקרה נוסף ואחרון שנציין הוא העדכניות של הצוואה. אם צוואה נחתמה בתקופת זמן כלשהי, ונהנה אחר מציג צוואה עדכנית יותר (וכשרה), הצוואה המעודכנת תהיה תקפה. לכן, גם אם התקבל צו קיום צוואה, עדיין ניתן להגיש ערעור על תוכנה ולבטלה.

לסיכום, כפי שניתן לראות, ישנה חשיבות גבוהה בניסוח של צוואה על ידי עורך דין מנוסה שמתמחה בכך, כדי שלא ניתן יהיה לבטלה בעתיד. יורשים פוטנציאליים, שחשים כי צוואה נערכה שלא כדין, יכולים להגיש ערעור או התנגדות לצו קיום הצוואה ובקשתם תבחן על ידי בית המשפט.

עו"ד דרור הראל מתמחה הן בניסוח וטיפול בצוואות והן בהגשת התנגדות לצוואה במידת הצורך.

שאלות ותשובות בנושא התנגדות לצוואה

כל מקרה נבחן לגופו ושכר הטרחה נקבע לפי מספר פרמטרים ורק לאחר בחינת מסמכים ופגישה עם הלקוח. יש לבחון את הצוואה, את הנסיבות שהובילו לעריכתה, את היקף הנכסים ומספר היורשים בדין והזוכים לפי הצוואה, עילות ההתנגדות המתאימות, מורכבות התיק, עדים פוטנציאלים ועוד.

לאחר למידת התיק ניתן יהיה לנסח הצעת שכר טרחה. במקרים בהם הלקוח מבקש ששכר הטרחה ישולם מתוך החלק שיקבל בפועל מהעיזבון ניתן לעשות זאת.

לאחר פטירתו של המוריש, יש לעקוב אחר אתר רשם הירושה ולזהות את הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה. בסמוך למועד הגשתה יש לפעול בתוך 30 ימים להגשת התנגדות מנומקת ונתמכת בראיות, נספחים, תצהירים וכיוצ"ב. רשם הירושה יעביר את ההתנגדויות בתיק להליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה. השופט שימונה לתיק יתן הוראות להמשך ויתקיים דיון ראשון בו יבחנו המחלוקות וסדרי הדין להמשך.

יש לקיים פגישה מקיפה עם הלקוח ולשמוע ממקור ראשון אודות הנסיבות ואופי ההתנהלות במועדים הרלוונטיים שבהם היו המוריש והזוכה.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן