דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

עורך דין לתביעה כספית, ייעוץ משפטי לפני הגשת תביעה כספית

מרבית התיקים החדשים שנפתחים במערכת בתי המשפט האזרחיים הינם תביעות כספיות.

תביעה כספית הינה בקשה מנומקת לבית המשפט לחיוב נתבע בתשלום סכום מסוים לתובע, מסיבות שונות כגון תביעה כספית להחזר הלוואה, תביעה כספית לתשלום פיצויים עקב הפרת חוזה, תביעה כספית עקב גרימת נזק ועוד.

תביעות כספיות בסכומים אשר נמוכים מ- 75,000 ש"ח מתנהלות בסדר דין מהיר ואילו תביעות כספיות מעל סכום זה מתנהלות בסדר דין רגיל.

תביעה כספית בסדר דין מהיר

תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018) קובעת את יסודות סדר הדין המהיר. השימוש בו חובה בתביעות כספיות מתחת ל-75,000 ש״ח ומטרתו לפשט את מהלך בירור התביעה ולהפוך אותה ליעילה ולמהירה יותר. הדיון בתביעה כספית בסדר דין מהיר מתקיים בבית משפט השלום ומוסמכים לדון בו שופטים ורשמים. בכל שלב יכול בית המשפט לקבוע כי התביעה תעבור לסדר דין רגיל.

עורך דין לתביעה כספית בסדר דין מהיר נדרש להציג בפני בית המשפט את כל הראיות שעליו מסתמכת התביעה ולצרפן לכתב התביעה כנספחים. ראיות שלא הוגשו יחד עם כתב התביעה לא ניתן יהיה לצרפן לאחר מכן. בנוסף, לכתב התביעה עורך הדין יצרף תצהיר של בעל הדין (תובע או נתבע) לתמיכה בתיאור העובדות.

סדר דין מקוצר

לצורך הגשת תביעה כספית בסדר דין מקוצר צריך להחזיק בראיות מוצקות לקיומה של עילת התביעה. סיכויי הזכייה מצד תובע בסדר דין מקוצר הנם גבוהים והנתבע צריך להצדיק בפני בית המשפט את זכותו להתגונן תוך הגשת בקשת רשות להתגונן וזאת בשונה מסדר דין רגיל או מהיר שם יש זכות הגנה אוטומטית.  כתב תביעה בסדר דין מקוצר יהיה מנוסח בקצרה ויצורפו אליו ראיות בכתב בלבד (למשל חוזה, הלוואה, התחייבות, כתב ערבות, חשבונית חתומה וכו').

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

סדר דין רגיל

סדר דין זה נהוג בתביעות אזרחיות בכלל ותביעות כספיות בפרט, והוא יפורט בהמשך המאמר.

לימוד התיק

בשלב זה המטרה היא להבין את העובדות והנסיבות שבבסיס התיק, את החובות והזכויות של כל צד ולהעריך את סיכויי הצלחת התביעה באמצעות בדיקה נרחבת של העילות המשפטיות והראיות שהתקבלו מהלקוח.

הבדיקה המקדמית מסייעת גם בזיהוי הצורך להגשת בקשות נלוות לתביעה העיקרית. כמו כן, יש לבחון האם נכון להגיש בקשות זמניות (כמו בקשה לעיקול זמני או צו מניעה) במקביל להגשת התביעה.

כאשר עורך הדין מוצא כי קיימת כדאיות והצדקה להגשת תביעה והסיכויים לזכייה בה מספקים, יש לבדוק את הסמכות המקומית והעניינית, קרי לאיזה בית משפט יש להגיש את התביעה הכספית. בתביעה כספית לרוב הסמכות העניינית תלויה בעיקר בסכום התביעה בלבד.

תשלום אגרת בית משפט בתביעה כספית

הגשת תביעה כספית כרוכה בתשלום אגרה למערכת בתי המשפט. תקנה 2 לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, קובעת כי האגרה להגשת תביעה לסכום כסף קצוב בבית משפט השלום תהווה 2.5% מהסכום הנתבע בתביעה. בבית המשפט המחוזי האגרה עומדת על 2.5% מהסכום הנתבע בתביעה, ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום מעל 24,163,178 ש״ח.

במעמד הגשת התביעה יחויב התובע במחצית מסכום האגרה, כאשר בהגשת התביעה לבית משפט השלום יחויב התובע ב-1.25% מן הסכום הנתבע. לפני דיון ההוכחות בתיק נדרש התובע לשלם את שאר האגרה. במידה והצדדים מגיעים להסדר פשרה לפי התקנות, התובע לא יחויב בשאר האגרה ויוכל לבקש את החזרתה. אם התביעה נדחית או נמחקת לפני מועד ההוכחות לא נדרש לשלם את שאר האגרה. מנגנון תשלום האגרה נועד לתמרץ את התובע להגיע להסדר פשרה ולקבל החזר על סכום האגרה ששילם בהגשת התביעה.

כותרת כתב התביעה הכספית

לפי תקנה 10 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018), על כתב התביעה לציין את:

  1. הערכאה השיפוטית אליה מוגש כתב התביעה.
  2. שם התובע ומספר הזהות שלו. אם מדובר בתאגיד יש לציין גם את דרך ההתאגדות.
  3. במידה וניתן להשיג את פרטי הנתבע, נציין את שמו ומספר הזהות שלו.
  4. במסגרת עובדות כתב התביעה יש לציין את המועד בו קמה עילת התביעה.
  5. המסמכים עליהם מתבססת התביעה. בתביעה בסדר דין מהיר חובה לצרף תצהיר לתמיכה בעובדות התביעה יחד עם גילוי מסמכים מלא.
  6. סכום התביעה המדויק.

 

מה עוד כוללת תביעה כספית

על כתב התביעה לכלול את העובדות הרלוונטיות לתביעה ולהוכיח את זכאותו של התובע לקבל את הסעד הכספי המבוקש. כתב התביעה לא חייב לכלול טענות משפטיות אך התובע יכול לבקש להוסיפן ולהסתמך עליהן. על כתב התביעה להיות תמציתי ומדויק בטענות הנטענות בו כדי למנוע את ״היסחבות״ התביעה. במקביל, על עילות התביעה והסעדים האפשריים בנסיבות המקרה להיות מפורטים באופן נרחב.

סעדים חילופיים בגוף התביעה הכספית

בנוסף לסעד העיקרי, ניתן לבחון אפשרויות לסעדים חלופיים עוד בהגשת כתב התביעה. במקרים מסוימים, יכול הסעד החלופי אף להפוך לסעד העיקרי. למשל, בע״א 8234/09 שם טוב נ' פרץ הוגשה תביעה כספית בדרישת סעד לזכויות בנכס שהייתה עליו מחלוקת בתחום החוזי, אך דווקא הסעד החלופי של פיצוי כספי בשווי הנכס הוא שלבסוף התקבל והפך לסעד העיקרי.

צו מניעה לפני הגשת תביעה כספית

כמו כן, לפי תקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018), רשאי בית המשפט לתת צו מניעה זמני למשיב, ובכך למנוע ממנו, לבצע פעולה מסוימת אם שוכנע כי קיים חשש סביר שיהיה קשה לממש את פסק הדין הפוטנציאלי באופן משמעותי ללא הצו.

תיקון כתב תביעה

במידה ויש צורך להוסיף עילת תביעה או סעד לכתב התביעה לאחר הגשתו, יש לעשות זאת על ידי בקשה לתיקון כתב תביעה, דבר אשר עלול לגרום לפסיקת הוצאות ע"י בית המשפט. בנוסף, קיים איסור לטעון טענות עובדתיות חלופיות. למשל, לא ניתן לטעון כי התובע והנתבע נפגשו וחתמו על חוזה מכר ביחד, אך הנתבע לא חתם על החוזה במעמד זה. על כל אחד מהצדדים לטעון לאופן התרחשות האירועים באופן ברור ולדבוק בכך לכל אורך התביעה. החריג היחיד לכך הוא כאשר צד לתביעה טוען כי לא ידע על האירועים בזמן הגשת כתב התביעה.

כתב הגנה

תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018) קובעת כי כתב ההגנה יוגש במענה לכתב התביעה תוך 60 ימים ממועד הגעת כתב התביעה לנתבע. בית המשפט רשאי להאריך מועד זה.

כתב ההגנה כולל שלושה חלקים: כותרת, תמצית הטענות ופירוט הטענות. הכותרת תכלול, בין היתר, את בית המשפט אליו הוגש כתב התביעה ומספר התיק; שמות התובע והנתבע ועורכי דינם; פרטי התקשרות של הנתבע ועורך דינו.

במסגרת תמצית הטענות, מפורטות טענות מקדמיות, תמצית טענות הגנה לפי עילות תביעה וטיעונים בקשר לסעד הנדרש. בחלק האחרון, פירוט הטענות, יורחבו ויובהרו העובדות היסודיות שהועלו לפני כן. לפי תקנה 14(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי (2018) הנתבע ייחשב כמודה בעובדות בכתב התביעה אלא אם יכחיש אותן באופן מפורט במסגרת פירוט הטענות של כתב ההגנה.

כתב תשובה

תקנה 18 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018) קובעת כי תובע רשאי להגיש כתב תשובה תוך 14 ימים מיום קבלת כתב ההגנה. כתב התשובה לא יכול לכלול טענה או נימוק חדשים בתביעה. בכל מקרה, התובע ייחשב כמי שמכחיש את העובדות בכתב ההגנה אם לא הגיש התובע כתב תשובה במסגרת הזמן.

קדם המשפט בתביעה כספית

תקנה 61 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018) קובעת כי מועד ישיבת קדם המשפט תקבע לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון. בית המשפט יכול להורות שהתובעים והנתבעים עצמם יתייצבו לישיבה או נציגיהם המעורבים באירוע בגינו הוגשה התביעה הכספית. בע״א 10582/02 בן אבו נ' דלתות חמדיה בע״מ הצדדים לתביעה נדרשו להגיע אל ישיבת קדם המשפט. אי-הגעתו של המערער לדיון הובילה לחשד של בית המשפט כלפיו, מה שהשפיע על המשך ההליך המשפטי והוביל להפסדו בתביעה.

ישיבת קדם המשפט יכולה להיעשות בכל אמצעי, בין אם טכנולוגי (שיחת ועידה או וידאו) ובין אם בישיבה פיזית בבית משפט השלום או בבית המשפט המחוזי. עבור עורכי הדין ישיבת קדם המשפט מהווה אפשרות לבחון את התייחסותו של השופט לתביעה הכספית. ניתן לבחון אילו טענות סביר שיתקבלו או יידחו במסגרת השלב הבא – דיון ההוכחות בתיק.

מטרת ישיבת קדם המשפט בהליך התביעה הכספית הנו לייעל את הדיון העתידי בתיק, כמו גם לאפשר קיום פשרה בין הצדדים ותיקון כתבי הטענות שהוגשו. במידה ולא נקבע הסדר, נקבעים הליכים מקדמיים נוספים כמו גילויי מסמכים, שאלונים והגשת חוות דעת מקצועיות. לפעמים אף נקבעים מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ודיוני הוכחות נוספים, כמו גם מועד לישיבת קדם משפט נוספת.

לרוב, נוטים השופטים להפעיל לחץ על הצדדים להגיע להסדר פשרה. אחת מהדרכים היא איום לפסיקת הוצאות גבוהות במידה ותידחה או תתקבל התביעה הכספית (בהתאם לתובע/לנתבע). במסגרת תמריץ זה, ייתכן שיופנו הצדדים לפגישת גישור בשביל לפתור את התיק שלא במסגרת ההליך המשפטי.

ניסיונות לפשרה – גישור בתביעה כספית

ייתכן שהשופט יפנה את הצדדים להליך גישור במסגרת ישיבת קדם המשפט. ההליך מנוהל בנפרד מהתביעה באמצעות מגשר והצדדים מציגים בו את טענותיהם. המגשר מנסה להוביל את הצדדים לפשרה ולהימנע מלהמשיך בהליך המשפטי. הליך גישור מוצלח יכול לחסוך זמן וכסף רב לצדדים, אך לפעמים נראה שלא ניתן יהיה להפיק תועלת מהליך גישור וחשוב לזהות זאת מראש ולהימנע מכך.

למרות זאת, גם במקרים בהם תובע לא מאמין בגישור, יהיה נכון להגיע לפגישת הגישור בכל מקרה וזאת על מנת להכיר טוב יותר את טענות הנתבע, שאותן הוא מתכנן להציג בבית המשפט. ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר גישור או פשרה גם לאחר הגשת כתב התשובה ועד למועד ישיבת קדם המשפט הראשונה.  

דיוני הוכחות בתביעה כספית

לאחר סיום ההליכים המקדמיים, הגשת המסמכים והתצהירים של העדים בתיק (במידה ונדרש), פונים לדיוני הוכחות בתיק במועדים שייקבעו על ידי בית המשפט. בשלב זה נשמעות העדויות וההוכחות שנאספו לאורך ההליך. בדיון נחקרים התובעים, הנתבעים והעדים של הצדדים חקירה ראשונית, או על סמך התצהירים שהגישו.

שלב החקירות הנו שלב מהותי ועל עורך הדין להתכונן לחקירות נגדיות של רשימת העדים של הצד השני.

חשוב לזכור כי לפי תקנה 73 לתקנות סדר הדין האזרחי (2018), בית המשפט רשאי להורות על זימון עדות מוקדמת אם קיים חשש סביר שלא ניתן יהיה לשמוע את העד במועד הרגיל או אם הצדדים לתביעה הכספית הסכימו לכך.

לעיתים השופט בדיון מקשה על ההתדיינות על ידי הערת הערות והתערבות רחבה בחקירת העדים של הצדדים. על עורך הדין לדעת לנהל את חקירתו באופן המכבד הן את בית המשפט ומעמדו והן את העד אותו הוא חוקר (בין אם הוא מצד לקוחו או מהצד כנגד). בסיום הדיון קובע השופט מועד להגשת סיכומי הצדדים בכתב. בתביעות כספיות פשוטות, יכול להורות בית המשפט על סיכומים בעל פה. השופט יכול להמליץ לצדדים כיצד לסגור את התיק לפני נתינת פסק הדין, ויש לשקול זאת משום שהדבר יכול למנוע הוצאות משפטיות בגין כתיבת פסק הדין.

לסיכום

ייצוג משפטי בתביעה כספית הנו הליך שיש לנהל באחריות ובמקצועיות רבה, החל משלב הייעוץ והתכנון, בחירת ההליך, ניסוח כתבי הטענות והבקשות המקדמיות הנכונות וכלה בהכנת הראיות וניהול החקירות.

אדם שזכויותיו נפגעו ולא נותר לו כל סעד אחר מלבד פניה לבית המשפט שיעשה משפט צדק, זכאי לקבל את הייצוג המשפטי האיכותי והטוב ביותר בעד תשלום שכר טרחת עורך דין.

לייעוץ ראשוני או תיאום פגישה, חייגו ל- 08-6384080 או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

שכר טרחת עורך דין.

לייעוץ ראשוני או תיאום פגישה, חייגו ל- 08-6384080 או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

עו"ד דרור הראל

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן