דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

הפרת הסכם, איך לעצור מיד הפרת הסכם
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

הפרת הסכם

תוכן עניינים

רקע על הפרת ההסכם

למשרדי פנה בעל חברה שמתמחה ביבוא, הפצה ומכירה של מערכות הגברה ותאורה מתקדמות. החברה מייצגת בישראל מותגים ויצרנים מרחבי העולם, מייבאת את הסחורה, מוכרת אותה ונותנת שירות תיקונים. בשירותי החברה משתמשים מוסדות גדולים, עיריות, לקוחות עסקיים ופרטיים.
החברה נוהלה ע"י שני שותפים אשר ערכו ביניהם הסכם שותפות. לאחר מספר שנים החליטו השותפים לסיים את דרכם המשותפת ולפרק את השותפות ביניהם.
השותפים ערכו ביניהם הסכם פירוק שותפות לפיו אחד מהם נשאר הבעלים היחידי של החברה תוך שהוא מפצה את השני בסכום של 400,000 ₪. הסכם הפירוק קבע שהתמורה ששולמה לשותף שעוזב היא גם בגין התחייבותו לא להתחרות בעסקי השותפות באזור גוש דן והמרכז במשך שנתיים.

קראו עוד על סכסוך בין שותפים או בעלי מניות

כיצד השותף הפר את ההסכם?

למרבה הצער, לאחר שנחתם הסכם פירוק השותפות בין הצדדים ומלוא כספי התמורה הועברו, התגלה לשותף שקיבל את החברה שחברו לשעבר (השותף שעזב) מפר את ההסכם ומתחרה בו באופן בלתי הוגן.
השותף שעזב הקים לעצמו חברה שעוסקת באותו התחום ופנה אל כל לקוחות החברה הקודמת תוך שהוא מציע להם את שירותיו. בעקבות כך, חלק מהלקוחות עזבו את החברה, דבר שהסב לה נזק גדול והפסדים כספיים.
אם לא די בכך, תוך זמן קצר התגלה שהשותף שעזב הפר את ההסכם גם בכך שהעתיק את תוכן אתר האינטרנט של החברה, גזל משם תמונות, סרטוני וידאו, מאמרים, תוכן ועוד, המהווים זכויות יוצרים וקניין רוחני של החברה בלבד.

מכתב התראה עקב הפרת הסכם

כדי למצות את ההליכים לפני הגשת תביעה נגד השותף שעזב, הוחלט לשלוח אליו תחילה מכתב התראה בדרישה שיחדל מיידית מהפרת ההסכם. להלן עיקרי המכתב:

לאור ביצוע הפרות יסודיות של הוראות הסכם לפירוק שותפות עליו חתמת ביום 23.11.2023  ובפרט הפרת סעיף אי-התחרות ובנוסף הפרת זכויות יוצרים ששייכות למרשי, ניתנת לך בזאת התראה בטרם הגשת תביעה נגדך לבית המשפט, בגין העילות הנ"ל ועל כל המשתמע מכך, ובין היתר לקבלת צו מניעה וסעדים כספיים על מלוא הפיצוי הקבוע בחוק ובצרוף נזקיו של מרשי.

כבר יאמר שהראיות בתיק מדברות בעד עצמן ומוכיחות, כי הנך מתנהל בניגוד לאיסנפור חוקים ודינים, לרבות חוק זכויות יוצרים, עוולות מסחריות, חוק החוזים, דיני הנזיקין, עשיית עושר שלא במשפט, דיני תום הלב ועוד, זאת בכדי להמשיך ולהתעשר על גבו של מרשי.

תנאי יסודי ועיקרי לכריתת הסכם הפירוק ולתשלומים הכספיים שקיבלת במסגרתו, היה שתמנע מלהתחרות בתחום הפעילות של מרשי במשך חמש שנים. כשותף לשעבר בעסק, היית חשוף לרשימת הלקוחות ולקשרי העבודה עמם, לסודות המסחריים, לשיטות ולתוכניות העבודה. אילו מרשי ידע שאתה מעתיק מאחורי גבו את מסד הנתונים והגיבוי של אתר האינטרנט של העסק ושבכוונתך להפר את ההסכם תוך זמן קצר, להתחרות בו, לגזול ממנו לקוחות ולפגוע בהכנסותיו, הרי שהוא לא היה מתקשר עמך בהסכם הפירוק ולא מעביר לידיך תשלומים. 

זאת ועוד וכידוע לך היטב, מרשי הנו הבעלים הבלעדי של אתר האינטרנט "XXX", אשר מתמחה בהשכרה, מכירה ותיווך של ציוד הגברה, תאורה, צילום, מוזיקה לאירועים.  

אתר האינטרנט עשיר בתוכן מקורי אודות המוצרים והשירותים שהוא משווק לרבות תמונות, טקסט, מאמרים ואלמנטים ייחודיים אשר בגינם מרשי השקיע הון, ידע וניסיון צבור. לא בכדי האתר של מרשי מופיע במקומות הראשונים בכל תוצאות החיפוש של ביטויי המפתח הרלוונטיים בתחום עיסוקו. התוכן השיווקי שבאתר הנו אותנטי ומהווה קניינו הפרטי והבלעדי.

לאחרונה גילה מרשי שטרם הסכם הפירוק העתקת את מסד הנתונים של אתר האינטרנט ושהעתקת תוכן (בשלמותו) מאתר האינטרנט שלו ישירות לאתר האינטרנט שלך, בחוסר תום לב שזועק לשמיים, תוך שימוש אסור בזכויות היוצרים וביצירות הקריאייטיב שלו (להלן: "התוכן המועתק") וזאת באופן בלתי חוקי, בניגוד לכל דין ומעבר להפרת החובה החקוקה והסכם הפירוק מצדך, הרי שהדבר מסב לו נזקים עסקיים וכלכליים ישירים ועקיפים. 

מצ"ב למכתבי זה, עמודי התוכן המועתקים לדוגמה אשר מדברים בעד עצמם ושמהם עולה באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי הפרת את זכויות היוצרים של מרשי. 

על כן ורק בגין עוולה זו, מרשי הורני ליתן לך התראה אחרונה בטרם הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך בגין הפרת זכויות יוצרים שאתה מבצע ואשר מזכים אותו בפיצוי בסך 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק, ואף יותר מכך.

לגופו של עניין

הסכם הפירוק קובע בסעיף 8 כדלקמן:

"צד ב' להסכם זה לא יהיה רשאי ו/או חופשי לנהל עסק בתחום שבו עסקה השותפות למשך 5 שנים ממועד פירוק השותפות, אלא בהסכמתו בכתב של צד א'. הגדרת עיסוק השותפות: השכרה ומכירה (ציוד הגברה, תאורה, גנרטורים, ציוד הקרנה) צילום ומוזיקה לאירועים, לרבות תיווך בתחום הגדרת עיסוק השותפות..".

בתמורה לפירוק השותפות והתחייבויותיך עליהן הסתמך מרשי, קיבלת ממנו פיצוי בסך 400,000 ₪.

הוראות הסכם הפירוק אף מתכתבות עם הוראות הסכם השותפות מיום 08.06.2022:

"שותף שפרש מן השותפות לא יעבוד בשום עבודה ו/או עסק המתחרה בעסקי השותפות ברדיוס של 15 ק"מ מעסקי השותפות לא במישרין ו/או בעקיפין במשך 3 שנים.

"על השותף הפורש לא תהיה אפשרות במישרין ו/או בעקיפין עם לקוחות שהיו בעסק המשותף, ספקים ולרבות עובדים במשך שנתיים מיום עזיבת השותפות."

חרף האמור לעיל, מרשי גילה לאחרונה לתדהמתו שבניגוד גמור לכל התחייבויותך, בחרת לשטות בו, להפר את ההסכם ולפעול בחוסר תום לב משווע בתחום הפעילות העסקית. בידי מרשי קיימות ראיות מוצקות ומתועדות, המוכיחות שהנך מקיים את הפעילות האסורה בין היתר באמצעות פניה ומכירת שירותים לעיריית רמת גן, לחברות, עסקים וללקוחות פרטיים.

התחרות האסורה מצדך, מפרה יסודית התחייבויות משפטיות מובהקות כלפי מרשי, מסכלת את פעילותו העסקית של מרשי, מצרה את צעדיו, מתחרה בו באופן בלתי הוגן תוך גרימת נזקים בלתי הפיכים, על אף התחייבויות ברורות שנטלת על עצמך.

זאת ועוד, במהלך תקופת השותפות עם מרשי, החזקת במכשיר ובמספר טלפון של העסק שאליו הגיעו שיחות והזמנות מלקוחות. רשימת הלקוחות היתה קניינו הפרטי של העסק. כעת נודע למרשי שלא רק שגזלת את רשימת הלקוחות ואת מספרי הטלפון שלהם אלא שגם הנחת את הלקוחות להתקשר ישירות למספרך הפרטי. 

מרשי נותר קרח מכאן ומכאן, בחיסרון כיס עקב ההוצאה הכספית שקיבלת שמימנה את הסכם פירוק השותפות מצד אחד ועם תחרות עסקית אסורה ולא הוגנת שגורמת לנזקים מצד שני.

הדברים נהירים, מדובר בהפרות חמורות של חוזים והתחייבויות, הצהרות כוזבות שהצגת למרשי ומלכודת שהצבת לו, אשר כולן יחדיו עולות בקנה אחד עם יסודות עוולות חוסר תום הלב, ההטעיה, מצג השווא וההפרה לפי חוק החוזים ועל כן ידו של מרשי תהיה על העליונה בכל הליך שייפתח.

למען הספק יובהר שמרשי מחזיק בעדויות ובראיות רבות להוכחת כל טענותיו ואלו יוצגו בפני בית המשפט במקרה שתוגש תביעה.

הפרת הסכם ע"י הפרת זכויות היוצרים

כאמור, מרשי נדהם לגלות לאחרונה, כי שכפלת באתר האינטרנט שלך את התוכן המועתק שהנו כאמור, קניינו הבלעדי של מרשי, פרי-עטו ויצירתו בלבד.

בעמודי האינטרנט באתר, המלל והמסר זהה כמעט לחלוטין.

ניתן לראות כי השינויים בעמוד כולו, הנם מינוריים בלבד, כגון החלפת או הוספת מילה עד כדי חוסר יכולת להבדיל ביניהם וזאת למראית עין שהתוכן לא הועתק.

נהיר שהמבנה של התוכן המועתק כמו גם הסדר הכרונולוגי שלו זהה באופן מביך. על כאלה נוסיף גם את העובדה שההעתקה החובבנית שביצעת כוללת את שם העסק של מרשי "XX" וכדלקמן:

  • "יום נוסף בחצי מחיר – רק XX תקבלו הנחה של 50 אחוז מסכום ההשכרה על כל יום נוסף !"
  • "ציוד אמין ואיכותי – XX כל ציוד נבדק פעמיים לפני יציאה לאירוע, כשהוא חוזר מאירוע ולפני שהוא יוצא שוב !"
  • "שירות הובלה והקמה – אצלנו XX ניתן להזמין שירותי הובלה הקמה וגם תפעול באירוע עצמו ! צרו קשר לפרטים נוספים"
  • "שירות ותמיכה – בהשכרת ציוד XX, תקבלו הדרכה לשימוש בציוד בחינם ובנוסף נהיה זמינים לכם 24/7 לתמיכה טכנית"
  • המגנטים לאירועים כיום זה האטרקציה הכי מוכרת בתחום, שחובה בכל אירוע. XX פה כדי לתת לכם את המגנטים הכי איכותיים
  • ואם לא די בכל האמור לעיל, העתקת לאתר האינטרנט שלך גם את כתובת העסק של מרשי –  XXX 12 ת"א.
  • בעמוד "מדריך שימוש בערכת קריוקי" העתקת סרטון וידאו ששייך למרשי בשם "לאודר – איך מחברים ערכת קריוקי" עם השלט XX.

יש לציין, שהתוכן המועתק שנמצא באתר האינטרנט שלך, מסב למרשי גם נזקים דיגיטליים כגון דירוג נמוך במנועי החיפוש והורדת ציון ה- SEO של הדפים, דבר אשר ללא ספק פוגע בהכנסותיו הכספיות וגם ראש נזק זה – יהיה באחריותך ויתגלגל לפתחך.

המסגרת המשפטית להפרת ההסכם

סעיף 4 לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח- 2007 (להלן: "החוק") קובע, בין היתר כדלקמן: 

היצירות שבהן יש זכות יוצרים

  1. "(א)  זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:

(1)   יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי;"

החוק ופסיקת בית המשפט המחוזי קובעים, ללא כחל ושרק, שתוכן מקורי ותיאור מוצר דיגיטלי באתר אינטרנט, הנם יצירה מוגנות שיש בהן זכויות יוצרים. על כן לא היית רשאי לשכפל את התוכן המועתק ולפרסמו משל היה יצירותך וזאת כמובן ללא כל רישיון ואישור מטעם מרשי.

בהתאם לסעיף 11 לחוק, זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית של היוצר בלבד, לעשות ביצירה כל שיחפץ, לרובת פרסומה ברבים, העתקתה, השכרתה ועוד.

סעיף 47 לחוק, קובע כי מי שמעתיק ו/או מפרסם יצירה ו/או חלק מיצירה מפר זכויות יוצרים:

הפרת זכות יוצרים: 

  1. "(א)  העושה ביצירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11, או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים…"

לא למותר לציין כי מעשיך נעשו לטובת שימוש מסחרי ושיווקי לרבות הפקת רווחים ממכירת שירותים בתחום הפעילות של מרשי לפי הסכם הפירוק.

מרשי רואה  העתקה זו בחומרה רבה ויעמוד על קוצו של יוד עד למיצוי מלא של כל זכויותיו.

סעיף 56 לחוק קובע את דינו של מפר זכויות היוצרים, אשר בין היתר יוכל להיתבע לשלם פיצויים בלא הוכחת נזק בסך 100,000 ₪.

פיצויים בלא הוכחת נזק

  1. "(א)  הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים."

למרשי ישנה הגנה קניינית וזכות ייחודית להשתמש בזכויות היוצרים שלו לצרכים המסחריים-העסקיים-השיווקיים שלו, באופן בלעדי. 

זאת ועוד, כמשווק מתחרה הנך מתעשר על גבו של מרשי בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט.

לסיכום בקשר להפרת ההסכם

לאור האמור לעיל ונוכח הפרת זכויותיו של מרשי והנזקים שנגרמים לו כתוצאה מהתנהלותך הפסולה, הנך נדרש לפעול כמפורט להלן, וזאת בניסיון בלבד להמנע מלגשת לערכאות:

לחדול לאלתר מהפרת זכויות היוצרים של מרשי באתר האינטרנט שלך.

לחדול לאלתר מהפרת סעיף אי התחרות כלשונו בהסכם פירוק השותפות.

בתוך שלושה ימים  למסור למשרדי התחייבות בכתב בשמך כי המעשים לא ישנו בעתיד לרבות פיצוי מוסכם בסך 50,000 ₪ בעבור כל הפרה עתידית נוספת שתתרחש.

לצרכי מו"מ וניסיון פשרה בלבד – בתוך שבעה ימים לפצות את מרשי בסך של 70,000 ₪ בגין ההפרה החמורה של זכויות היוצרים שלו וזאת כחלופה להגשת תביעה. 

בנוסף, לצרכי מו"מ וניסיון פשרה בלבד – בתוך שבעה ימים להשיב למרשי סך של 400,000  ₪ אשר שולם לך במסגרת הסכם הפירוק, בגין הפרתו היסודית ובפרט הפרת סעיף אי התחרות וגרימת הנזקים.

לצרף תשלום בגין הוצאותיו המשפטיות של מרשי, פיצוי עבור הפרת חוזה, עוגמת נפש ובזבוז זמן בסך 10,000 ש"ח.

מרשי הורני שככל ולא תפעל כמתבקש ממך, להגיש ללא דיחוי נוסף, תביעה לבית המשפט בצירוף דרישה לקבלת הוצאות שכר טרחת עו"ד על הצד הגבוה בשל הצורך לנהל הליכים יקרים על אף שהיה ידוע לך שמיותר לקיימם. 

אין באמור לעיל ובמה שלא נאמר בו בכדי לפגוע בטענות מרשי כנגדך והתראה נוספת לא תשלח.

עורך דין מומחה בייעוץ וטיפול משפטי בהפרת הסכם

אם הפרו לכם הסכם ואתם רוצים שעורך דין מומחה ומקצועי יטפל לכם בכך, התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני מעורך דין דרור הראל.
דרור מתמחה בדיני חוזים, דיני שותפויות, משפט מסחרי ועסקי, הופעות בבית משפט וייעוץ משפטי שוטף לעסקים ולפרטיים.

08-6384080

קראו גם על הפרת חוזה שותפות / הפרת הסכם שותפות

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן