דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

מדיניות פרטיות

המשרד מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. להלן מדיניות הפרטיות של האתר:

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי (המידע שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמש כגון שם וכתובת). וחלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שנצפו, ההצעות והשירותים שעניינו את המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) שממנו המשתמש הגיע ועוד. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המשרד ובאחריותו.

השימוש במידע שנאסף

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בכדי:
• לאפשר להשתמש בשירותים באתר.
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימי באתר.
• להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

המשרד עשוי לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים אותו הוא מספק וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 מידע כזה ישוגר למשתמשים רק אם נתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן יהא לבטל הסכמה זו.  המשרד לא ימסור פרטים אישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמש באתר.

צד שלישי

המשרד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילות משתמש באתר, למעט במקרים שלהלן: 

  • אם קיימת מחלוקת משפטית בינך לבין המשרד שתחייב חשיפת פרטים.
  • אם בוצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע אודות משתמש לצד שלישי.
  • אם המשרד ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד או אדם כלשהו – וכן במקרה שהמשרד יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד או אדם זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

Cookies

אתר המשרד משתמש ב-"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצורכי אבטחת מידע.

אבטחת מידע

המשרד מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המשרד לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן