דרור הראל ושות’ משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

 logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 22 User Reviews

 logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 28 Reviews

השקעות בנדל"ן מניב בארה"ב

ייעוץ משפטי להשקעות בנדל"ן מניב בארה"ב

למשרד ניסיון בליווי משפטי מקצועי של פרויקטים בתחום ההשקעות בנדל”ן מניב בארה”ב.

בפרויקטים מסוג השקעות בנדל”ן מניב בארה”ב, המשרד מציע קורת גג אחת (One Stop Shop) ליזמים ולמשקיעים, גם טיפול בהקמתן וניהולן של ישויות משפטיות מקומיות במדינת היעד בחו”ל לצורך ניהול השותפות של המיזם העסקי ורישום נכסי המקרקעין על שם השותפות, כגון בארה”ב: Limited Liability Company (LLC), Limited Liability Partnership (LLP),   Corporation וכן רישום המשקיעים כ-  Members Interests בהתאם לסך אחזקותיהם  ב- Operating Agreement ) הסכם ההפעלה של השותפות שמחזיקה בנכס).

בנוסך לכך, המשרד גם נותן מענה ופתרונות ליזמים ולמשקיעים בכל הנוגע לצורך לדווח אודות ההכנסות והרווחים של הנכסים המניבים ושל המשקיעים – לרשויות המס הרלוונטיות במדינת היעד.

עו”ד דרור בעל קשרים מקצועיים וניסיון עבודה משותף עם פירמות מקצועיות בארה”ב בתחומים המשיקים להתמחויות של המשרד כגון: משרדי עורכי דין משלימים ומשרדי רואה חשבון אשר עוסקים בליווי עסקאות נדל”ן מקומיות וכך מנהלים בהצלחה את הפרויקט הן מקרוב והן מרחוק.

מודל העבודה של המשרד בפרויקטים מסוג השקעות בנדל”ן מניב בארה”ב  הנו הבנת הצרכים המדויקים של היזמים, המשקיעים והסביבה העסקית בה הם מתעתדים לפעול תוך הענקת חוויית לקוח ייחודית בליווי וייעוץ משפטי אד-הוק אשר מפשט ומייעל את הפעילות העסקית ומעניק מטריית הגנה משפטית מקסימלית.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים