דרור הראל ושות’ משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 53 Reviews

השקעות בנדל"ן מניב בארה"ב

ייעוץ משפטי להשקעות בנדל"ן מניב בארה"ב

למשרד ניסיון בליווי משפטי מקצועי של פרויקטים בתחום ההשקעות בנדל”ן מניב בארה”ב.

בפרויקטים מסוג השקעות בנדל”ן מניב בארה”ב, המשרד מציע קורת גג אחת (One Stop Shop) ליזמים ולמשקיעים, גם טיפול בהקמתן וניהולן של ישויות משפטיות מקומיות במדינת היעד בחו”ל לצורך ניהול השותפות של המיזם העסקי ורישום נכסי המקרקעין על שם השותפות, כגון בארה”ב: Limited Liability Company (LLC), Limited Liability Partnership (LLP),   Corporation וכן רישום המשקיעים כ-  Members Interests בהתאם לסך אחזקותיהם  ב- Operating Agreement ) הסכם ההפעלה של השותפות שמחזיקה בנכס).

בנוסך לכך, המשרד גם נותן מענה ופתרונות ליזמים ולמשקיעים בכל הנוגע לצורך לדווח אודות ההכנסות והרווחים של הנכסים המניבים ושל המשקיעים – לרשויות המס הרלוונטיות במדינת היעד.

עו”ד דרור בעל קשרים מקצועיים וניסיון עבודה משותף עם פירמות מקצועיות בארה”ב בתחומים המשיקים להתמחויות של המשרד כגון: משרדי עורכי דין משלימים ומשרדי רואה חשבון אשר עוסקים בליווי עסקאות נדל”ן מקומיות וכך מנהלים בהצלחה את הפרויקט הן מקרוב והן מרחוק.

מודל העבודה של המשרד בפרויקטים מסוג השקעות בנדל”ן מניב בארה”ב  הנו הבנת הצרכים המדויקים של היזמים, המשקיעים והסביבה העסקית בה הם מתעתדים לפעול תוך הענקת חוויית לקוח ייחודית בליווי וייעוץ משפטי אד-הוק אשר מפשט ומייעל את הפעילות העסקית ומעניק מטריית הגנה משפטית מקסימלית.

Call Now Button

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע”מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע”מ

ביזנס גלובל בע”מ 

ביזנס גלובל 2021 בע”מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע”מ

דילוג לתוכן