דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

תביעה על הפרת חוזה, עורך דין לתביעה על הפרת הסכם - דרור הראל ושות'
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

עו"ד דרור הראל ניצח תיק ליטיגציה מסחרית מורכב אשר כלל צו מניעה ותביעת פיצויים על סך 500,000 ₪

תוכן עניינים

עו"ד דרור הראל ניצח תיק ליטיגציה מסחרית מורכב אשר כלל צו מניעה שניתן במעמד צד אחד לעצירת פעילות עסקית ותביעת פיצויים בסך 500,000 ₪.

בדיון סוער בבית משפט השלום בבאר-שבע, דרור ייצג חברה בע"מ כנגד בעל מניות לשעבר שהפר חוזה פירוק שותפות וכנגד בעל מניות ודירקטור מכהן, אשר חברו יחדיו להקמת חברה חדשה שתקיים פעילות עסקית מתחרה, בניגוד גמור להתחייבויות חוזיות שהם חתומים עליהן בהסכם המייסדים, תקנון החברה, הסכם הפירוק ובניגוד להוראות החוק והלכות בית המשפט העליון.

על אף שהנתבעים עשו כל תרגיל אפשרי לטשטש את מעשיהם ומחדליהם, חוקר פרטי מטעם משרדנו הצליח לאסוף ראיות חותכות לתמיכה בטענות התביעה, אשר סייעו לבית המשפט להעתר לכל מבוקשה.

עוד בראשית הפרשה ומיד עם הגשת התובענה העיקרית, בית המשפט נענה לבקשת צו המניעה במעמד צד אחד שביקש דרור והורה לנתבעים לחדול לאלתר מכל פעילות עסקית שהם מקיימים ברדיוס של 40 ק"מ ממקום מושבה של החברה, זאת בהתאם להסכמים ולסעיפי אי התחרות שהם חתומים עליהם.

הנתבעים הגישו כתב תשובה לבקשת צו המניעה אך הוא נותר על כנו. ניסיונות גישור בתיק לא צלחו. הדיון הראשון שהתקיים בבית המשפט ארך כשלוש שעות ובו הצדדים הציגו את טענותיהם וראיותיהם והשיבו לשאלות השופט.

בית המשפט קיבל את הטענות שהציג עו"ד הראל בדבר חומרת מעשיהם של הנתבעים והנזקים שהם מסבים לחברה ולכן נעתר לסעדים המבוקשים. 

בעל המניות והדירקטור המכהן אולץ להעביר את מניותיו לחברה ולהתפטר מדירקטוריון החברה ללא כל תמורה. כנגד השותף לשעבר ניתנה החלטה שיפוטית שהוא מנוע מלבצע כל פעילות עסקית מתחרה לזו של החברה במשך ארבע שנים ברדיוס של 40 ק"מ ובנוסף בית המשפט קבע ששני הנתבעים יפצו את החברה בסך 60,000 ₪. שווי המניות שהעביר הנתבע לחברה הוערך בכ- 150,000 ₪ ולכן הלכה למעשה החברה זכתה בפיצוי משוכלל בסך של כ- 210,000 ₪, זאת מלבד הרחקת הנתבעים לשנים רבות מהסביבה העסקית.

1. מבוא 

אחת מלקוחות המשרד הוותיקות היא חברה בע"מ מדרום הארץ אשר הוקמה ע"י שישה מייסדים ועוסקת בתחום המשלוחים במודל שדומה לאפליקציית  "Wolt" המפורסמת. החברה מגייסת מסעדות שיציגו באפליקציה הנושאת את שמה את תפריט המשלוחים שלהם וממחשבת אותן בציוד תקשורת. בנוסף, החברה המזכה מעודדת באמצעות פרסום לקוחות קצה (צרכנים) להוריד את האפליקציה ולהזמין באמצעותה מנות מזון מהמסעדות. כאשר צרכן מזמין מנת מזון מהאפליקציה, המסעדה גובה ממנו את התשלום, מכינה את המשלוח ומודיעה לחברת השליחויות לאסוף את המנה מהמסעדה ולמסור אותה בכתובתו של הצרכן.

בעלי המניות חתמו על הסכם מייסדים ועל תקנון החברה.

סעיף הגבלת אי התחרות מתוך הסכם המייסדים: 

"יובהר כי הצדדים לא יהיו רשאים לייסד בעצמם ו/או עם אחרים חברות נוספות באותו תחום הפעילות של החברה והפעילות המשותפת. הצדדים מתחייבים שלא לפעול במצב של ניגוד עניינים בין פעילותם העצמאית לבין פעילות החברה ולהימנע מכל פעולה הנוגדת את טובת החברה."

סעיף הגבלת אי התחרות מתוך תקנון החברה:

"הצדדים מתחייבים שלא להתחרות בחברה ושלא לעסוק בשום עיסוק שהינו בתחום הפעילות המתוכננת של החברה, אלא במסגרת החברה ולטובתה. איסור אי התחרות כאמור יחול על הצדדים כל עוד הינם בעלי מניות בחברה ובהתאם להסכם המייסדים שנחתם בין הצדדים, ימשיך לחול גם על בעלי המניות, למשך שנתיים לאחר מכן. בכפוף לאמור בתקנון זה ובהסכם המייסדים, איסור האי תחרות יחול על הצדדים במישרין או בעקיפין, ועל על כל חברה או שותפות שבשליטתו הישירה או העקיפה של בעל מניות בחברה וכן על כל חברה או שותפות או אדם השולטים בבעל מניות בחברה."

2. פירוק השותפות בחברה

לאחר מספר שנים בהן החברה צמחה והתרחבה, נוצרו מחלוקות לגבי אופן ניהול החברה ולבסוף ביקש אחד השותפים משאר בעלי המניות – שירכשו את מניותיו כדי שיוכל לעזוב את החברה.

השותפים נענו לבקשתו והצדדים ניהלו מו"מ על מחיר המניות והתנאים המשפטיים של הסכם פירוק השותפות שנחתם לבסוף. השותף שעזב את החברה קיבל תשלום בסך מאות אלפי ₪ עבור מניותיו וחתם על הסכם פירוק שותפות מפורט שמכיל גם תניית אי תחרות: 

הגבלת אי התחרות מתוך הסכם פירוק השותפות:

"השותף שפורש מתחייב שלא לפתוח בעצמו ו/או באמצעות חברה ו/או שותפות, באופן ישיר ו/או עקיף, עסק מתחרה בקונספט דומה ו/או עסק כמו של השותפים שנשארים ברדיוס 40 ק"מ מהעיר נתיבות, וזאת במשך 60 חודשים מחתימת הצדדים על הסכם זה."

קראו בהרחבה על הסכם שותפות

3. הפרת הסכם פירוק השותפות יחד עם בעל המניות מהחברה

לאחר ההפרדות ועל אף ההתחייבויות שנטל על עצמו השותף שפרש בהסכם פירוק השותפות, נודע לבעלי המניות האחרים בחברה שהוא ממשיך לקיים פעילות עסקית שפוגעת בתחרות באמצעות חברה חדשה שהקים וזאת בתוך הרדיוס הגיאוגרפי האסור ובנוסף, שאליו הצטרף שותף נוסף מתוך החברה שמחזיק במניות החברה ואף מכהן בה כדירקטור. 

יש לציין שבעל המניות, מחוייב על פי תקנון החברה, לא להתחרות ולא לעסוק בשום עיסוק בתחום הפעילות של החברה, אלא במסגרת החברה ולטובתה, זאת גם עפ"י התחייבותו הזהה בהסכם המייסדים, שלא לפעול במצב של ניגוד עניינים בין פעילותו העצמאית לבין פעילות החברה תוך המנעות מכל פעולה הנוגדת את טובת החברה. בנוסף להיותו בעל מניות, הרי שהמשיב 2 הנו גם דירקטור מכהן (נושא משרה) ועל כן הרי שתחרות בחברה מצדו, מפרה את חובת האמון שהוא חב כלפי החברה לפי חוק החברות.

וכך, למרבה הפתעתם וצערם של מנהלי החברה, הם גילו לתדהמתם שבניגוד גמור לכל התחייבויותיהם, השותף שפרש והשותף הקיים משטים בהם, חברו יחדיו בחוסר תום לב משווע והתאגדו במסגרת חברה חדשה לקיום הפעילות העסקית המתחרה האסורה ומבצעים את העוולות וההפרות החוזיות והחוקיות כלפי החברה שכמובן גם מסבים לה נזקים ישירים ועקיפים.

התחרות האסורה מצד המשיבים, הפרה יסודית התחייבויות משפטיות מובהקות כלפי החברה אשר השותף שפרש קיבל תמורה עבורן, מסכלת את פעילותה העסקית של החברה, מצרה את צעדיה, מתחרה בה באופן בלתי הוגן תוך ניגוד אינטרסים וגרימת נזקים בלתי הפיכים, זאת ע"י הפרה בוטה של חוזים, תקנונים והתחייבויות ברורות שנטלו על עצמם. 

החברה נותרה קרחת מכאן ומכאן, עם הלוואות אדירות שמימנו את הסכם פירוק השותפות ורכישת המניות מצד אחד ועם תחרות אסורה ולא הוגנת שפוגעת בעסקים מצד שני.

4. האסטרטגיה המשפטית לטיפול בהפרת הסכם פירוק השותפות והגבלת אי התחרות

מנהלי החברה הציגו בפניי את הבעיות ואת הנזקים שנגרמים להם מהמעשים ומהמחדלים של השותפים. בכדי לעצור באופן מיידי את הפרת אי התחרות היה צורך בהגשת בקשה לצו מניעה זמני  שבו בית המשפט יקבע שעל השותפים לחדול לאלתר מהפעילות העסקית שלהם באזור הגיאוגרפי האסור.

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, לא ניתן להגיש בקשה לסעד זמני כמו צו מניעה ללא הגשת תביעה עיקרית בתוך 7 ימים ובכל מקרה כדי לקבל פיצויים כספיים בגין ההפרות והנזקים וסעדים נוספים, יש צורך בתביעה שכן צו מניעה עוסק בנושא מאוד מצומצם.

בכדי למקסם את סיכויי בקשת צו המניעה והתביעה, שכרנו משרד חקירות. 

5. השגת ראיות להפרת הסכם פירוק השותפות באמצעות משרד חקירות

משרדנו השיג באמצעות משרד חקירות, ראיות חותכות להוכחת טענות החברה ועל כן עתר במסגרת כתב תביעה ובמסגרת בקשה לסעד זמני, לצווים לשמירה על זכויות החברה ולפיצויים המגיעים לה. 

משרד החקירות התחקה אחר החברה, יצר קשר עם השותפים וקבע עמם פגישה כביכול בכדי לקבל פרטים ראשונים על קבלת שירותים מהם בתחום הגיאוגרפי האסור. השותפים הוקלטו וצולמו (מבלי שהם מודעים לכך) בזמן שגוללו בפני החוקר הפרטי את "הישגיהם" בחברה החדשה, הציעו לספק לחוקר את השירותים ונתנו דוגמאות למגוון הלקוחות שהם כבר עובדים עמם. בכך בעצם נאסף חומר מפליל וראיות חותכות לעצם ההפרה של תניית אי התחרות.

דו"ח החקירה דיבר בעד עצמו, קבע והוכיח באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהשותפים מפרים את התחייבויותיהם החוזיות והחוקיות ובכך ביסס את העילה של הבקשה לצו מניעה.

הסיכום והמסקנות של דוח החקירה לרבות הדו"ח ותמונות הנחקרים, צורפו לבקשת צו המניעה.

קבצי הוידאו והשמע של החקירה הוגשו בפורמט  (.MOV) ו- (.MP3) בהתאמה ולפי הנהלים, למזכירות בית המשפט בסמוך לקליטתה של התובענה.

משרדנו הוכיח שהמשיבים מפרים בחוסר תום לב משווע את הוראותיהן היסודיות של הסכמים משפטיים שהם חתומים  עליהם עם המבקשת, אשר כתוצאה מכך נגרמים לה נזקים אדירים שמתעצמים מיום ליום ועל כן, בנסיבות העניין מוצדק ליתן את צו המניעה הזמני.

המבקשת לא היתה משלמת למשיב 1 את סכום הפיצוי אילו ידעה שתוך זמן קצר יפר את ההסכם.

המשיבים פעלו בחוסר תום לב משווע כלפי המבקשת שעה שקיבלה החלטות ופעלו בניגוד להתחייבויות היסודיות ביותר שלהם ועל אף שידעו היטב שהמבקשת הסתמכה עליהם.

המבקשת הוכיחה שלמשיבים אין כל בעיה להפר הסכם והתחייבות, גם כשהדבר מסב לה נזק אדיר. זאת ועוד, המשיבים פעלו כך לא כנגד אדם או גוף זר אלא כנגד המבקשת – אשר המשיב 1 היה חלק ממנה וממיסדיה ואשר המשיב 2 עדיין בעל מניות ודירקטור מכהן אצלה. 

כל אלו מלמדים כי המדובר במשיבים "המועדים לפורענות" אשר ללא צו מניעה ימשיכו להפר את החוזים על אף קיומה של תביעה כנגדם, ועד לבוא יום מתן פסק הדין, וככל הנראה לפניו, יסבו נזקים בלתי הפיכים למבקשת אשר יהיו בלתי ניתנים לריפוי בכל מקרה.

קראו עוד על הפרת הסכם שותפות

6. מאזן הנוחות הנוטה ליתן צו מניעה במעמד צד אחד

משרדנו טען שמאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת החברה. ע"פ ההסכם בין הצדדים נדרשו המשיבים להמנע מתחרות באזור ובתקופה בלבד והם רשאים לפעול בתחום המשלוחים והפעילות העסקית בערים רבות ברחבי ישראל מלבד באזור המקורב 40 ק"מ למקום מושבה של המבקשת וכפי שהתחייבו כאמור.  

המשיבים תועדו שהם מודים שהם פרוסים ברחבי הארץ וצומחים מחודש לחודש ולכן לא ייגרם כל נזק כתוצאה מצו המניעה שינתן לפעילותם באזור. לעומת זאת, אם המשיבים ימשיכו לקיים את הפעילות העסקית שלהם באזור, למבקשת יגרמו נזקים אדירים וממילא לא תהיה למבקשת כל ערובה לביצוע פסק דין, שיישאר כאות מתה כפי שההסכם בין הצדדים הנו כרגע.

דומה, כי הדרישה לקיום חשש סביר שאי מתן צו המניעה יביא להכבדה על ביצוע פסק הדין הינה למעשה פירוט חלק ממאזן הנוחות. אם הונחה תשתית עובדתית המקימה חשש סביר שדחיית הבקשה לצו המניעה יכביד על ביצוע פסק הדין הרי, שיש בכך משום הצבעה על נזק למבקשת הצו. אזי ייבחן הנזק הצפוי למשיבה ממתן הסעד הזמני.

במקרה דנן ולאור התנהגות המשיבים עד כה, בעצם התנערותם הטוטאלית מקיום החוזים שחתמו עליהם והמנעות מפעילות מתחרה באזור ובתקופה, ובמקביל שיבוש עבודתה של המבקשת אל מול לקוחותיה ואל מול זכיינים פוטנצייאלים באזור, קיים חשש אובייקטיבי ומוצדק, שאם יינתן פסק דין לזכותה של המבקשת, לא תוכל היא לקיים את הצו הקבוע ובמיוחד מאחר שיגרם נזק תדמיתי, עסקי, כלכלי ותשתיתי כה כבד למבקשת.

יתרה מכך, אם יעתר בית המשפט הנכבד לבקשה, לא יגרם למשיבים שום נזק ממשי, שכן בשלב זה ועד מתן פסק הדין מדובר בצו מניעה לפעילות באזור הדרום בלבד, שלא מונע מהמשיבה להמשיך ולהפעיל את עסקיהם בכל רחבי הארץ כפי שתועדו מודים בעצמם. כל מטרתו של הצו הינו למנוע מהמשיבים לפעול באזור הדרום והרדיוס של האזור. לכן, בנסיבות הקונקרטיות סבורה המבקשת שמאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובתה.

חלילה אם לא ינתן צו מניעה, יגרם למבקשת נזק רב ובין היתר: להכנסותיה, לתוכניותיה העסקיות, לרשימת הלקוחות, למוניטין ועוד ועוד.

7. לסיכום

בית המשפט אישר את הבקשה למתן צו המניעה. בדיון שהתקיים בבית המשפט בבאר-שבע הוארך תוקפו של צו המניעה לארבע שנים כלשון החוזים עליהם היו חתומים הצדדים. כחלק מההסדר, הנתבעים העבירו את המניות ששוות מאות אלפי ₪ לחברה ובנוסף פיצו אותה ב- 60,000 ₪ נוספים.

כעת החברה יכולה להמשיך בפעילותה העסקית ללא הפרעה ולהתרחב לערים נוספות ללא תחרות בלתי הוגנת.

עו"ד דרור הראל מתמחה בליטיגציה מסחרית ובייצוג עסקים וחברות בבתי משפט בסכסוכים עסקיים מורכבים ובהיקפים כלכליים משמעותיים. 

עו"ד הראל מלווה אנשי עסקים וחברות, מישראל ומחו"ל, בסכסוכים מסחריים מורכבים, החל מגיבוש האסטרטגיה המשפטית ועד לסיומו של ההליך, בבתי המשפט או במוסדות לבוררות.

עו"ד הראל בעל ניסיון רב בטיפול במחלוקות ובסוגיות מתחומי המשפט האזרחי והמסחרי כגון: דיני חוזים, בנקאות, ניירות ערך ותאגידים, סכסוכים בתחום הפרויקטים, סוגיות טכנולוגיות, סודות מסחריים, הסכמי אי תחרות וסודיות, קניין רוחני ועוד.

לפרטים נוספים צרו קשר בטלפון 08-6384080 או מלאו פרטים בטופס יצירת הקשר.

קראו בהרחבה על עורך דין הפרת חוזים

לתיקים הנבחרים הנוספים של משרדנו לחצו כאן >>

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן