דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

תביעה נגד חברה הפרת חוזה שכירות - דרור הראל ושות'
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

תביעה נגד חברה – הפרת חוזה שכירות

משרדנו גבה בהצלחה רבה באמצעות תביעה לבית המשפט, שכר דירה בסך 120,000 ₪ בעבור לקוח המשרד.
אחת מלקוחות המשרד הנה חברת הפקות ושידורי טלוויזיה ובין היתר גם מחזיקה נדל"ן להשכרה (להלן: "הלקוחה").
החברה השכירה לשני (2) יזמים, באמצעות חוזה שכירות אל מול חברה בע"מ שבבעלותם (להלן: "השוכרת"), משרדים בתל אביב בעבור שכר דירה חודשי בסך 20,000 ₪ + מע"מ.
משנה לשנה השוכרת חידשה את תקופות השכירות ומימשה את תקופות האופציה שהיו לרשותה.
בין השנה השנייה לשלישית, השוכרת גילתה שהלקוחה השמיטה תשלום בעבור שלושה חודשי שכירות.
הנהלת החשבונות של הצדדים ניהלו ביניהן דין ודברים בנושא.
כשלושה חודשים לפני תום תקופת שנת השכירות השלישית, השוכרת נטשה את המושכר באופן חד צדדי, ללא התראה מראש ובניגוד גמור להוראות חוזה השכירות.
הלקוחה נותרה עם נכס ריק, ללא השוכרת וללא שכר הדירה שמגיע לה.
תביעה נגד חברה – הפרת חוזה שכירות – קראו את המקרה המלא בהמשך.

קראו עוד – הסכם שכירות (משכיר)

התבקשתי לטפל בנושא בכל האמצעים הדרושים.
ראשית ניסחתי ושלחתי מכתב דרישה והתראה לפני תביעה.
הצלחנו להוכיח באמצעות הצלבה של כרטסת הנהלת החשבונות ותנועות חשבון הבנק, שאכן הושמטו שלושה חודשי שכירות.

בנוסף, כאשר השוכרת מימשה את האופציה השנייה בעבור שנת השכירות השלישית, היא כמובן התחייבה לפי הוראות חוזה השכירות לשלם את שכר הדירה במלואו בעבור כל השנה.
נטישת המושכר שלושה חודשים לפני סיום תקופת החוזה, אינה מאפשרת לה לעצור את התשלומים והיא הייתה חייבת להגיע להסכמות עם הלקוחה, להמציא שוכר חילופי או להמשיך לשלם.

השוכרת בחרה לספר גרסה אחרת להשתלשלות העניינים ולדחות את הדרישות שהוצבו בפניה.
על כן, הוגשה כנגד השוכרת תביעה כספית לבית המשפט, לרבות בקשה להרמת מסך ההתאגדות וייחוס חובות החברה לבעלי המניות שלה שהם היזמים בעצמם.
הטיעון לבקשת הרמת המסך היה שמדובר בחברה פעילה ועל כן עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה לא צריך להעניק לבעלי המניות הגנה מפני תביעות אישיות בזמן שהם יוצרים חובות ומקפחים נושים להם הם יוצרים חיובים כספיים.
המחוקק העניק לבעלי מניות בחברה בע"מ הגנה מפני תביעות אישיות ומפני חובות החברה רק במקרים של הפסדים ונזקים שהתרחשו בתום לב ובמהלך העסקים הרגיל אשר הובילו לסגירת החברה ופירוקה.
לא יעלה על הדעת שבעלי מניות ומנהלים של חברה בע"מ יעשו שימוש קלוקל בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת, יזמינו סחורות, יחתמו על חוזים, יתחייבו לשלם כספים ואז יפרו את ההתחייבות שלהם בטענה שמדובר בחברה בע"מ.
על אף זאת, יש לומר שבכל שנה מוגשות מספר מועט מאוד של תביעות להרמת מסך ההתאגדות ומספר מועט עוד יותר מתקבל על ידי בית המשפט כך שלבסוף אכן מיוחסים כנגד בעלי המניות חובות החברה.

השוכרת הגישה כתב הגנה ובו בחרה להודות בחובתה לשלם את שלושת חודשי שכר הדירה שהושמטו במהלך תקופת השכירות ואולם המשיכה לדחות את הטענה שעליה לשאת בתשלום שלושת חודשי השכירות לאחר נטישתה את המושכר.
בין לבין, נעשו ניסיונות להסדרי פשרה באמצעות הליכי גישור ופריסת חוב ואולם הדברים לא הבשילו להסכמה.
השוכרת ניסתה להערים קשיים על הלקוחה והגישה בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה המשפטיות מושא ההליך המשפטי אך משרדנו הכין תשובה מנומקת הדוחה את הבקשה הן מאחר שידוע לשוכרת בעצמה כי התובעת הנה חברה גדולה ויציבה ואין כל חשש שלא תוכל לשאת בהוצאות והן מאחר וצורף תצהיר תומך מטעם רו"ח של החברה.
בית המשפט דחה את הבקשה להפקדת ערובה וחייב את השוכרת בתשלום הוצאות משפטיות בסך 3,000 ₪.
יממה בלבד לפני ישיבת בית המשפט הראשונה וניהול הדיון המקדמי, ב"כ השוכרת פנה למשרדי וביקש לחתום על הסדר לפיו ישולם מלוא סכום התביעה בכדי לסגור את התיק ולייתר את הצורך להתייצב לדיון.

קראו גם – עורך דין לחוזה שכירות

משרדנו עמד על תשלום/הוצאות שכר טרחת הלקוחה ועל כן שולמו מעבר לסכום התביעה בסך 120,000 ₪ גם פיצוי בסך 15,000 ₪ בצירוף מע"מ.
הסדר הפשרה הוגש לבית המשפט בבקשה לקבלת תוקף פסק דין וכך היה.
מלבד הליך הגבייה היעיל והנחוש, ההישג המשפטי בתיק זה הנו כי על אף שמדובר בתביעה נגד חברה, הרי שפסק הדין מיוחס גם לבעלי המניות של השוכרת ובכך נוצרה הרמת מסך ההתאגדות של החברה.
הלכה למעשה, בעלי המניות ערבים בפסק הדין להתחייבות החברה לשלם את שכר הדירה, כפי שמשרדנו תבע בכתב התביעה.
האסטרטגיה בה נקטנו בניהול גביית החוב, הוכיחה את עצמה ועשתה צדק עם הלקוחה.
מצורף ההסדר שקיבל תוקף פסק דין.

מצורף ההסדר שקיבל תוקף פסק דין >>

לתיקים הנבחרים הנוספים של משרדנו לחצו כאן >>

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן