דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

קיום צוואה, עריכת צוואה לקבלת תוקף משפטי - דרור הראל ושות'
מאת: עו"ד דרור הראל

קיום צוואה

צוואה היא מסמך המבטא את רצונותיו האחרונים של אדם, באמצעותה נקבע מי יהיו היורשים של רכושו ונכסיו לאחר מותו.
על פי חוק הירושה, כל אדם רשאי לערוך את צוואתו על פי רצונו האישי.
אך ורק באמצעות צוואה שנכתבה על פי חוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר פטירתו, רכושו יחולק לפי רצונו ולידי האנשים שהוא מעוניין שיירשו אותו.

ישנן ארבע אפשריות אשר באמצעותן אדם יכול לערוך את צוואתו כדי שיהיה לה תוקף משפטי – צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה, צוואה בפני רשות או צוואה בעדים.
הבחירה באיזו דרך לבחור כדי לערוך צוואה נתונה בידי המצווה.

התנגדות לצו קיום צוואה

בהרבה מקרים, לאחר פטירת המוריש, אנשים מגלים לראשונה על קיומה של צוואה בכלל ושומעים את פירוט חלוקת הרכוש ומי היורשים בפרט.
לעיתים, היורשים מגלים צוואה שלדעתם אינה תואמת את רצונותיו העדכניים של המוריש.
זוהי דוגמא מצוינת למקרה שבו אנשים בוחרים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

עילות התנגדות לצוואה

פסילת צוואה אינה דבר של מה בכך, מדובר בבקשתו האחרונה של הפרט ועל כן לא סביר כי הליך מסוג זה יהיה פשוט וקל.
לכן, מומלץ שיהיו למתנגד נימוקים חזקים כדי שבית המשפט ימצא הצדקה לפסילתה.

קיימות ארבע עילות לפסילת צוואה:

 1. עריכת צוואה מאוחרת יותר – אדם יכול לשנות את צוואתו לפי רצונו וכמה פעמים שרק יחפוץ בכך.
  ברם, הצוואה התקפה בסופו של דבר היא זאת אשר נכתבה במועד המאוחר ביותר.
  ישנן סיטואציות שבהן אי אפשר לדעת כי הצוואה אשר הוגשה לבית המשפט אינה האחרונה.
 2. עריכת צוואה מתוך אונס או כפייה – כאשר צוואה נכתבת תחת כפייה או הפעלת לחץ של צד שלישי, ניתן וראוי לבטלה.
  זאת, מתוך הרציונל כי צוואה, מעצם היותה, מטרתה לשקף את רצונו האותנטי ביותר של המצווה ואת כוונותיו האישיות.
 3. פגמים בצוואה – מדובר הן בפגמים צורניים והן בפגמים מהותיים.
  פגמים צורניים יכולים לבוא לידי ביטוי כאשר היא לא נכתבה בכתב ידו של העד במקרה של צוואה בכתב, כמות עדים לא מספקת או שאחד העדים היה קטין וכיוצא בזה.
  פגמים מהותיים יכולים להתבטא לדוגמה בסיטואציה שבה מצבו הקוגניטיבי או המנטלי של המנוח לא היו תקינים והוא לא הבין את השלכות מעשיו בעת כתיבת הצוואה, זאת גם אם לא מדובר באונס או כפייה מצד גורם שלישי.
 4. זוכה אשר שימש כעד או כזה שסייע לכתיבת הצוואה – במקרה שבו יורש היה עד לכתיבת הצוואה, ערך אותה, סייע בהכנתה וכדומה, הדבר עלול להוביל לביטולה על פי חוק הירושה.

המועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

המעוניין להתנגד לקיום צוואה צריך לשים לב כי חלון המועדים הוא קצר.
חוק הירושה קובע כי על היורש לפרסם בעיתונות וברשומות את הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה.

מרגע הפרסום, הציבור הרחב מודע לאותה ירושה ואז קיימים למתנגד 14 יום להגשת התנגדותו, אשר תוגש לרשם בית המשפט לענייני ירושה.

במקרה שבו לא הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, הצו ניתן ומשלב זה לא ניתן להגיש את ההתנגדות.
אולם, בהתאם לחוק הירושה, הרשם יכול להחליט כי הוא מאריך את התקופה של הגשת ההתנגדות ליותר מ- 14 יום, וזאת במקרה שבו יש הצדקה מהותית לדבר ועל פי החלטתו.

תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה

לא קיימת חובה בחוק להשיב להתנגדות על ידי אדם המבקש צו קיום צוואה, להוציא מקרים שבהם בית המשפט ציווה על כך.
אין תשובה חד-משמעית אם כדאי מלכתחילה להגיש תשובה להתנגדות או לבקש מבית המשפט רשות לכך – העניין תלוי נסיבות וכל מקרה נבחן לגופו.

עלויות הגשת התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה דורשת תשלום אגרה בסך 972 ש"ח לבית המשפט.
ניתן לשלם במספר דרכים: באופן מקוון, בבנק הדואר או במכונות אוטומטיות הנמצאות בסמוך למשרדי הרשם לענייני ירושה.

ערעור על צו קיום צוואה

המונח "ערעור על צוואה" הוא שגוי.
החוק הישראלי אינו מאפשר הליך של כזה המכונה "ערעור", אלא מתייחס אך ורק להגשת "התנגדות לצו קיום הצוואה" או "בקשה לביטול צו קיום צוואה".

לסיכום, צוואה היא מסמך המביא לידי ביטוי את רצונו האוטונומי של אדם באשר לאופן חלוקת הנכסים שברשותו לאחר פטירתו.
לאור זאת, מערכת המשפט תתערב בעריכתה או בביטולה של צוואה לעיתים רחוקות מאוד, אך ורק במקרים שבהם ישנה הצדקה מובהקת לפי חוק הירושה.

שאלות ותשובות בנושא התנגדות לצוואה

כל מקרה נבחן לגופו ושכר הטרחה נקבע לפי מספר פרמטרים ורק לאחר בחינת מסמכים ופגישה עם הלקוח. יש לבחון את הצוואה, את הנסיבות שהובילו לעריכתה, את היקף הנכסים ומספר היורשים בדין והזוכים לפי הצוואה, עילות ההתנגדות המתאימות, מורכבות התיק, עדים פוטנציאלים ועוד.

לאחר למידת התיק ניתן יהיה לנסח הצעת שכר טרחה. במקרים בהם הלקוח מבקש ששכר הטרחה ישולם מתוך החלק שיקבל בפועל מהעיזבון ניתן לעשות זאת.

לאחר פטירתו של המוריש, יש לעקוב אחר אתר רשם הירושה ולזהות את הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה. בסמוך למועד הגשתה יש לפעול בתוך 30 ימים להגשת התנגדות מנומקת ונתמכת בראיות, נספחים, תצהירים וכיוצ"ב. רשם הירושה יעביר את ההתנגדויות בתיק להליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה. השופט שימונה לתיק יתן הוראות להמשך ויתקיים דיון ראשון בו יבחנו המחלוקות וסדרי הדין להמשך.

יש לקיים פגישה מקיפה עם הלקוח ולשמוע ממקור ראשון אודות הנסיבות ואופי ההתנהלות במועדים הרלוונטיים שבהם היו המוריש והזוכה.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן