דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

עורך דין ירושה ברחובות

עורך דין ירושה ברחובות

דרור הראל ושות' – משרד עורכי דין מומחה בירושות וצוואות ברחובות

 

משרד עורכי דין דרור הראל מתמחה בטיפול בירושות ובצוואות ברחובות ומייצג לקוחות רבים בתחום הירושה.

דיני הירושה מוסדרים הן בחוק הירושה והן בתקנות. דיני הירושה קובעים מי הם יורשים חוקיים, זהות היורשים, חלוקת הירושה ועוד. כמובן שיורשים על פי דין זו ברירת המחדל וחוק הירושה קובע את זהות היורשים ואת חלקיהם בירושה.

במצב דברים בו אדם לא ערך צוואה עוד בחייו ובנקודת זמן מסוימת נפטר, הרי שחוקי הירושה יחולו על זהות היורשים ועל החלקים שהם יהיו זכאים להם בירושה.

דוגמה לחלוקת ירושה על פי חוק הירושה

לאדם מסוים יש שני בנים ובת אחת והגיע לשיבה טובה ונפטר (נניח שאשתו נפטרה לפניו וכל רכושם המשותף נשאר בחזקתו). רכושו כולל את דירת המגורים בה התגורר, מגרש שרכש להשקעה בעיר אחרת, תוכנית חיסכון על סך 250,000 ₪ וחשבון עו"ש עם כמה אלפי ₪.

על פי חוק הירושה שלושת ילדיו הם היורשים החוקיים ובחלקים שווים. כלומר, לכל ילד מגיע בדיוק שליש (33.33%) מסך שוויו של הרכוש נשוא הירושה.

טיפול ופתרון סכסוכי ירושה עם עורך דין ירושה ברחובות

לעיתים קורה שלאחר פטירת אדם, כאשר מגיש אחד היורשים בקשה לקיים צוואה, קמות מחלוקות בין היורשים על רקע חלוקה לא שוויונית של הרכוש או יורשים שכבר קיבלו ממון רב מההורה עוד בחייו או מסיבות אחרות.

יורשים שמרגישים מקופחים רשאים להגיש התנגדות לקיום הצוואה ולטעון טענות לביסוס ההתנגדות וכן עליהם לצרף תצהיר מאומת ע"י עורך דין.

יורשים מכוח צוואה ברחובות

במקרה בו אדם דאג לרשום צוואה בה הוא הורה למי לחלק את רכושו ובאילו חלקים (אחוזים) לחלק את הרכוש לכל יורש, הרי שההוראות הצוואה יחולו והן יגברו על האמור בחוק הירושה.

בצוואה האדם שנפטר נקרא "מוריש" והיורשים נקראים "נהנים".

כתיבת צוואה ברחובות

בכדי להביא את רצוננו המדויק כיצד לחלק את רכושנו לידי ביטוי ולא להותיר את חלוקת הרכוש וזהות היורשים לברירת המחדל ולהוראות חוק הירושה, מומלץ לכתוב צוואה.
משרדנו ברחובות טיפל במשך השנים בניסוח צוואות רבות וברשותנו ידע רב בתחום ויכולת לסייע לכל אדם על מאפייניו המיוחדים ועל המאפיינים של רכושו, לנסח ולכתוב צוואה שתביא לידי ביטוי את רצונו.

בכדי שצוואה תהיה בתוקף צריכים להיות עדים לה שני (2) עדים. בעת החתימה על הצוואה במשרדנו ברחובות, עורך הדין מהווה עד ראשון וכותב הצוואה יכול לספק את העד הנוסף מטעמו או שמשרדנו יספק אותו בעבורו.

במקרים מסוימים לקוחות מבקשים ממשרדנו לחתום על הצוואה בדירת המגורים שלהם ברחובות, מטעמי נוחות או מטעמים בריאותיים. משרדנו תמיד נענה בחיוב לבקשה זו ועורך הדין שהכין את הצוואה יגיע לביתו של הלקוח ויקיים את החתימות על הצוואה במעמד הפגישה.

כללים, יתרונות ודוגמאות של כתיבת צוואה ברחובות

בכדי שצוואה תהיה תקינה והוראותיה יכובדו כך שלא יהיה קל להתנגד לה בהליך משפטי, חשוב לקבל סיוע משפטי מעורך דין שמתמחה בכתיבת צוואות ברחובות.

ניסוח הצוואה צריך לכלול לשון ציווי, פרטים מהותיים רבים אשר מתארים את המוריש, את רכושו ואת אופן החלוקה ליורשים הנהנים וכן כשרות העדים גם היא חשובה.

כאשר מקבלים ייעוץ מקצועי לכתיבת צוואה מעורך דין, מבינים שיש אפשרויות רבות להביא את רצוננו לידי ביטוי בכל מיני מקרים שיכולים להתרחש לאחר לכתנו לעולם הבא.

לדוגמה: הוראות צוואה בדבר "יורש במקום יורש" – למקרה בו היורש שהראשון שבחרנו אינו בחיים כבר בעת כניסת הצוואה לפועל.

הוראות בדבר "יורש אחר יורש" – יקבלו ביטוי בצוואה כאשר עורכי הצוואה הנם בני-זוג אשר מורישים את הרכוש זה לזה אך מצווים שלאחר מות בן הזוג הרי שיועבר הרכוש לילדים.

הוראות בדבר "צוואה עם תנאי מתלה" – יורש יזכה לקבלת רכוש מסוים בכפוף לקיום תנאי מסוים שקבענו. ישנה גם צוואה עם תנאי מפסיק ועוד אפשרויות רבות.

להבדיל מירושה על פי דין בה ירושתו של אדם מחולקת לפי חוק הירושה (ברוב המקרים בחלקים שווים בין היורשים החוקיים), הרי שאדם שכותב צוואה יכול להוריש חלקים מרכושו לכל אדם, לרבות גם למי שאינו בן משפחה (חבר, שכן, אחיין).

בנוסף ניתן לקבוע שחלוקת הרכוש תתבצע בחלקים ובאחוזים שונים בין היורשים, לדוגמה: אדם שנתן עוד בחייו לבנו הבכור כסף רב, קבע בצוואה שבן זה יקבל רק 10% מהרכוש בצוואה ואילו שלושת הילדים הנותרים יקבלו חלקים גבוהים יותר שווה בשווה כלומר: 30% לכל יורש.

לחילופין, ניתן לייחד נכסים ספציפיים ליורשים מסוימים. לדוגמה: לצוות בצוואה כי רכב יועבר לידי יורש אחד, דירת מגורים ליורש שני, תכשיטים וחסכונות ליורשת שלישית, עסק פעיל ליורשת רביעית וכיוצא בזה.

ישנם מקרים בהם מומלץ לכלול בצוואה הוראות מינוי מנהל עזבון. מנהל עיזבון יכול להיות אחד מהיורשים של הצוואה,  אדם חיצוני אחר או עורך דין. עורך דין שמייעץ לאדם שהחליט לכתוב צוואה ימליץ לו למנות מנהל עיזבון במקרים בהם ישנו רכוש רב או רכוש מורכב שיש לחלק בין היורשים או כאשר צפויים חיכוכים ומריבות בין היורשים אודות הוראות הצוואה. מקרים מיוחדים נוספים בהם ממנים מנהל עיזבון הם כאשר קיים בין היורשים אדם חסוי, פסול דין או קטין.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן