דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

מאת עו"ד דרור הראל – מומחה בטיפול בירושה ובעריכת צוואה

עורך דין צוואה בראשון לציון

ישנן מספר נקודות  שמומלץ לכל עורך צוואה לקחת בחשבון וזאת כמובן תוך קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין שמתמחה בתחום.

כל נכסי המצווה העוברים בירושה אל יורשיו מוגדרים באמצעות המונח "עיזבון".

עזבונו של אדם שלא הותיר צוואה מפורטת יחולק ליורשיו הטבעיים בהתאם לחוק הירושה.

חוק הירושה, תשכ"ה-1965, מעניק את הזכות למצווה (עורך הצוואה) להשאיר הוראות מיוחדות אחרות להורשת נכסיו לאחר מותו.

ההוראות שניתן לכלול בצוואה הן זהות היורשים שהוא חפץ בהם, אם הם בני משפחה מכל דרגה או אף שאינם בני משפחה, פירוט הרכוש, אופן חלוקתו ליורשים ותנאים לגבי ההורשה ככל שישנם כאלו.

עריכת צוואה בראשון לציון

עו"ד דרור הראל מטפל שנים רבות בעריכת צוואות לתושבי ראשון לציון.
חלק מהטיפול המשפטי בעריכת הצוואה הנו שיחה טלפונית או פגישה אישית במשרד שבה משקפים את רצון המצווה ומקבלים ייעוץ אישי כיצד יהא מוטב לערוך את הצוואה כך שתוציא אל הפועל את רצונו המלא באופן הטוב ביותר.

14 סעיפים מומלצים לכל צוואה:

 1. הצהרת המצווה כי הוא עורך את הצוואה בדעה צלולה וכי הוא כשיר לעשות זאת.
 2. הצהרת המצווה כי הוא מצווה את האמור בצוואה מרצונו הטוב ללא כל השפעה מאדם אחר.
 3. הודעה על ביטול תוקפה של כל צוואה אחרת שנעשתה בעבר.
 4. שמירת האופציה לשנות את הצוואה בעתיד אם יקום רצון כזה.
 5. בקשת המצווה לשלם מתוך רכושו, ראשית את הוצאות הלווייתו, קבורתו והקמת מצבה.
 6. פירוט העיזבון: כספים, נכסים מכל סוג, נדל"ן, כתובת דירת המגורים לרבות גוש וחלקה, פירוט חשבונות בנק, מזומנים, ניירות ערך, קופות גמל, קרנות השתלמות, כספים הנמצאים בכספות, זכויות, מניות, תביעות וכל רכוש אחר מכל סוג ומין בארץ ובחו"ל.
 7. זכות מגורים בנכס דירת המגורים לבן הזוג השני עד למועד פטירתו.
 8. שמות היורשים ומספר ת.ז. שלהם.
 9. ציווי חלקם של היורשים ברכוש.
 10. יש לקבוע אם קיים צורך למינוי מנהל עיזבון.
 11. הוראות מיוחדות למנהל עיזבון שנוגעות לקטינים שיתכן שטרם יקבלו את ירושתם, כגון: הנחיות תשלום מתוך כספי העיזבון למוסד לימודים לצורך תואר אקדמי, רכישת רכב, משכורת חודשית עד לגיל 18, 21, 25 ומועד סופי להעברת הרכוש לבעלות היורש.
 12. תנאי שקובע שככל וחס וחלילה יורשיו הטבעיים של המצווה, כלומר ילדיו של המצווה, לא יהיו בין החיים במועד פטירתו של המצווה, אז יועבר חלקם בירושה לילדיהם (הנכדים).
 13. חתימת המצווה ותאריך.
 14. יש לצרף חתימה של שני (2) עדים על גבי הצוואה אשר אין להם כל זיקה משפחתית או אישית למצווה.


כללים לניסוח צוואה

צוואה צריכה להיות מנוסחת בצורה ברורה ובהירה שאינה משתמעת לשתי פנים ולייצג את רצון המצווה ללא השארת מקום לספק ולפרשנות.

סביר שצוואה שנוסחה במקצועיות, תקל על רשם הירושה לתת צו לקיום הצוואה לאחר מות המצווה ובהתאם לכך יוכלו היורשים לממש את הזכויות שקיבלו ברשויות השונות כגון הטאבו, הבנקים וחברות הביטוח, ולרשום את זכויותיהם בהתאם.

יתרונות של הכנת צוואה עם עורך דין אל מול הכנת צוואה באופן עצמאי

עורך דין שמתמחה בעריכת צוואה יוודא עם הלקוח שלו בטרם עריכת הצוואה באם ישנם קשרים אישיים ומשפחתיים קודמים, קרובי משפחה שמתגוררים בנכסים, הבטחות שניתנו בעל פה או צוואות קודמות שעלולים להקשות ביום הפקודה על קבלת צו קיום הצוואה או על מימושה.

בהתאם למידע שימסור הלקוח, עורך הדין יידע כיצד לנסח את הצוואה באשר לכל יורש ולכל נכס, כך שרצון המצווה יבוצע במלואו.

צוואה שהוכנה באופן עצמאי ולא באמצעות עורך דין, ועל כן לא נערכה באופן מקצועי בהתאם לחוק ולפסיקה, יכולה להיתקל בהתנגדות כאשר תוגש בקשה לצו קיום צוואה.

העילות לבקשת התנגדות יכולות להיות מגוונות וביניהן, השפעה בלתי הוגנת על המצווה, אי קיומם של עדים אובייקטיבים ועוד ועוד.

מינוי מנהל עיזבון בצוואה

מנהל עיזבון ממונה במקרים מסוימים בלבד: ככל שישנם קטינים שיש לנהל עבורם את הרכוש עד הגיעם לבגרות וקבלת מלוא הירושה לעצמם, ככל שהרכוש הוא מורכב לאיתור, לניהול ולמימוש או ככל שהיורשים מסוכסכים ולא מתקשרים היטב בעצמם.

דוגמאות לתנאים בצוואה

 • "יורש במקום יורש" – ישנם מקרים שבהם מצווה ירצה לקבוע מנגנון שבו במידה ויורש כלשהו על פי צוואתו, לא יוכל לרשת בפועל את העיזבון, מחמת היעדר כשרות משפטית, מוות, הסתלקות מהעיזבון או מכל סיבה אחרת, אז יורש חלופי שהמצווה קבע מראש בצוואה יהיה זה שיירש בפועל את העיזבון.
 • "יורש אחר יורש" – המצווה יכול לקבוע שהיורש על פי צוואתו יירש נכסים מסוימים או את כולם ובקרות אירוע או מועד מסוים כמו מוות או תנאי אחר, יירש אחריו את אותם הנכסים יורש אחר.
 • תנאים מיוחדים – ניתן לקבוע בצוואה תנאים מיוחדים שרק בהתקיימם יוכל היורש לקבל את הירושה. לדוגמה: קבלת תואר אקדמי, סיום צבא, נישואים, הגעה לגיל בגרות מסוים וכו'.
 • תנאי שימוש אישי – המצווה יכול לקבוע תנאים שמבטיחים את השימוש האישי של היורש בנכסים מסוימים.
  תנאים אלו ימנעו מהמוריש למכור את הנכס או להעבירו במתנה לאדם אחר ורק כל עוד היורש יישאר הבעלים של הנכס בעצמו, הוא יוכל ליהנות ממנו.
 • שמירה על רכוש משפחתי – מצווה אשר רוצה שהרכוש שהוא מוריש יישאר בבעלות המשפחה ולא יעבור לבני הזוג של הילדים או הנכדים במקרה של גירושין, יכול לקבוע שיורש יהיה זכאי לקבל רכוש מסוים רק אם יחתום על הסכם ממון אשר קובע אל מול בן/בת הזוג שהוא יהא הבעלים הבלעדי של הרכוש שיקבל בירושה, גם במקרה של פרידה.

צוואה הדדית

צוואה הדדית נקראת גם צוואה זוגית או צוואה משותפת.

בני זוג שערכו צוואה הדדית מבטיחים לעצמם שרצונם יקוים גם בלכתו של מי מהם ראשון.

צוואה זו בד"כ נעשית כדי להבטיח לבן/בת זוג מגורים בדירה עד 120 ובעלות על כל הכספים והנכסים בחייו ואילו רק לאחר לכתו, היורשים האחרים יקבלו את חלקם.
צוואה הדדית גם מבטיחה את הנכסים ליורשים ומפיגה כל חשש שבן הזוג ימכור את הנכס לאחר מבלי להוריש אותו כמצווה.

הסכם בין יורשים בראשון לציון

יורשים זכאים להגיע להסכמה בכתב על חלוקת הרכוש שנמצא בעיזבון הצוואה, בטרם הוא חולק בפועל.

כך לדוגמה אם שני (2) יורשים ירשו שווה בשווה שתי דירות בעוד שאחת שווה 2 מיליון והשנייה שווה רק 1 מיליון ובנוסף סכום כסף בסך 500,000 ₪, הרי שהם יכולים לחלק ביניהם את העיזבון כך שהאחד יקבל את הדירה היקרה והשני את הדירה הזולה בצרוף סכום הכסף.

אם חיפשתם עו"ד צוואה בראשון לציון, הגעתם למקום הנכון!
צרו איתי קשר

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן