דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

כתב הגנה מקצועי שמוביל לניצחון בתביעה, עורך דין מומחה בייצוג משפטי
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

כתב הגנה מקצועי שמוביל לניצחון בתביעה

תוכן עניינים

עו"ד דרור הראל טיפל בהצלחה רבה בסילוק תביעה על סך 250,000 ₪ אשר הוגשה כנגד לקוח המשרד.
בסופו של ההליך המשפטי לקוח המשרד לא שילם אפילו אגורה אחת לתובע.

כנגד לקוח המשרד הוגשה תביעה על סך 250,000 ₪ ע"י שכנו שמתגורר בצמוד אליו.
השניים מתגוררים בשכנות בבתים צמודי קרקע ביישוב מוכר במרכז הארץ.
בין השניים התגלע סכסוך לפני מספר שנים ומאז אינם משוחחים זה עם זה. מספר דברים הביאו לכך שהרוחות בין הצדדים התלהטו עד אשר החליט התובע להגיש את תביעת הפיצויים בצירוף צו עשה.

הנתבע הופנה ע"י בן משפחה למשרדי ולאחר שקראתי את כתב התביעה נפגשתי עם הלקוח כדי לשמוע את גרסתו לדברים.

שלושת הסעדים העיקריים בתביעה היו:

צו עשה להשתתפות כספית בעלות בניית חומה בין שתי חצרות הבתים, פיצוי בגין לשון הרע בסך 200,000 ₪ ופיצוי בגין חדירה לפרטיות, גרימת נזקים מגוונים ועוגמת נפש בסך 50,000 ₪.

כתב התביעה תיאר באריכות כרוניקה של התעמרות ארוכת השנים של הנתבע בתובע (לכאורה), ביצוע פעולות להדרתו מהקהילה ביישוב, הוצאת דיבה ולשון הרע, גרימת נזקים ומפגעים בזדון כגון רעש, עשן וכיוצ"ב.

הנתבע (לקוח המשרד) דחה מכל וכל את טענות כתב התביעה וגרסתו לדברים היתה שונה לחלוטין. מיותר לציין שבאופן טבעי הנתבע היה מוטרד מאוד, במתח ובחרדה בשל כתב התביעה הקשה שהוגש נגדו.

משמיעת גרסתו של הנתבע והבנה כי מדובר בקרב גרסאות, גיבשתי אסטרטגיה של התמודדות ישירה עם טענות התביעה והפרכתן ע"י ראיות אובייקטיביות כגון תצהירים של שכנים, תמונות וסרטוני וידאו. כך לדוגמא, הפרכתי את הטענות שהנתבע גורם למפגעי רעש ועשן חריגים ע"י תצהירים משכנים אחרים שמעידים שכלל אינו נוהג כך ובאותה ההזדמנות הם העידו על אופיו הטוב ויחסי השכנות המעולים עמו.

בקשר לטענות בנושא דיבה, מלבד ניתוח יסודות עוולת לשון הרע והוכחה שאינם מתקיימים במקרה בו עסקינן, גיליתי שהתובע זרע בלבול מכוון בעובדות כתב התביעה כדי לטשטש את לוח הזמנים באופן שיתאים לטענותיו. התובע עשה עבודה כל כך קפדנית עד שאפילו הנתבע בעצמו לא שם לב להטעיות המכוונות ורק חקירה יסודית של המאורעות על ציר הזמן הציפה את ההטעיות. בנוסף, השגתי תצהירים מתושבי היישוב שהיו בסביבת האירוע והעידו שהדברים התרחשו אחרת לגמרי.

בנוסף, נסעתי בעצמי ליישוב וצילמתי תמונות וסרטון ווידאו שמפריכים לחלוטין את טענות התובע. כך לדגומה, התובע טען שפרטיותו מופרת מהצד של השכן (הנתבע) ואולם סיור במקום לימד שבצד אחר של ביתו של התובע אשר חשוף לכל העוברים-ושבים על המדרכה הצמודה לבית, ישנה זווית ראיה ישירה לגינתו ולסלון ביתו. התובע לא טרח לבנות גדר פשוטה ליצירת פרטיות ועל כן עולה השאלה כיצד הוא יכול להלין ולתבוע את שכנו בטענה של פגיעה בפרטיות בזמן שאינו באמת טורח בעצמו להגביר את פרטיותו.

המסקנה המתבקשת היא לצאת מהמשרד הממוזג והנוח אל השטח ולבדוק את הדברים בעצמך. לא לסמוך על כתבי טענות וגרסאות של אחרים. טוב מראה עיניים מאלף תיאורים וסיפורים. ככה מתחברים לעובדות האמיתיות של המקרה ולאמת הפשוטה וככה מנצחים תיקים.

ניסחתי כתב הגנה תוקפני ואגרסיבי במיוחד אשר תופס תשומת לב רבה.

כתב הגנה

החלק השני – תמצית הטענות

 • טענות מקדמיות – העדר עילה והקדמה קצרה
 1. כפי שיפורט להלן, עסקינן בתביעה חסרת עילה, מופרכת ומקוממת, עתירת כזבים והטעיות, אשר אינה עומדת במבחן הדין והפסיקה ומהווה ניסיון חסר ניקיון כפיים, חסר תום לב ומשונה במיוחד לזרות חול בעיני בית המשפט הנכבד, לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט בכדי להטריד את הנתבע, למרר את חייו ולהפכם לסיוט מתמשך – דפוס פעולה שעובר כחוט השני בפרשה זו.
 2. על אף שיוכח בנקלה שאין בתביעה שהגיש התובע, דבר או חצי דבר המקים עילה כנגד הנתבע הרי שגם מדובר באירועים שהתרחשו לפני יותר משנתיים (ינואר 2021) והשיהוי בהגשת התביעה והעלאת טענות כבושות, מוכיח שתובענה זו הוגשה בכדי להטריד את הנתבע בלבד, הא ותו לא.
 3. התובע כזאב בעור כבש, מתחסד המעמיד פני צדיק, הגיש התובענה דנא אשר משופעת בכזבים ואי אמיתות ומנסה לטפול האשמות שווא בנתבע אשר שמו הטוב הולך לפניו לרבות טהר מידותיו, עזרתו לזולת, לשכניו, לקהילתו ותמיכתו ביתום ובאלמנה. כקוזאק הנגזל, התובע תקף באלימות את הנתבע אך מציג את עצמו כקורבן לעוולות כאלו ואחרות שלא היו ולא נבראו.
 4. בבחינת "תמונה אחת שווה אלף מילים" – ניתן להתרשם מהגדר החיה העצומה שכבר כיום מפרידה בין חצרות הצדדים ומכך להסיק שהתובע מטעה את בית המשפט.

מצ"ב תמונות הגדר החיה העצומה המפרידה בין חצרות הצדדים, מסומנות כנספח 1.

קובץ וידאו המתעד את הגדר יוגש למזכירות בית המשפט בסמוך להגשת הגנה זו.

 1. כאמור, בין חצר הנתבע לבין חצר התובע כבר קיימת גדר הפרדה חיה עצומה בצירוף גדר במבוק בגובה למעלה מארבעה (4) מטר, אשר יוצרת חיץ אטום, מספק והולם בין החצרות.
 2. לא זאת אל אף זאת, הנתבע כלל לא התנגד שהתובע יקים גדר ו/או חומה בשטחו או בקו המיצר על חשבונו של התובע (והתובע יודע כל זאת) בהתאם להיתר בניה שיתקבל כדין.
 3. לתובע לא נגרם כל נזק ומעולם הוא לא היה מנוע מלהנות ומלהשתמש בחצרו ובביתו באופן מלא וכפי רצונו. מדובר בהטעיית בית המשפט הנכבד ובניסוח טיעונים מוגזמים ומיותרים.
 4. הנתבע מעולם לא הפר כל חיסיון שניתן ע"י בית המשפט וזאת מן הסיבות הבאות:

בניגוד גמור לאמור בסעיפים 9 ו- 27 בכתב התביעה המוזר ורצוף הכזבים, שהגיש התובע –הנתבע שיתף את הקהילה בקבוצת הוואטסאפ אודות האירוע כבר ביום 10.01.2021 בעוד שהדיון במעמד הצדדים בבית המשפט התקיים רק תשעה (9) ימים לאחר מכן, קרי ביום 19.01.2021.

הדגש חזור והדגש, כתב התביעה מציג מצג שווא לפיו הנתבע העלה את הפוסט לאחר הדיון במעמד הצדדים (בזמן שההפך הוא הנכון).

זאת ועוד, הנתבע כמובן גם מעולם לא פרסם את פרוטוקול הדיון ו/או את החלטת בית המשפט בעניין ההטרדה המאיימת בכל דרך. הנתבע גם כלל לא פרסם את מהות ההחלטה על הצו-ההדדי שניתן במעמד הדיון ביום 19.01.2021 המונה ארבעה סעיפים שונים.

מצ"ב הודעת הוואטסאפ מיום 10.01.2021, מסומנת כנספח 2.

 1. התובע מעלה על הנייר טענות חסרות שחר, מסלף עובדות באופן בוטה ומעליל עלילות שווא על הנתבע, החל מהסכום הנדרש בכתב התביעה (בכדי להתעשר על גבו) וכלה בהאשמותיו.

כתב התביעה בפני עצמו מעיד על כך, כי דין התביעה – סילוק על הסף, משום שכתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה.

 1. לא צורף בדל ראיה או אסמכתא הקושרת את הנתבע בדרך כזו או אחרת לטענות התובע.
 2. לחילופין, יטען הנתבע כי התביעה טורדנית, קנטרנית וחסרת בסיס. התביעה נחזרת להיות "תביעת הפחדה" שכן נראה שמטרתו העיקרית של התובע היא שהנתבע יסכים להשתתף עמו במחצית עלות בניית חומת האבן שהוא כה חושק בה רק לשם הכנעתו ומתוך עיקרון חסר תוכן.
 3. טענות התובע כוזבות ומביכות. הנתבע מעולם לא גרם למפגעי רעש ועשן. הנתבע הנו איש קהילה אכפתי ורגיש אשר מאז ומעולם שם את טובתם של אחרים לפני טובתו האישית ומעולם לא יעשה דבר לרעת שכנו.

לכתב הגנה זה מצורפים אחד-עשר (11) תצהירים תומכים מאת שכניו של הנתבע!

 1. כפי שיוכח בכתב הגנה זה, התובע תקף באלימות את הנתבע ופגע בו. הנתבע תיעד את תקיפתו הן בתלונה משטרתית והן במוסד הרפואי שפנה אליו. הנתבע הנו אדם מוכר בקהילה ועל כן אירוע האלימות התפרסם ביישוב ונודע לכל תוך זמן קצר. התובע הודה בעצמו בכתב תביעתו (ס' 22) שהתגרה בנתבע ויצר את הפרובוקציה (כמובן תוך הסתרת האמת לאמיתה שגם תקף את הנתבע באגרופו והפילו לקרקע).
 2. באשר לתביעה גופה – מדובר בעלילות מוגזמות ללא כל בסיס ורקע מלבד שנאה וקנאה. הנתבע הנו אדם אהוב ומקובל בקהילה אשר ידוע כשכן נעים וסובלני. הנתבע מעולם לא התנכל לתובע או ייצר רעש מיוחד.
 3. הנתבע לא הוציא דיבתו של התובע אלא שיתף את חבריו לקהילה, בבחינת "אמת דיברתי", אודות אירוע התקיפה והטראומה שחווה ביום 07.01.2021 וזאת באופן אינטואיטיבי בסמוך לאחר האירוע (ביום 10.01.2021). דיון במעמד הצדדים התקיים רק ביום 19.01.2021 !
 4. לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד לסלק תביעה זו על הסף ולפצות את הנתבע על ההוצאות שנגרמו לו בגין ניהול התובענה עד כה.
 5. לחילופין, בהקשרה של התביעה יטען כי, בסיומו של ההליך ובהסתמך על האמור בכתב הגנה זה, יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את תביעת התובע ונוכח נסיבותיו החריגות של העניין, לחייב את התובע בהוצאות ריאליות על הצד הגבוה וכן בשכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ, וזאת בגין הצורך לנהל הליכים משפטיים יקרים ומיותרים שהתובע ידע ויודע, כי אין כל מקום לקיימם.

בסיומו של הליך

לאחר הגשת כתב ההגנה, הועבר התיק להליך גישור בחסות בית המשפט.

בתוך שתי פגישות גישור הצלחתי לשכנע את התובע למחוק את תביעתו ללא קבלת פיצוי כספי כלשהו או דבר אחר שווה כסף כגון השתתפות בבניית החומה שרצה וכיוצ"ב. כתב ההגנה המקצועי והיסודי עשה את העבודה. המגשר ועורכי הדין של התובע הבהירו לו שלאור האמור בכתב ההגנה הסיכויים שלו לנצח בתביעה אפסיים והוא צפוי לשלם הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין גבוהות. המגשר ועורכי הדין של התובע שיכנעו אותו למחוק את התביעה. הסכם הגישור הסטנדרטי שנערך קיבל תוקף של פסק דין מחייב והתביעה נמחקה.

עו"ד דרור הראל מתמחה בתכנון ויישום אסטרטגיה משפטית וניסוח כתב הגנה מקצועי שימקסם את הסיכויים שלכם בבית משפט.

לפרטים נוספים צרו קשר עם עורך דין דרור הראל בטלפון 08-6384080

קראו גם – עורך דין לכתב הגנה | עורך דין לתביעה כספית

לתיקים הנבחרים הנוספים של משרדנו לחצו כאן >>

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן