דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

מאת עו״ד דרור הראל

השפעת משבר הקורונה על קיום חוזים

משבר הקורונה וההגבלות שבאו בעקבותיו כגון הסגר, הבידוד וההנחיות לסגור עסקים, מנעו מישראלים רבים את האפשרות לקיים חוזים שהם חתומים עליה וכך התרחשו סכסוכים חוזיים לא מעטים.

המגזר העסקי המתין למסקנות הצוות הבין משרדי שהוקם במשרד המשפטים במטרה לבחון אילו המלצות והנחיות לפרסם לציבור בכדי לפזר את אי הוודאות ששררה בענין קיום החוזים.

ואולם, מסקנות הצוות שהתפרסמו בתאריך 07.07.2020, לא סיפקו את הציפיות לקבל הנחיות חד משמעיות.

הקורונה אינה מסכלת את חוזה

הצוות הבין משרדי קבע שהקורונה לא תהווה "כוח עליון" (Force-Majeure) שעילתו מביאה לביטול חוזה.

(במידה והצוות היה מכיר בקורונה ככוח עליון מחייב, היתה ניתנת בכך לגיטימציה לציבור להפר חוזים תוך קבלת הגנה מפני הצורך לשלם פיצויים לצד השני).

חזור והדגש, הצוות קבע שאין לראות במשבר הקורונה כסיכול חוזה על פי סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות) ולכן אין הצדדים רשאים להתנער מחיוביהם החוזיים ולא לעשות כל מאמץ כדי לקיים את החוזים שערכו ולהתאימם לנסיבות שהשתנו.

קיום חוזה בתקופת הקורונה

ההמלצה העיקרית של הצוות היתה שעל צדדים לחוזה לקיים משא-ומתן בתום לב אודות הקשיים שצצו וזאת בכדי לערוך את ההתאמות הנדרשות לצורך המשך קיומו של החוזה במציאות החדשה.

הצוות הנחה כי במקרים קיצוניים בהם לא קיימת יותר האפשרות לקיים את החוזה, על הצדדים לפעול יחדיו לסיומו בהסכמה.

הסדרים פרטניים יחידים ניתנו לשלושה סקטורים בלבד ובהם אולמות האירועים, גני ילדים פרטיים ותחום המופעים אשר להם נתפרו מתווים לפיצוי עבור הפרת חוזים.

הביקורת על מסקנות הוועדה היתה שההמלצות הן "חסרות-שיניים" ושהן לא סייעו ליצירת ודאות בשווקים כהוא זה, אלא שלחו את הציבור לפתור את הבעיות החוזיות בכוחות עצמו.

אין כל ספק, שמטרת ההמלצות של הצוות הבין משרדי הנה למתן את השלכות המשבר על ההתקשרויות החוזיות הקיימות ובכך לסייע להמשך קיומם של החוזים, להפחית  באופן ניכר את התביעות המשפטיות כתוצאה ואת העומס שיכול להיווצר עקב כך על בתי המשפט.

סעיף ג' 10 למסקנות הצוות לקיום חוזים בזמן קורונה

הסעיף קובע כך:  גם במקרה שתנאי סיכול חוזה לפי סעיף 18 לחוק החוזים תרופות היו מתקיימים, הרי שההגנה  שהיתה חלה הנה  "רק מפני תרופות האכיפה והפיצויים )פיצויי קיום), אך היא עדיין איננה מונעת מבית המשפט אפשרות לפסוק, פיצויי הסתמכות לנפגע.

ההמלצות לגבי חוזים בימי קורונה: לא ללכת לבית המשפט, למצוא פתרון במשא-ומתן

מומלץ לצדדים לקיים משא ומתן בתום-לב ולעשות כל מאמץ להתאים את החוזה לנסיבות החדשות וכך לפעול להשגת אחת מהתוצאות הבאות:

  1. קיום החוזה בקירוב.
  2. השעיית חיובי החוזה עד למועד שבו פסק האירוע המסכל; או:
  3. במידה שקיום החוזה בקירוב איננו אפשרי או שונה באופן יסודי מהמוסכם בנסיבות העניין לפעול לסיום החוזה בהסכמה.

עיקרי המלצות הוועדה להסדרים פרטניים במופעי תרבות, גני ילדים ואולמות אירועים

  1. מופעי תרבות: הומלץ למפיקים לתת לרוכשי הכרטיסים כרטיס חלופי במקום הכרטיס למופע שבוטל. הכרטיס החלופי יהיה בתוקף למשך שנה ובאם לא ימומש ינתן לבעליו זיכוי כספי.
  2. גני ילדים: הומלץ לגנים להשיב ימי פעילות או כספים בגין תקופה שבה הגן לא פעל.
  3. אולמות אירועים: הומלץ לצדדים (לבעלי האולמות ולמזמיני הארוע) לפעול כמיטב יכולתם לקיים את האירוע במתכונת חלופית תוך התאמה לנסיבות החדשות הקיימות.

אירועים שלא ניתן לקיים עקב מגבלה ונקבעו עד לתאריך 14.06.2020 או תאריכים אחרים שבהם הוטלו מגבלות אחרות שלא מאפשרות את קיום האירוע, אם הצדדים לא יגיעו להסכמות אז בעלי האולמות יוכלו לשמור לעצמם 10% מעלות האירוע עד לתקרה של 10,000 ₪.

אירועים שיהא ניתן לקיימם בתאריך היעד אך לא במתכונת המקורית (לדוגמה: מספר משתתפים נמוך יותר) אם הצדדים לא יגיעו להסכמות אז בעלי האולמות יוכלו לשמור לעצמם סכום של 15% מעלות האירוע ועד 15,000 ₪.

מאת עו"ד דרור הראל.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן