דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

הפרת זכויות יוצרים באינטרנט, עורך דין מומחה - דרור הראל ושות'
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

הפרת זכויות יוצרים באינטרנט

למשרדנו פנה בעל בית דפוס שמתמחה בביצוע עבודות דפוס מגוונות ללקוחות פרטיים ועסקיים ברחבי הארץ.
במשך שנים בעל בית הדפוס השקיע משאבים בפיתוח ותחזוקת נכסים דיגיטליים כגון דפים עסקיים בגוגל ובדפי זהב וזאת לצורך שיווק וקידום מכירות.
לדפים עסקיים אלו הועלו באופן שוטף תמונות מקוריות של דוגמאות מביצוע עבודות מיוחדות של בית העסק, סרטוני וידאו, תוכן כתוב, מידע ליצירת קשר ומספר טלפון עסקי.
מעת לעת, בעל העסק גם שילם לבעלי מקצוע שמתמחים בקידום דיגיטלי כדי שישביחו ויקדמו את תוצאות החשיפה של הנכסים הדיגיטליים.
במרוצת הזמן הדפים העסקיים הגיעו למקומות הראשונים באופן אורגני בגוגל במילות מפתח וביטויי חיפוש ראשיים ורבים ועל כן היוו מנוע הצמיחה והשיווק מספר אחד של העסק.
לבעל העסק היה ברור שהדפים והנכסים הדיגיטליים שייכים לו וכי זכויות היוצרים באינטרנט שייכות לו באופן בלעדי ולכן משתלם לו להשקיע בפיתוח ובקידום.

קראו גם – רוצים להגן על המוצר שלכם? רשמו סימן מסחרי

הגילוי על הפרת זכויות יוצרים באינטרנט

לפתע החל בעל העסק להרגיש שהטלפון מצלצל פחות ופחות, הוא קיווה שהדבר זמני אך תוך ימים בודדים הוא הבין שמשהו כנראה השתבש מפני שהטלפון כמעט נדם וטלפונים מלקוחות ברחבי הארץ הפסיקו להגיע באותו הקצב.
בדיקה קצרה העלתה את מקור הבעיה.
השליטה והגישה לדפים העסקיים אבדה ובעל העסק כבר לא יכל לערוך אותם.
עיקר הבעיה היה שמספר הטלפון העסקי שהפנה את כל שיחות הטלפון לבית העסק לפתע הפנה את השיחות לבית דפוס מתחרה אחר באותה העיר.
במילים אחרות, לקוחות מכל הארץ שחיפשו שירותי בית דפוס מסוימים ואת בית הדפוס הספציפי הזה הגיעו אל הדפים העסקיים שעדיין הכילו את כל התוכן שהעלה בעל בית הדפוס אך ההפניה של הלידים השיווקיים התבצעה לבית עסק אחר!
מיותר לציין שלבית הדפוס היו מלוא זכויות היוצרים על התכנים והתמונות שהיו מצויים בדפים העסקיים.
השימוש האסור הזכויות היוצרים שלו תוך הפסקת הפניית השיחות ישירות אליו הסבו לו נזקים ישירים ועקיפים ומחזור המכירות ירד מידית.

הטיפול המשפטי בהפרת זכויות יוצרים באינטרנט

משרדנו קיבל את התיק לטיפולו וההישג הנדרש שהוגדר כיעד היה ברור, להשיג לבעל העסק את השליטה המלאה בחזרה על הדפים העסקיים לרבות במספר הטלפון בזמן הקצר ביותר בכדי יוכל לחזור לפעילות מלאה.
משרדנו החל לאסוף מודיעין עסקי על בית העסק המתחרה, על הדפים ועל נותני השירות מהעבר שלהם הייתה גישה לממשק הניהול של הדף.
תוך ימים בודדים נוסח מכתב דרישה והתראה לפני נקיטה באמצעים משפטיים לכל הגורמים המעורבים בפרשה.
המכתב נימק באופן משפטי מקצועי את הזכויות שיש לבית הדפוס בתוכן שבדפים לרבות זכויות היוצרים ואת השימוש האסור וההפרה החמורה שהגורמים מבצעים תוך גרימת נזק כלכלי ועסקי מתמשך לבית העסק.
המכתב נוסח בסגנון אסרטיבי במיוחד והדגיש את חומרת המצב והנזקים המתמשכים.
מלבד עוולות מסחרית כגון גניבת עין, הובאו לידיעת הנמענים ההפרות שהם מבצעים בזכויות היוצרים באינטרנט:
סעיף 4 לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח- 2007 (להלן: "החוק"):

היצירות שבהן יש זכות יוצרים

4. "(א) זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:

(1) יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי;"
"יצירה ספרותית" – לרבות יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, לקט, וכן תוכנת מחשב;

ובהתאם לסעיף 11 לחוק, זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית של היוצר, לעשות ביצירה כל שיחפץ, לרובת פרסומה ברבים, העתקתה, השכרתה ועוד.
בהתאם לסעיף 47 לחוק, נקבע כי מי שמעתיק ו/או מפרסם יצירה ו/או חלק מיצירה מפר זכויות יוצרים:
47. "(א) העושה ביצירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11, או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן עשיית סעיף 56 לחוק קובע את דינו של מפר זכויות היוצרים, אשר בין היתר יוכל להיתבע לשלם פיצויים בלא הוכחת נזק בסך 100,000 ₪.

פיצויים בלא הוכחת נזק

56. "(א) הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים."

תיאור הנזקים שנגרמו

בחודשים האחרונים לקוחות שביקשו ליצור קשר עם בית הדפוס חושבים בטעות שיש למפרים קשר עסקי עם עם בית הדפוס עקב השימוש האסור שלהם בשמו וכך נגרמים לו נזקים תדמיתיים וכספיים.
הובהר לנמענים שברשותנו ראיות רבות כגון שיחות מוקלטות, תכתובת דוא"ל והודעות ווטסאפ של בית הדפוס עם לקוחות מזדמנים אשר האופן בו הוטעו ניכר למחבר, הם מביעים בלבול והתנגדות להזמין שירותים אצל בית הדפוס מפני החשש שעולה אצלם עקב היעדר הזהות הברורה בין בית הדפוס לבין מספר הטלפון שהשתלטתם עליו.
בין הנזקים שהנמענים גרמו לבית הדפוס ישנם נזקים לשמו הטוב, למוניטין עסקיו, נזקים בשל ביטול עסקאות, נזקים בשל אובדן עסקאות עתידיות ונזקים עקב זמן רב המושקע בטיפול בתיקון הנזקים.

קראו גם – עורך דין אינטרנט והייטק

דוגמה לפרק הסיכום במכתב

לאור האמור לעיל ונוכח הפרת זכויותיו של בית הדפוס והנזקים החמורים שנגרמים לו, דרשנו לפעול לאלתר כמפורט להלן, וזאת לצרכי פשרה בלבד.

א. בתוך שלושה ימים, לחדול מהשימוש בשמו של בית הדפוס, בדפים העסקיים, בתכנים, בתמונות ובנכסים הדיגיטליים שלו, בכל מדיה.
ב. בתוך שלושה ימים, להשיב לבית הדפוס את הפניית השיחות מקו הטלפון XXXX.
ג. בתוך 7 ימים, לפצות את בית הדפוס בסך של 100,000 ₪ בגין העוולות המסחריות וההפרה החמורה של זכויות היוצרים שלו וזאת כחלופה לפניה לערכאות השיפוטיות המוסמכות.
ד. לשאת בהוצאותיו המשפטיות של בית הדפוס בסך XXX ש"ח.
ה. ככל שדרישותיו של בית הדפוס לא יבוצעו על ידכם במועדים שלעיל, בית הדפוס הורני לנקוט כנגדכם בהליכים משפטיים לרבות בתביעות כספיות מתאימות, על כל המשתמע מכך, לאמוד את הנזקים שיתגבשו, וכל פיצוי אחר לרבות אך לא רק, פיצויים ללא הוכחת נזק, נזק למוניטין, נזק בשל ביטול עסקאות ונזק בשל אובדן עסקאות עתידיות, שכר טרחת עורך דין, הוצאות משפט וכיוצ"ב.
ו. אין באמור לעיל ובמה שלא נאמר בו בכדי לפגוע בטענות מרשתי כנגדכם.
ז. התראה נוספת לא תשלח.

בכבוד רב,
דרור הראל, עו"ד

התגובה למכתב הדרישה והתראה בנושא הפרת זכויות יוצרים באינטרנט

המכתב האסרטיבי הניב תוצאות מהירות.
תוך כיומיים בלבד פנו למשרדנו הנמענים וחלקם באמצעות עורכי דין.
בהתחלה כל אחד הטיל את האשמה על האחר אך הובהר להם היטב שאנו רואים בהם אחראיים ביחד ובכל אחד לחוד בהפרת זכויות היוצרים באינטרנט של הדפים העסקיים של הלקוח ולכן הם יתבעו במשותף.
את ההסברים הם יצטרכו לתת לבית המשפט.
 המעורבים ידעו שהם חשופים לתביעות ולסעדים כספיים חמורים שיעלו להם בממון ובהוצאות רבות ועל כן ביקשו להגיע להסדרים ולפתור את הסוגיה.

התקיימו מספר פגישות עם הצדדים וסוכם כי פרטי הגישה של הדפים העסקיים ימסרו בחזרה לאלתר לבית העסק לרבות השליטה על מספר הטלפון השיווקי שמפנה את השיחות ישירות אליו, במקום לבית העסק המתחרה.

לסיכום, בעבודה מקצועית נכונה, ניתן לאכוף זכויות יוצרים באינטרנט במהירות וביעילות ללא הגשת תביעות יקרות וארוכות לבית המשפט.

אז אם חיפשתם בגוגל עורך דין שמתמחה בטיפול בהפרת זכויות יוצרים באינטרנט, צרו קשר עם עו"ד דרור הראל בטל': 08-6384080.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן