דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

הפרת הסכם הלוואה, תביעה לבית המשפט - דרור הראל ושות'
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

הפרת הסכם הלוואה – תביעה לבית המשפט

לאחרונה התפרסמה בתקשורת פרשה שבה חברה שעוסקת בשיווק נדל"ן ובגיוס השקעות, הפרה הסכמים בגין הלוואות שנטלה מאנשים פרטיים.

ככל שהדבר נשמע תמוה, החברה פרסמה פוסטים בפייסבוק בהם היא מציעה ריבית גבוהה מאוד על הלוואות.

אנשים רבים התפתו לתשואה השנתית שהחברה הבטיחה בסך 25% על הכסף.

קראו גם – הסכם השקעה

המודל שהחברה הציעה הנו: קבלת כספים באמצעות הסכם הלוואה, תשלומים חודשיים בגין הריבית בסך 25% על הכסף ובכל עת בהתראה של 60 ימים מראש ניתן לקבל את כספי הקרן בחזרה.

כנראה שלא מעט אנשים חיפשו פתרונות יצירתיים להרוויח תשואה על הכסף שחסכו והמודעות של החברה פגשו אותם בזמן המתאים.

הבעיה החלה כאשר אותם "מלווים" החליטו לחסוך את העלות הכרוכה בייעוץ וליווי משפטי מטעם עורך דין לפני ההתקשרות בהסכם ההלוואה ומסירת הכספים.

אחד המלווים לחברה היה אומנם בחור אינטליגנטי ומוכשר אבל כנראה גם קצת תמים.
המלווה שלח הודעה לחברה לאחר שנחשף לפוסט בפייסבוק ונקבעה עמו פגישה.
בפגישה הופיע המנכ"ל הכריזמטי של החברה והבטיח למלווה תשואה פנטסטית של 25%.
המלווה הציע להעמיד סך 400,000 ₪ לצורך העניין והמנכ"ל אישר לו שיקבל ריבית חודשית קבועה בסך 10,000 ₪ במשך שנה, כלומר סך 120,000 ₪ ובתום השנה המלווה יוכל לקבל את יתרת הקרן בחזרה או להמשיך לקבל את התשואה.

למען הסדר הטוב יובהר, שריבית בסך 25% הנה ריבית בשיעור אסטרונומי שלא נראה ונשמע כמותה.
כדי שיהיה משתלם לשלם למישהו ריבית בסך 25% צריך לדעת להרוויח מן הסתם הרבה יותר, נניח 40%.

מדובר בתשואות שיזמים ומלווים מהשורה הראשונה בסקטור העסקי, יכולים רק לחלום להשיג.

ניכר כי אם המלווה היה מתייעץ עם עורך דין מסחרי שמתמחה בהסכמי הלוואה, היה נאמר לו שהעסקה נשמעת לא-סבירה וזאת בלשון המעטה.

הפרת הסכם ההלוואה ע"י החברה

לאחר החתימה על הסכם ההלוואה, החברה אכן העבירה למלווה את תשלומי התשואה החודשיים בסך 10,000 ₪ בכל חודש וזאת במשך כארבעה חודשים.

ערב אחד, המלווה צפה בתוכנית תחקירים בטלוויזיה ובה פרסום לא מחמיא אודות הפעילות השיווקית של החברה והדבר גרם לו לחששות.

בבוקר למחרת המלווה יצר קשר עם מנכ"ל החברה וביקש להפעיל את הסעיף בהסכם שמאפשר לו לפרוע את קרן ההלוואה בהתראה של 60 ימים.

על אף שהמתין בסובלנות, גם בחלוף 60 הימים, החברה לא העבירה למלווה את קרן ההלוואה והחלה בטקטיקות של משיכת זמן ותירוצים שונים ומשונים.

כאשר הגיעו מים עד נפש, פנה המלווה למשרדי לצורך ייעוץ וטיפול משפטי.

הליקויים בהסכם ההלוואה

הסכם ההלוואה שהוצג בפני היה חובבני ורשלני ובוודאי שלא התאים להלוואה גדולה בסך 400,000 ₪.

ההסכם היה קצר מאוד והיו חסרים בו סעיפים מהותיים שמגנים על האינטרסים המשפטיים של המלווה.
לא בוצעה בדיקת רקע על החברה ולא נמסרו בטחונות וערבויות איכותיות להחזרת ההלוואה.

בהסכם הייתה מוזכרת ערבות אישית של המנכ"ל שהנו גם הבעלים של החברה לטובת המלווה אך זו מעולם לא נמסרה למלווה בפועל.

מכתב התראה לפני תביעה על הפרת הסכם הלוואה

בניסיון אחרון לפני הגשת תביעה לבית המשפט, משרדנו ניסח מכתב התראה מנומק ואסרטיבי.
המכתב נמסר למנכ"ל החברה באופן אישי אך המו"מ לא היה רציני ולא הוביל להסדר סופי כפי שדרש הלקוח המלווה.

תביעה על הפרת הסכם הלוואה

משלא נותרה ברירה, משרדנו ניסח כתב תביעה נגד החברה וכנגד בעל המניות שלה באמצעות דרישה להרמת מסך ההתאגדות.

חברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה ועל פניו מגנה על בעלי המניות מפני תביעות.

ואולם סעיף 6 לחוק החברות קובע באילו תנאים רשאי בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות ולייחס אחריות אישית לבעלי המניות.

משרדנו בנה קונסטרוקציה משפטית בכתב התביעה לפיה הוכח שבעל המניות היה המוציא והמביא והרוח החיה מאחורי החלטות החברה ורק כל על פי שיקול דעתו ורצונו החברה מנעה תשלומים מהמלווה וקיפחה אותו.

טקטיקה זו נועדה להשיג שתי מטרות.
ראשית שבעל המניות יבין את חומרת התביעה ויעשה את כל שביכולתו כדי לסלקה, כמובן ע"י תשלום מלוא סכום התביעה בתמורה למחיקתה.

שנית, במקרה של פסק דין, הרי שהמלווה יוכל לנסות להיפרע מבעל המניות באופן ישיר ולא רק מהחברה בע"מ שמצבת הנכסים שלה לא ברורה.

דוגמה לבקשה להרמת מסך ההתאגדות בכתב תביעה הפרת הסכם ההלוואה

 1. המקרה דנא הינו דוגמא לשימוש לרעה בישות המשפטית הנפרדת של החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה, במטרה ברורה לברוח מאחריות להתנהלות ולחובות שנוצרו במסגרת פעילות והתנהלות החברה ולפיכך ניתן להרים את "מסך ההתאגדות" של החברה ולייחס כל חוב של החברה לבעלת המניות היחידה שלה, היינו לנתבע 3, מר _________ ת.ז. ___________.
 2. הנתבע 3 החתים את התובע על ההסכם, תוך שהוא מציג בפניו, כי יש לו את הניסיון ו/או את הכישורים לקיים את הסכם ההלוואה.
  התנהלות הנתבע 3 לאחר חתימת ההסכם, מתיישבת יותר עם המסקנה, כי לנתבע 3 אין כל ניסיון ויכולות מתאימות, וכי הוא ממילא בא רק לקבל כספים מבלי להשקיע מאמצים ו/או לראות את טובתו של התובע, וכי התנהלותו של הנתבע 3 עולה לכדי תרמית ו/או הטעיה ו/או מצגי שווא רשלניים ופסולים ו/או ניסיון לעשות עושר ולא במשפט על גבם של אחרים.
  התנהלות אשר די בה, כדי להשית עליו באופן אישי את חובת תשלום ההלוואה לתובע.
 3. הנתבע 3 הוא הרוח החיה, מי שעומד מאחורי האירועים, המנכ"ל ומורשה החתימה ומי שמנהל את כל פעילות הנתבעים.
  זה שהוליך את התובע שולל צריך לשלם לו את הנזקים שגרם לו.

 

חוק החברות, תשנ"ט-1999

הרמת מסך (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

 1. (א) (1)   בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

 1. נבהיר את המובן מאליו, גרימת נזק באופן כה מסיבי ומתמשך לכספו של התובע והעדר יכולת מצד הנתבע 3 לתקן את ההפרות בזמן אמת, על אף אינספור התראות ובקשות בכתב ובע"פ מצד התובע כאמור, מעידים על רשלנות רבתי, עצימת עיניים, אדישות למתרחש ועל התעלמות מחובתו לקיים אינספור דינים וחוקים ועל כן ראוי להשית עליו אחריות אישית.

הסדר פשרה בתביעה להפרת הסכם הלוואה

האסטרטגיה המשפטית שבה משרדנו נקט הוכיחה את עצמה תוך זמן קצר.
בעל החברה פנה למשרדנו בבקשה להגיע להסדר לסילוק החוב במקום להגיע לבית המשפט לדיונים.

על כן, נוסח הסדר פשרה לפיו בעל החברה ישלם את מלוא קרן החוב בצירוף הוצאות משפטיות שהיו למלווה כגון שכר-טרחת עורך דין, במספר תשלומים והמחאות שנמסרו מראש ובערבות אישית.
בנוסף, קבענו בהסדר הפשרה, פיצוי מוסכם גבוה במיוחד למקרה של הפרת ההסדר ומסלול ישיר למימוש הוראות ההסדר בהוצאה לפועל ללא צורך לקיים הליכים נוספים בבית המשפט.
לבסוף, הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין מבית המשפט וההליך נסגר.

לסיכום, אם גם לכם הפרו הסכם הלוואה אל תתייאשו.
באמצעות המהלכים המשפטיים הנכונים ניתן לגבות את החוב ביעילות ובמהירות.
פנו לעו"ד דרור הראל לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני 08-6384080.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן