דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

הסכם אי תחרות

הסכם אי תחרות

הסכם אי תחרות נחתם בין שני צדדים שיש ביניהם פעילות או התקשרות עסקית מסוימת כגון  מייסדים, יזמים, שותפים עסקיים, פרילנסרים או שני צדדים שיש ביניהם יחסי עבודה. 

סוגית אי התחרות יכולה להופיע כהסכם בפני עצמו (הסכם אי תחרות) או כתניה בתוך הסכם.

מטרתו של הסכם אי התחרות הנה להגביל את הצד שחותם עליו מלהתחרות בתחומי העיסוק שהוגדרו למשך תקופה מסוימת שהוסכמה על ידי הצדדים.

הסכם אי התחרות נועד להגן על מעסיקים, יזמים או שותפים שחשפו מידע עסקי רגיש, או השקיעו בהכשרתו של עובד חדש ואינם מעוניינים שהצד השני ינצל את המידע שנחשף אליו או הידע והניסיון שצבר בכדי להקים מיד עסק מתחרה, אשר עלול לגרום להם לנזק.

דוגמה לצורך להסכם אי תחרות

חברה שמתמחה ביבוא והפצת אבקות חלבון לחדרי כושר מגייסת עובד חדש לתפקיד סוכן מכירות. העובד יקבל חפיפה ממנהל ותיק ובמסגרתה יכיר את היצרן בארה"ב, שיטות היבוא והטיפול במכס, יכיר לעומק את לקוחות החברה, את שיטות המכירה והשיווק ועוד סודות קטנים שמקנים לחברה יתרונות ייחודיים על פני המתחרים בענף.
למנהל חברת ההפצה יש חשש שלאחר השקעתו הרבה בסוכן המכירות, תוך זמן מה הוא יחליט לפנות ליצרן תוספי המזון בעצמו, או ליצרן אחר וישתמש בהיכרותו עם הלקוחות כדי להפיץ להם מותגים מתחרים משלו.

בכדי להגן על הפעילות העסקית של החברה, על המנהל במקרה זה, לצרף להסכם העבודה עם סוכן המכירות, נספח אי תחרות אשר קובע באופן מפורש את ההגבלות התחרותיות על הסוכן למועד בו יסיים את עבודתו בחברה ולדוגמה: איסור לפנות ליצרן האמריקאי של החברה, איסור להקים חברת שיווק והפצה מתחרה במשך חצי שנה לפחות בתחום העיסוק הספציפי, איסור לפנות ללקוחות החברה במשך תקופה מסוימת ולהציע להם מוצרים, איסור לחשוף סודות מסחריים שונים של החברה ועוד.

בעת שהסוכן יסיים את עבודתו כשכיר בחברת ההפצה, תהיה לחברה היכולת לנצל את פרק הזמן בו הוגבלה התחרות בהסכם אי תחרות – לצורך התארגנות, שינוי ועדכון נהלים פנימיים, ריענון טכניקות מכירה, פניה מתאימה ללקוחות והידוק הקשרים איתם ומגוון פעולות עסקיות נוספות למניעת פגיעה עסקית עקב עובד שמכיר את החברה מבפנים וכבר לא מועסק על ידה.

מתי נזדקק להסכם אי תחרות?

הסכם אי תחרות או תניית אי תחרות רלבנטיים לקשת רחבה של הסכמים לרבות הסכם בין מייסדים, הסכם שותפות, הסכם זיכיון, הסכם למתן שירותים, הסכם הפצה, הסכם השקעה, הסכמי שיתוף פעולה שונים, הסכם עבודה, הסכם בין יזמים ועוד.

עורך דין מסחרי שמתמחה בעריכת הסכמים עסקיים יידע לנסח הסכם אי תחרות או תניית אי תחרות בהסכם מסחרי כלשהו בין שני צדדים, כך שהוא יעמוד במבחני הפסיקה של בית המשפט ויהיה בר אכיפה ולא פסול.

קיימת חשיבות רבה לניסוח סביר והגיוני של תניית אי התחרות או הסכם אי התחרות. בתי המשפט בישראל קבעו לא פעם כי תניית אי תחרות בטלה ומבוטלת מאחר שהיא פוגעת פגיעה שאינה מידתית בחופש העיסוק.

בית המשפט יבחן בין היתר את מאזן הכוחות בין הצדדים להסכם אי התחרות, אין יחסי הכוחות בין שותפים או יזמים זהים למאזן הכוחות שבין מעביד לעובד.

תניית אי תחרות בהסכם עבודה

ישנם מעסיקים רבים המחתימים את העובד על הסכם העסקה הכולל תניית אי תחרות.
מעסיקים לרוב חוששים מכך שעובד אשר הושקעה בו הכשרה ואשר נחשף למידע עסקי רגיש לרבות סודות מסחריים של העסק, יעזוב ויקים עסק מתחרה או יעבוד אצל חברה מתחרה, תוך שימוש במכלול הידע והמומחיות שצבר אצל מעסיקו הקודם.

בהתאם לחוק יסוד: חופש העיסוק וההלכה הפסוקה בישראל לא תיאכף תניית אי תחרות שאינה מידתית וסבירה ושאינה מגנה על אינטרס מובהק של המעסיק.

כלומר, גם אם עובד חתם על הסכם שיש בו תניית אי תחרות או על הסכם אי תחרות, אין הדבר אומר, כי התניה או ההסכם תקפים.

אכיפה של הסכם אי תחרות – אימתי?

ישנם מספר מקרים שהוכרו בפסיקה כמקרים שבהם יש לאכוף הסכם אי תחרות, בכפוף כמובן להיותו מידתי ומוגבל בהיקף ובזמן.
כך למשל – באם עובד קיבל ממעסיקו תמורה מיוחדת כנגד התחייבות שלא להקים עסק שמתחרה בו במישרין בעתיד; באם עובד מחזיק בידיעתו ב"סודות מסחריים" של המעסיק וקיים חשש שהעובד יעשה בהם שימוש שלא כדין.
סוד מסחרי מתייחס בין היתר למידע עסקי אשר מצוי בידי המעסיק בלבד ולא ניתן לגלותו בנקל.

במצב דברים זה על המעסיק יהא מוטל הנטל להוכיח קיומו של סוד מסחרי מוחשי כגון רשימת לקוחות. כמו כן הוא יתבקש להוכיח שנקט בכל האמצעים להגן עליו.
מקרה נוסף הינו באם המעסיק השקיע משאבים בהכשרה מיוחדת של העובד אשר בתמורה לכך התחייב בכתב, כי לא יעזוב את מקום העבודה או יקים עסק מתחרה לפרק זמן מוגדר.  
בנוסף, יינתן תוקף להסכם אי תחרות במקרה שבו המעסיק הוכיח שהעובד הפר הפרה חמורה של חובת תום הלב (עובד שהקים עסק מתחרה במקביל לעבודתו אצל המעסיק או עובד ששכנע לקוחות קיימים של המעסיק לעבור עמו לעסקו החדש).

לסיכום, כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין כיצד לנסח תניית אי תחרות וזאת בכדי שהיא תהיה ברת אכיפה ביום פקודה. אחרת, לא תהיה לה משמעות והצד שרצינו להגביל את תחרותו בנו, יהיה חופשי לעשות כרצונו.

בכלכלה חופשית, יזמים רבים שהקימו עסקים, היו קודם לכן שכירים שלמדו את סודות המקצוע במסגרת תפקידם בחברות גדולות.
הדבר הנו מקובל אך באם נעשה בסמיכות זמנים קצרה מדי בין סיום התפקיד לבין הקמת העסק ישנו חשש לזליגת מידע מיוחד וסודי ואיבוד היתרון התחרותי של החברה.

לכן, הסכם אי תחרות הוגן הנו דרישה לגיטימית במקרים רבים במערכות יחסים בין עסקים או בין עובדים לחברות.

יש לבחון כל מקרה לגופו ולהחליט באם יש צורך בסעיף אי תחרות בתוך הסכם מסחרי, בנספח אי תחרות להסכם או בהסכם אי תחרות שעומד בפני עצמו.

לכל תחום עיסוק ולכל צורך בהגבלת התחרות בין שני צדדים יש את המאפיינים הייחודיים להם והצורך לנסח את הגבלת התחרות באופן מדויק שיתאים להם כך שהמגבלות יהיו בהתאמה לראי החקיקה והפסיקה ככל הניתן.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן