דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

טיפול משפטי מוצלח בקבלת החזר כספי עבור כרטיסי טיסה שבוטלו

למשרדנו פנה לקוח שבחודש פברואר 2020 רכש מחברת נסיעות מוכרת מאוד, חמישה כרטיסים למשפחתו עבור נופש בלרנקה בחודש אוגוסט 2020.

הלקוח שילם מראש לחברת הנסיעות עבור הכרטיסים סך של 7,200 ₪!

במהלך חודש יוני 2020, הלקוח קיבל הודעה מנציג חברת הנסיעות כי הטיסות בוטלו ולאחר תשובות מתגלגלות וסותרות נוספות, הודיעו לו בחודש יולי 2020 כי יקבל לאלתר, תוך 120 ימים, החזר כספי בצורת זיכוי מלא, בזו הלשון:

"… חברת התעופה שינתה את המדיניות ותתחיל לבצע החזרים כספיים עבור נוסעים ישראלים. אנחנו כבר הגשנו בקשה, כרגע נשאר רק להמתין. ….כרגע החוק מאפשר לבצע זיכוי תוך 120 ימים. לאחר קבלת ההחזר מחברות התעופה נדאג לזכותכם…"

הלקוח פעל בדיוק כפי שהתבקש ממנו, שם את מבטחו בידי חברת הנסיעות, חתם ושילם את מלוא עלות הכרטיסים והמתין בסובלנות לקיום התחייבויותיכם בדבר הטיפול בהחזר הכספי אך עד כה יצא נפסד על לא עוול בכפו.

מניין מאה ועשרים הימים שבתומו התחייבה חברת הנסיעות לבצע את הזיכוי המיוחל לכרטיסי הטיסה, הסתיים ביום 19.11.2020, הווה אומר במועד הטיפול המשפטי, מועד הזיכוי הסתיים כבר לפני למעלה מ- 120 ימים נוספים!

וכך למרבה הצער, הלקוח גילה פערים תהומיים בין ההבטחות לבין המציאות כפי שזו טפחה על פניו.

חרף דרישות הלקוח לקבל את המגיע לו בדרכי שלום, חברת הנסיעות ניסתה להתחמק מכך בכל דרך ולהוציאו בחסרון כיס וזאת שלא כדין ובניגוד גמור לחוק ולפסיקה.

מיותר לציין שבזמן זה, נגרמה ללקוח עוגמת נפש ובזבוז זמן יקר, עקב הצורך לטפל בעניין.

תמוה כיצד חברת הניסיעות מתהדרת במדיניות זיכויים, באתר האינטרנט שלה, אשר אינה עולה בקנה אחד כלל ועיקר, עם סיפור התלאות של הלקוח:

 

"לקוחות שטיסתם בוטלה, יעודכנו על כך בהודעת SMS מיד עם קבלת ההודעה מחברת התעופה. ההזמנה תבוטל אוטומטית ויבוצע החזר כספי בהתאם. אם פנייתכם בנושא זה, אין צורך לשלוח לנו בקשה כתובה. אנו נדאג לבצע את התהליך באופן אוטומטי מול חברות התעופה באופן היעיל ביותר".

 

הנה כי כן, חברת הנסיעות הפרה את תנאיו היסודיים של ההסכם, את התחייבויותיה שלה עצמה ואת אמנת השרות שהם מפרסמים.

הלקוח היה נאות לאפשר לחברה לטפל בהחזר הכספי, תוך שהוא מתאזר בסובלנות רבה, ואולם דרש שהמשך הקשר יהא ויעשה על בסיס של הגינות ותום לב ואולם התנהלותה של החברה ביחס לכך רחוקה מכך עד מאוד.

אין ספק שההפרות והמחדלים המתוארים לעיל הסבו ללקוח נזקים מסוגים שונים.

לדאבון הלב, חברת הנסיעות הקשיחה את ליבה, קפצה את ידה וסירבה בכל תוקף לעשות את המצופה ממנה בהתחשב באחריות שיש לה.

המסגרת המשפטית

  1. לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020, הרי שהיה על החברה כ- "מארגן" וכסוכנות נסיעות לדאוג להשבת הכספים ללקוח עד למועד תאריך מוגדר וברור.

משרדנו, נכנס לתמונה, שלח לחברת הנסיעות מכתב דרישה אסרטיבי, מנומק ושאינו משתמע לשתי פנים, להשבת תשלום עבור כרטיסי טיסה שבוטלו והתראה בטרם נקיטה באמצעים משפטיים (הגשת תביעה).

התוצאה המיוחלת של מכתב הדרישה והתראה של משרדנו לחברת הנסיעות בגין קבלת זיכוי כספי עבור ביטול כרטיסי הטיסה, הגיע במהרה.

עוד באותו היום, פנה מנהל בחברת הנסיעות ללקוח המשרד והודיע לו שהם מעבירים לחשבונו את הכסף ללא כל דיחוי נוסף.

לסיכום, כאשר עושים שימוש נכון במכתב התראה משפטי מעורך דין, ניתן לחסוך הוצאות וזמן יקר ולהשיג את המטרות במהירות וביעילות.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן