דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

ביטול חוזה באמצעות עורך דין, כיצד ומתי ניתן?
מאת: עו"ד דרור הראל

כיצד ומתי ניתן לבטל חוזה באמצעות עורך דין

תוכן עניינים

»למשרדי פנה יזם שביקש לקיים פגישת ייעוץ משפטי בנושא האפשרות לבטל חוזה למתן שירותים שעליו הוא חתום.

בפגישה התברר שמדובר ביזם אינטרנט מוכשר שמחזיק בחנות מקוונת בה נמכרים מוצרים מיוחדים מתחום האלקטרוניקה והסלולר. בתוך פחות משנתיים מיום הקמת החנות מחזור המכירות כבר האמיר לכ- 400,000 ₪ בכל חודש.

ההצלחה הביאה עמה את הרצון להתרחב ולהתייעל ולכן היזם פנה לנותן שירותים שהציג את עצמו כמומחה בשיווק דיגיטלי והגברת מכירות. השניים ניהלו מו"מ קצר ונותן השירותים הציע שמודל התגמול בעבור עבודתו יהיה על בסיס שיתוף ב- 20% מהרווחים שיווצרו לעסק בכל חודש. עוד באותו היום נותן השירותים הציג ליזם חוזה באנגלית והיזם חתם.

נותן השירותים שלח מדי פעם ליזם מיילים עם רעיונות כאלה ואחרים אך לא ביצע בפועל שום פעולה אמיתית לקידום המכירות והשיווק כפי שהתחייב לבצע.

על אף הפרות החוזה, היזם העביר לנותן השירותים תשלומים חודשיים של אלפי ₪ בהתאם למודל התגמול שהוסכם עליו בחוזה, למרות שבפועל הוא לא קיבל בתמורה שום ערך.

היזם הפציר בנותן השירותים למלא אחר התחייבויותיו ולספק לו את השירותים שהבטיח במקום להפר את החוזה אך הופתע מאדישותו ומבטחונו העצמי של נותן השירותים. אם לא די בכך, נותן השירותים היה מאיץ ביזם בראשית כל חודש להעביר לחשבונו את חלקו ברווחים ותסכולו של היזם רק הלך והתגבר.

הפרת החוזה וצורך לבטל את החוזה

ליזם כמובן התברר שהוא ביצע את ההתקשרות העסקית והמשפטית בפזיזות ואף ברשלנות. היזם לא קרא את ההסכם כהלכה, לא וידא שהוא מייצג בדיוק את התנאים המסחריים שהוסכמו ולא פנה לעורך דין שיטפל בהסכם עבורו.

כאשר ליזם נמאס סופית מהבטחות ומהפרות החוזה של נותן השירותים הוא התפנה לקריאת החוזה כדי לברר מה מנגנון הביטול של החוזה וקריאת תוכנו גילתה לו לראשונה שנותן השירותים החתים אותו על חוזה שנמצא בניגוד גמור להסכמות המו"מ שהיו בין הצדדים בשלב הטרום חוזי והמצגים שלו כמשווק דיגיטלי.

באופן מופרך והזוי לחלוטין נותן השירותים החתים את היזם בחוזה ההתקשרות על כך שהוא הופך להיות שותף ב- 20% מהאחזקות של היזם בחנות הדיגיטלית (אחזקות אשר גם "כמובן" מזכות אותו ב20% מהרווח), זאת כמובן במקום רק זכות לקבל חלק מן הרווחים בתקופת הסכם ההתקשרות.

כדי לבצר את אחזוקתיו ובעלותו בעסק, נותן השירותים אף הוסיף סעיפים דרקוניים נוספים שמגבילים את יכולותיו של היזם למכור את החנות, לבצע אקזיט, לחתום על שיתופי פעולה כאלה ואחרים או לבטל את החוזה.

כמובן שמדובר בהטעיה ובמרמה ואולם אל מול זאת עומדות הלכות משפטיות לפיהן חזקה על אדם שחתם על חוזה שהוא יודע על מה שחתם והסכים לכך.

היזם המופתע והמודאג הרגיש שהעסק שבנה בעשר אצבעותיו חומק לו מבין ידיו והבין שעשה טעות קשה בשיקול הדעת אשר יכולה לעלות לו ביוקר.

היזם חשש שאם יפסיק להעביר לנותן השירותים כספים בכל חודש, הוא יפנה לבית משפט בתביעות כספיות ובדרישה למתן צווים לגילוי ההכנסות של העסק בחשבון הבנק ובדוחות הכספיים.

קראו גם – הסכם למתן שירותים

כיצד ניתן לבטל את החוזה?

בחינת פרטי המקרה ושמיעת גרסתו של היזם הובילה לבניית אסטרטגיה משפטית מיוחדת שתבטל את החוזה ותשאיר את העסק במלואו רק בידיו של היזם. הטיפול המשפטי כלל ייעוץ רב, ליווי, הכנת מכתב דרישה והתראה בנושא ביטול החוזה וניהול המו"מ אל מול נותן השירותים.

כדי לבסס את התשתית המשפטית והטענות של היזם, הכנתי מכתב דרישה והתראה מקיף וארוך אשר מנמק את הבסיס והעילות המשפטיות לביטול החוזה לפי חוק החוזים ולפי כל דין.

ביטול הסכם

לאחר שליחת המכתב התקיים דין ודברים קצר ביני לבין נותן השירותים אשר הבין מיד שעדיף לו לא לנהל את המחלוקת בבית המשפט. תוך זמן קצר נחתם מסמך לביטול חוזה ההתקשרות מבלי שנותן השירותים דורש אפילו אגורה אחת מהיזם וכל צד המשיך לדרכו.

היזם ניצל בעור שיניו מהצורך לקיים ולנהל הליך משפטי ארוך ויקר ולמד על בשרו את החשיבות והערך הרב של התייעצות עם עורך דין לפני חתימה על חוזים ובכלל, לפני כל מהלך עסקי משמעותי. 

מכתב התראה לפני תביעה

ביטול חוזה לפי הוראות החוזה או לפי נסיבות חיצוניות

לעיתים מופיעות בחוזה הוראות ביטול שניתן לפעול על פיהן וכך לסיים את ההתקשרות. לעומת זאת, במקרים אחרים הלקוח מעוניין לבטל את החוזה בניגוד להוראות הביטול וזאת עקב נסיבות חיצוניות כאלו ואחרות. במקרה זה, עורך דין חוזים מומחה יקשיב לפרטי המקרה ויבנה ככל הניתן, אסטרטגיה משפטית שתאפשר זאת. במקרים רבים ביטול חוזה מתאפשר מעילות משפטיות של חוסר תום לב, הטעיה, מצג שווא וכיוצ"ב.

ביטול חוזה בהתאם להוראות חוק החוזים

סעיף 14 לחוק החוזים – טעות

14(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

סעיף 15 לחוק החוזים – הטעיה

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאה של הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה. לענין זה הטעיה – לרבות אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

סעיף 17   – כפיה

17(א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבוטל את החוזה.

סעיף 18 – עושק

מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

עורך דין ביטול חוזה דרור הראל

עו"ד דרור הראל מתמחה בדיני חוזים ובטיפול משפטי בכל הקשור לביטול חוזה.

אם יש לכם צורך לקבל ייעוץ וטיפול משפטי בביטול חוזה, צרו קשר עם עו"ד דרור הראל לקבלת פרטים ומידע נוסף בנושא זה.

קראו עוד על עורך דין הפרת חוזים

דוגמה של הודעה על ביטול חוזה »

קראו גם – ניצחון תביעה הפרת חוזה »

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן