דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

פתיחת חברה בע"מ

חברה בע"מ או עוסק מורשה?

בעוד שישנם בעלי עסקים שעבדו במשך זמן רב באמצעות עוסק-מורשה ורק כאשר מחזור המכירות שלהם גדל מאוד הם החליטו על פתיחת חברה בע"מ, הרי שישנם יזמים שמיום הפעילות העסקית הראשון שלהם בחרו לפעול כחברה בע"מ.

שיקולים לפתיחת חברה בע"מ אל מול עוסק מורשה

 1. גודל העסק ומחזור המכירות – הגישה הרווחת בקרב מרבית רואי החשבון הנה כי הכדאיות לפעול באמצעות פתיחת חברה בע"מ קיימת כאשר הרווח השנתי הנקי הנו לפחות 300,000 ₪.

לחילופין ישנם מומחים כלכליים אחרים שטוענים שפתיחת חברה בע"מ משתלמת כבר החל ממחזור מכירות של כ- 90,000 ₪ בחודש.

כמובן שמבחינה כספית הכדאיות תלויה בין היתר בשולי הרווח הגולמי של העסק.

חשוב מאוד לציין שאנשי עסקים רבים פונים לעורכי דין מסחריים לצורך פתיחת חברה בע"מ עוד בשלב הרעיון העסקי ולצורך ההקמה השלדית של העסק ויציקת הפעילות העסקית לתוכה.

כלומר, יזמים פותחים חברה בע"מ אפילו כאשר עוד אין כלל מחזור כספי חודשי בקופת החברה או לחילופין קיימות הכנסות נמוכות.

הסיבה לכך נובעת משיקולים אחרים שאינם נוגעים באופן ישיר לכדאיות הפיננסית של תחזוקת חברה בע"מ, כפי שיפורט בהמשך.
הסיבה לפתיחת חברה בע"מ חדשה בשלב מקדמי זה היא המאפיינים המיוחדים שמעניק מבנה החברה לבעליה כגון היכולת להעביר מניות, קיומו של מסך התאגדות וכדומה.

 1. נושא הכדאיות של פתיחת חברה בע"מ על פני עבודה כעוסק מורשה, נדון מפני שישנן עלויות הכרוכות בתפעול החברה:
  • אגרת רישום חברה חד פעמית בסך: 2,653 ₪ (נכון לשנת 2020).
  • אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1,506 ₪.
  • מבחינת הצורך בקיום הנהלת חשבונות חודשית עבור ההכנסות וההוצאות של העסק, פתיחת חברה בע"מ כרוכה בהנהלת חשבונות כפולה ובביצוע התאמות עם חשבון הבנק ועל כן חובה להיות מיוצגים ע"י רואה חשבון. שכר-הטרחה החודשי הממוצע של רואה-חשבון בעבור הטיפול החודשי השוטף בחברה בע"מ הנו כ- 1,400 ₪ לחודש.
  • לסיכום: פתיחת חברה בע"מ כרוכה בהוצאות חובה שנתיות לרשם החברות בסך 1,506 ₪ בתוספת שכ"ט ממוצע שנתי לרואה חשבון בסך 16,800 ₪ + מע"מ.

כמובן שעלויות אלו אינן משמעותיות בעבור חברה בע"מ שברשותה הכנסות כספיות שוטפות סבירות, אך ברור שכל מקרה לגופו ויש לקבל ייעוץ פרטני ואישי.

 1. חשוב לציין שלא קיימת שום מגבלה בירוקרטית מטעם רשויות המדינה אודות גובה מחזור המכירות המינימלי הנדרש בכדי לפתוח חברה בע"מ.

כלומר, לרשם החברות, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי אין כל רצון או יכולת חוקתית להתנגד לרצונו של אדם לפתוח חברה בע"מ, עקב היעדר מחזור כספי חודשי או עקב גובהו.

 1. שיקול נוסף וחשוב שיש לקחת בחשבון כאשר חושבים על פתיחת חברה בע"מ או עוסק מורשה הוא עניין הגבלת האחריות שקיימת בחברה בע"מ ולא קיימת בעוסק מורשה.

נושא הגבלת האחריות הוא פועל-יוצא של תחום הפעילות העסקית המתוכננת ואופי העבודה.

ראשי התיבות של חברה בע"מ הנם "בעירבון מוגבל", כלומר אחריותו של בעל המניות בחברה היא עד לגובה סך מניותיו בחברה ולא יותר מכך. החברה הנה ישות משפטית נפרדת והיא תהיה אחראית לחובותיה בעצמה.
העירבון שלה מוגבל לסכום הנכסים שלה ולא ניתן יהיה לקחת ממנה מה שאין לה או מה שלא שייך לה.

בשונה מעוסק מורשה, אשר במקרה של הפסד בתביעה או קיומו של חוב, ניתן לפנות אל נכסיו האישיים, מעבר לאלו העסקיים, ואף לנכסים אחרים שיש לו רק חלק בהם כגון דירת המגורים המשפחתית.

 • על כן, ישנו יתרון גדול בניהול עסקים ונטילת סיכונים כלכליים במסגרת חברה בע"מ מפני שכידוע היטב לכל איש עסקים, המציאות של היום היא לא המציאות של המחר.
 • חשוב לציין, שלאחר פתיחת החברה בע"מ וברגע שמקבלים את מסמכי ההתאגדות של החברה לרבות מספר ה- ח.פ. מרשם החברות, ניתן לגשת לבנק ולבקש לפתוח חשבון בעבור החברה.

הבנקים בישראל למודי ניסיון בניהול חשבונות של חברות בע"מ. קרה לא פעם ולא פעמיים שחברות בע"מ לא כיסו את חובותיהן ובעקבות עקרון הישות המשפטית הנפרדת, לא היה ניתן לחייב את בעלי המניות של החברה לכסות את החובות בעבור החברה.
חובות שכאמור נוצרו עקב העמדת אשראי ע"י הבנק, מכספו של הבנק לטובת החברה.

ולכן, כיום כל הבנקים, ללא יוצא מן הכלל דורשים מבעלי מניות שפתחו חברה בע"מ חדשה לחתום על ערבות אישית לטובת החברה.

וכך ככל שלחברה תועמד מסגרת אשראי והיא תשתמש בה ולא תכסה אותה לאחר מכן בהתאם לדרישת הבנק, יוכל הבנק לדרוש מבעלי המניות הערבים אישית לחובות החברה לכסות באופן איש חובות אלה.

כמובן שאי היענות לדרישת הבנק לכסות את חובות החברה שהצטברו בחשבון הבנק שלה, יכולים להביא לפתיחת הליכים משפטיים אישיים כנגד הערבים (בעלי המניות).

וכך נהנים הבנקים גם מרווחים שהם מקבלים מדמי ניהול חשבונות הבנק של החברות בע"מ ובעת ובעונה אחת שומרים על האינטרסים שלהם ומתגוננים מפני עקרון הישות המשפטית הנפרדת והעירבון המוגבל של חברות בע"מ שיכול להסב להם הפסדים גדולים.

החלטה על פתיחת חברה בע"מ היא טובה עבור כל פעילות עסקית, אולם בכדי לעשות את הדברים בצורה נכונה, כדאי להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בפתיחת חברות חדשות ולהכיר את מגוון המאפיינים והשיקולים.

כיצד לפתוח חברה בע"מ?

לפני פתיחת חברה בע"מ חשוב להסתייע בעורך דין מומחה בתחום החברות מפני שישנן סוגיות מהותיות רבות כגון: כמות המניות, הרכב המניות, אילו פרקים לכלול בתקנון החברה ועוד.

הגוף אשר אמון על הטיפול בפתיחת חברה בע"מ חדשה, רישומה במאגר החברות בישראל וקבלת דיווחים שנתיים ועדכונים שונים הינו – רשם החברות שנמצא ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים.

בכדי לפתוח חברה בע"מ חדשה, בשלב הראשוני יש להגיש לרשם החברות 'בקשה לרישום חברה' (טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) התש"ס- 1999).

בטופס זה, ממלאים פרטים מהותיים כגון: שם החברה, מטרות החברה, כתובת רשמית של החברה, הון החברה הרשום והון החברה המוקצה, אחריות בעלי המניות ועוד.
לטופס זה מצורפת הצהרה של בעלי המניות הראשונים. על הצהרה זו להיות מאומתת על ידי עורך דין.

לבקשה לפתיחת חברה בע"מ גם יש לצרף:

 • הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2 בתוספת לתקנות) מאומתת על ידי עורך דין.
 • תקנון חברה.
 • טופס הגשת מסמכים.
 • אישור בדבר תשלום אגרת פתיחת חברה בע"מ (הדרך הנוחה ביותר לתשלום האגרה הנה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי).

קיימת חובה לציין בטופס 3 חלופות לשם של החברה החדשה. רשם החברות לא יאשר שם שאינו עומד בדרישות החוק.
כך למשל לא יאושר שם של חברה בע"מ קיימת או שם שהינו דומה עד כדי להטעות, שם שנוגד את תקנת הציבור, שם שרשם החברות סבור שיש בו משום תרמית או הטעיה או שם שרשום כסימן מסחר העוסק במטרות דומות לאלו של החברה המבקשת להירשם.

באתר רשות התאגידים ניתן לבדוק האם השם שחשבתם עליו בעבור פתיחת החברה החדשה כבר נמצא בשימוש של חברה בע"מ קיימת אחרת או לא.

לגבי מטרות החברה- סעיף 32 לחוק החברות קובע, כי החברה תציין את מטרותיה בתקנון.
כיום, מרבית החברות בע"מ בוחרות שלא להגדיר מטרות ספציפיות, אלא להגדיר מטרה רחבה שהיא 'לעסוק בכל עיסוק חוקי'.
יובהר, כי ברגע שהחברה קבעה לעצמה מטרות מוגדרות אין היא יכולה לעסוק במטרות אחרות, אלא אם כן היא תשנה את התקנון.

מסמכים דרושים לפתיחת חברה בע"מ

תקנון החברה- תקנון אשר מנסחים בעת פתיחת חברה בע"מ הינו ממסך היסוד החשוב ביותר של החברה מאחר שהוא קובע את מסגרת הכללים שביסוד הפעילות העסקית. זהו למעשה הסכם בין החברה לבין בעל המניות שלה ובין בעלי המניות לבין עצמם.  

יש הוראות מסוימות שקיימת חובה לכלול בתקנון כאשר פותחים חברה בע"מ על פי חוק (כגון: שם החברה, מטרות החברה, הון המניות הרשום של החברה, פרטים בדבר הגבלת אחריות) ואולם יתר סעיפי התקנון הנם סעיפי בחירה וקיימת חשיבות רבה לניסוח נכון, מדויק, מקיף שגם תואם את אופי העסק, אופי היחסים בין בעלי המניות, האופק העתידי של העסק והאינטרסים השונים.
כך למשל חשוב לכלול סעיפים כגון: אופן ניהול החברה, אופן חלוקת הרווחים בין בעלי המניות, אופן קבלת ההחלטות, אופן מכירת וניוד המניות ועוד.

להחלטות שמתקבלות על ידי בעלי המניות כדין בהתאם להוראות התקנון יש חשיבות מכרעת מאחר שהן ישפיעו על כלל בעלי המניות, אף אם לא התקבלו על דעת כולם. ישנה חשיבות רבה לניסוח אופן קבלת ההחלטות בחברה ולקביעת הזכויות של בעלי המניות, מאחר שאלה ישפיעו על ניהול הפעילות העסקית לכל אורכה.
לפיכך, רצוי לפנות לעורך דין מנוסה ובקיא בתחום דיני החברות שיסייע לכם בניסוח תקנון מתאים.

חשוב לשים לב לכך שעל כל הפרטים בטפסי הרישום להיות תואמים לפרטים המופיעים בתקנון החברה.

הבקשה לפתיחת חברה בע"מ תוגש לרשם החברות. רשם החברות יבחן את הבקשה ולאחר שימצא, כי קוימו כל הדרישות על פי חוק, יאשר את החברה לרישום.

עם אישור החברה לרישום, רשם החברות יפיק 'תעודת התאגדות' שבה יצוין שם החברה, תאריך התאגדות החברה ומספר הרישום של החברה אשר נקרא "ח.פ.".

לדוגמה: חברת הבונים החופשיים בע"מ. ח.פ. 515967645. ראשי התיבות של ח.פ. הנם
"חברה פרטית".

בשלב הבא, לאחר פתיחת החברה בע"מ- יהא אפשר לפתוח חשבון בנק על שם החברה וכן תיקים ברשויות (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי).

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

עו"ד דרור הראל

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

Call Now Button דילוג לתוכן