דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

מחפש עורך דין מיומן שיטפל עבורך ביעילות ובמקצועיות בפירוק חברה מרצון?  

שמי דרור הראל ואני עורך דין שמתמחה בייעוץ משפטי לעסקים ובפירוק חברה מרצון.

 

פירוק חברה מרצון שאתה בעל מניות בה אך אין בה פעילות עסקית יותר ולא יהיה בה שימוש נוסף, יחסוך לך תשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.
בעל מניות שטרם טיפל בפירוק חברה מרצון והחברה ממשיכה לצבור חובות אגרה צריך לדעת שהחברה יכולה להיכנס לסטטוס חברה מפרה והוא בהתאמה יהא בעל מניות בחברה מפרת חוק.
סטטוס זה ימנע ממנו להיות בעל מניות בחברה בע"מ חדשה.

פירוק חברה מרצון היא הפעולה הנדרשת בכדי להסיר את הדאגות לחברה שהייתה פעילה בעבר אך אתה עדיין מחזיק בה מכוח הרגל.

 

פנה אלי לייעוץ ללא התחייבות ולקבלת הצעת מחיר הוגנת לטיפול בפירוק חברה בע"מ יעיל וליווי אישי שלי לכל אורך הדרך בהצלחה ובבטחה חייג 08-6384080 או השאר פרטים בדף צור קשר ונשוב אליך בהקדם.

כיצד מתבצע הליך פירוק חברה מרצון

כיום ניתן לפרק חברה בהליך של פירוק מרצון בשני שלבים בלבד.
הליך זה מתאים לחברות, אשר יש ביכולתן לפרוע את חובותיהן לנושי החברה בתוך תקופה של 12 חודשים לכל היותר.

בשלב ראשון של פירוק חברה מרצון יש לקבל החלטה על פירוק מרצון של החברה בידי בעלי מניותיה וכן על מינויו של נאמן וזאת באספה הכללית של החברה.
עוד בטרם מתקבל החלטה זו, יש לערוך תצהיר כושר פירעון אשר עליו חתומים כל או מרבית הדירקטורים של החברה.
הנאמן שמונה על ידי החברה צריך לדווח לרשם על החלטת החברה.
יש לשלוח הזמנה לאספה הכללית שעל סדר יומה החלטה בדבר פירוק מרצון של החברה על ידי בעלי מניותיה והחלטה על מינוי נאמן ולהזמנה יש לצרף את תצהיר כושר הפירעון שנחתם על ידי הדירקטורים, את האספה יש לכנס בתוך 3 חודשים מיום שניתן תצהיר כושר הפירעון.

בתוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה אודות פירוק החברה ומינוי נאמן באספה הכללית, יש להגיש לרשם החברות הודעה על פירוק מרצון ולצרף אליה את פרוטוקול האספה ואת תצהיר כושר הפירעון.
בהצהרת כושר הפירעון, הדירקטורים, כולם או רובם, למעשה מצהירים כי הם בדקו היטב את עסקי החברה והם סבורים, כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה לאחר תחילת פירוק החברה.
לאחר קבלת המסמכים ואישורם על ידי רשם החברות ישתנה הסטטוס המשפטי של החברה ל- "בפירוק מרצון".

בשלב שני של פירוק חברה מרצון הנאמן צריך להכין דו"ח מסכם ולהגיש אותו לאישור האספה הכללית של החברה.
על הנאמן להכין הזמנה לכינוס אסיפה ולשלוח אותה לרשם החברות אשר יפרסם אותה ברשומות, ללא תשלום אגרה.
על ההזמנה להתפרסם לפחות 30 יום לפני מועד כינוסה ויש לקחת זאת בחשבון בחישוב ובקביעת הזמנים והמועדים.

הזמנה צריכה לכלול את שם הנאמן, חתימתו, מועד, שעה ומקום קיום האספה, פירוט בדבר סדר יומה של האספה בדבר עיון בדוח המסכם של הנאמן והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות לאחר הפירוק.

לאחר קיום האספה ובתוך 7 ימים מיום כינוסה – הנאמן צריך להודיע לרשם החברות על הצגת הדוח המסכם בפני האספה הכללית ולצרף להודעה את פרוטוקול האספה ואת הדוח המסכם.

בדוח על הנאמן לפרט, כי  כל נכסי החברה מומשו, כל התחייבויותיה סולקו, והחברה פרעה מלוא חובותיה/ פרעה מלוא חובותיה למעט חובות אגרה לרשם החברות אשר יוסדרו בטרם חיסול החברה

פטור מאגרה בהליך של פירוק חברה מרצון

חברה שנמצאת בהליך של פירוק מרצון צריכה להסדיר את מלוא חובותיה לרבות חובות אגרה שנתית.  
כאשר מתקבלת החלטה על פירוק חברה מרצון מומלץ לבחון האם החברה זכאית לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית ובמידה שהתשובה על כך הנה בחיוב, להגיש את בקשת הפטור במסגרת הליך הפירוק.

חברה שאין לה תיקים פתוחים ברשויות המס צריכה להגיש בקשה לפטור בצירוף תצהיר חתום על ידי דירקטור בחברה, יש לציין תאריך מדויק שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק.
כמו כן יש לצרף אישור מקורי ממע"מ  שהתיק במע"מ סגור – החברה לא נרשמה כחייבת במס לפי החוק  או שרישומה כחייבת במס לפי החוק בוטל, ואישור מקורי ממס הכנסה שהחברה לא פתחה תיק במס הכנסה או שהתיק שפתחה נסגר, על האישור לכלול ציון תאריך בו נסגר התיק (בסיווג 73).

לעומת זאת חברה שיש לה יש תיקים פתוחים ברשויות המס עליה להגיש תצהיר של הדירקטורים של החברה בו מצוין התאריך לפיו החברה הפסיקה לנהל חשבונות בנק והפסיקה את פעילותה.
כמו כן יש להגיש בעבור כל שנת מס אשר לגביה מבקשת החברה פטור מתשלום אגרה, אישור (מקורי) מרו"ח המבקר של החברה המציין את העובדה שהחברה הפסיקה את פעילותה, באישור רו"ח יש לכלול תאריך בו החברה הפסיקה את פעילותה וכן התייחסות לכך שהחברה הגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (ובהם צוין שהחברה הפסיקה את פעילותה). לאישור רואה החשבון יש לצרף גם צילום של הדו"חות השנתיים אשר הוגשו למס הכנסה.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

עו"ד דרור הראל

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן