דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

עורך דין להתנגדות קיום צוואה ברחובות - דרור הראל ושות'

עורך דין להתנגדות קיום צוואה ברחובות

דוגמאות לטענות נפוצות מצד יורשים בהליך התנגדות לקיום צוואה ברחובות

התנגדות לצוואה יש להגיש בתוך 14 יום מהמועד בו התפרסמה הבקשה לקיום צוואה.

יורש שחש כי ישנו בסיס לפתוח בהליך התנגדות לקיום הצוואה יפנה לעורך דין ירושה שביכולתו לבחון את הצוואה ולכוון את היורש המתנגד מה הן העילות הרלבנטיות שביכולתו לציין במסמך ההתנגדות.

לאחר הגשת ההתנגדות, יעביר הרשם לענייני ירושה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

 

טענות נפוצות שיורשים העלו במסגרת התנגדות לצוואה במשרדנו ברחובות הנן כאשר:

  1. התרחשה מעורבות של אחד היורשים בעריכת הצוואה.
  2. נמצאו פגמים טכניים שנפלו בכתיבת הצוואה.
  3. התקיימה השפעה בלתי הוגנת של אחד מהיורשים על כותב הצוואה (המוריש).
  4. טענות כי כותב הצוואה לא ידע מהי תוכנה ומשמעותה של הצוואה עקב מצב בריאותי ירוד כגון: מחלות שכחה למיניהן, דמנציה, אלצהיימר, היעדר כשרות משפטית מחמת תאונה, מחלה ועוד.

תיאור עבודתו של עורך דין ירושה ברחובות בהתנגדות לקיום צוואה

במקרה ובו מועלות טענות ע"י היורשים כי לכותב הצוואה לא היתה כשירות רפואית וצלילות מנטלית מספקת ולכן מצבו לא איפשר לו לכתוב צוואה כדין, עורך הדין שמייצג את היורשים המתנגדים לקיום הצוואה יעתור לקבלת התיק הרפואי של המנוח מקופת החולים, בית החולים וכל מוסד אחר שטיפל בו.

עורך הדין ימנה מומחה רפואי לבחינת המסמכים ולצורך קביעה מצד המומחה אודות מידת כשירותו הרפואית בדיעבד של כותב הצוואה בזמן בו היא נערכה על-ידו.

 

בנוסף, היורשים המתנגדים לקיום הצוואה יספקו לעורך הדין כל מידע וראיות שמצויים בידם ויכולים לסייע לתמוך בטעונותיהם כגון: מסמכים וחומרים שיתמכו בטענות ביחס לעילת הפסלות וחוסר הכשירות.
לתמיכה בראיות עורך הדין יכין תצהירים מאומתים של המתנגדים.

 

במידה ולאחר סיום הצגת החומרים לבית המשפט, חקירות העדים והמומחים שמונו, ישתכנע בית המשפט כי נפלו פגמים בצוואה וכי אין באמור בה כדי לשקף את רצונו האמיתי של כותב הצוואה, אם בעקבות חוסר כשירות רפואי ואם בעקבות לחץ וכפיה, הרי שבית המשפט יפסול את הצוואה.

 

במצב דברים חדש זה בו נפסלה הצוואה, יפעל בית המשפט, על פי רוב כך:

יבדק האם למנוח היתה צוואה קודמת.
במידה וכן אז עורך הדין יפעל למתן צו לקיום צוואה זו.

במקרה ובו לא תימצא צוואה קודמת או שגם היא נמצאה לא כשירה, עורך הדין יגש בקשה למתן צו ירושה על פי חוק הירושה וכך יחולק עזבונו של המנוח בהתאם לאמור בחוק הירושה, הווה אומר, הרכוש יחולק באופן שווה ליורשים החוקיים.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן