דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

המדריך המקוצר להקמת חברה
מאת עו״ד דרור הראל

המדריך המקוצר להקמת חברה

שלום לכולם, מצורף לכם כאן המדריך המקוצר להקמת חברה, אשר כולל את כל המידע הנדרש למי שרוצה להקים חברה. לייעוץ נוסף ולשאלות חייגו 08-6384080 או מלאו את טופס יצירת הקשר.

התנאים הנדרשים מאדם להקמת חברה

אינו בעל אזרחות במדינת אויב, אינו חייב מוגבל באמצעים או פושט רגל, אינו רשום כבעל מניות או דירקטור בחברה מפרת חוק

המסמכים הנדרשים להקמת חברה

 • טופס 1 בקשה לרישום חברה:
 1. יש למלא את שם החברה המוצע ולציין שלוש חלופות לשם החברה בסדר יורד.
 2. שם החברה אינו יכול להיות זהה או דומה לשם של חברה קיימת אחרת אלא אם ביכולתכם לספק אישור בכתב מהחברה הקיימת כי היא אינה מתנגדת לכך.
 3. רשם החברות יוודא, כי אין בשם החברה בכדי להטעות כל אדם או שהוא נוגד את תקנת הציבור. אין אפשרות לרשום שם שמשולבות בו אותיות בשפה העברית ובשפה האנגלית יחדיו.
 4. לא ניתן להקים חברה באמצעות שם של סימן מסחר רשום אשר קשור לאותו תחום עיסוק של החברה.
 5. יש למלא את פרטי ממלא הטופס: שם מלא ותעודת זהות ובמקרה של תאגיד יש למלא את שם החברה ומספר ח.פ..
 6. יש למלא את פרטי הכתובת הרשמית של החברה.
 7. בחלק של הרכב ההון יש למלא את סוגי המניות שאנו רוצים שיהיו בחברה, אם יש למניות ערך נקוב או לא, כמות ההון הרשום שקבענו וכו'.
 8. הון החברה המוקצה הנו כמות המניות מתוך ההון הרשום שאנו מקצים בפועל לכל בעל מניות. יש להקצות את ההון המוקצה במספרים שלמים ובסך שלא יעלה על ההון הרשום של החברה.
 9. באם מדובר בחברה רגילה לצורך פעילות עסקית רוב הסיכויים שתרצו לסמן בחלק של אחריות בעלי המניות כי האחריות תהיה מוגבלת (חברה בע"מ = חברה בעירבון מוגבל של בעלי המניות עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם). ישנן חברות שלהן אסור להיות מוגבלות באחריות כגון חברות עורכי דין, רואה חשבון ורופאים.
 10. יש לסמן באם קיימות מגבלות למיניהן על החברה לבצע פעולות משפטיות.
 11. בעלי המניות הראשונים צריכים לחתום על הצהרתם בטופס בחלק הצהרת בעלי מניות.
 12. יש לאמת את חתימות בעלי המניות ע"י עורך דין.
 • טופס 2 הצהרת דירקטורים שיש לצרף לבקשה להקמת חברה:
 1. יש לבחור את נוסח ההצהרה המתאים לכם, אם מדובר באדם שמתמנה לדירקטור או תאגיד שמקבל מקום בדירקטוריון ושמטעמו יהיה נציג.
 2. את נוסח ההצהרה והחתימה יש לאמת ע"י עורך דין.
 3. ככל שמדובר באזרח זר או תאגיד זר יש לקרוא מידע נוסף אודות הפרטים שיש לספק.
 • תקנון החברה

בכל הקשור לתקנון החברה כדאי מאוד לוודא שיש בידנו תקנון מקצועי שיבטיח ניהול משפטי תקין לחברה ושישרת את מטרות החברה והפעילות העסקית שלה באופן מיטבי.

תקנון איכותי צריך לכלול סעיפים צופי פני עתיד ליישוב מחלוקות בין בעלי המניות והנחיות כיצד מותר להעביר או למכור את המניות לצדדים שלישיים מחוץ לחברה. הסעיפים העיקריים שמומלץ להתייחס אליהם בתקנון החברה הנם: אופן בחירת המנכ"ל לחברה, היקף הסמכויות הניהוליות של המייסדים, זכויות ההצבעה של סוגי המניות, דילול בעלי מניות במקרה של סבבי השקעה, כהונת דירקטורים, סעיף זכות סירוב בעת מכירת מניות ע"י בעל מניות, כללים לחלוקת דיבידנדים, מורשה חתימה בחשבון הבנק, תשלום שכר לבעלי תפקידים ועוד.

 1. תקנון החברה הנו מסמך משפטי שנמצא בלב ליבה של החברה. התקנון חייב להיות כלול בסט המסמכים שמגישים בעת הקמת חברה לרשם החברות. הסעיפים הבסיסיים שיש לכלול בתקנון הנם:
 2. שם החברה ומטרות החברה.
 3. נתונים אודות הון המניות הרשום של החברה והרכבו, המטבע והערך הנקוב.
 4. סעיף אודות הגבלת האחריות של בעלי המניות.
 5. יש לצרף טבלה שבה יפורטו הפרטים של כל בעלי המניות בחברה לרבות: שם מלא, ת.ז., כתובת ומספר המניות שהחברה הקצתה להם וכן חתימה של כל בעל מניות.
 • טופס הגשת מסמכים להקמת חברה

טופס הגשת מסמכים הנו טופס נלווה למסמכים העיקריים של הקמת החברה אך חובה לצרפו. יש לכלול בו:

 1. את פרטי מגיש הבקשה לרישום חברה: שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני.

בוחן החברות שיבדוק את בקשת רישום החברה שלכם ישלח לכתובת הדוא"ל שלכם את החלטותיו ובמידה שהבקשה תאושר, הבוחן ישלח את תעודת ההתאגדות של החברה החדשה עם מספר ה- ח.פ.

 1. טופס הגשת המסמכים הנו המקום בו יש לציין את שלושת השמות המוצעים לחברה בדיוק כפי שרשמתם בטופס 1.
 • תשלום אגרה עבור הקמת חברה
 1. יש לצרף לבקשת רישום החברה אישור מודפס על תשלום האגרה לרשם החברות. ניתן לשלם באינטרנט באמצעות שירות התשלומים הממשלתי או בבנק הדואר.
 • היכן להגיש את המסמכים להקמת החברה?
 1. את הטפסים והמסמכים ניתן לשלוח בדואר למשרדי רשות התאגידים בירושלים.
 2. לחילופין, ניתן להפקיד את המסמכים בתיבות ההפקדה במשרדי רשם החברות בכל אחד מהמחוזות בין הימים ראשון לחמישי בשעות 08:30 ל- 16:00.
 3. בלשכת רשם החברות בירושלים ובתל אביב ניתן למסור את המסמכים באשנבי קבלת הקהל שבמשרד.
 • הטיפול בבקשה להקמת חברה במשרדי רשם החברות
 1. זמן הטיפול בבקשה להקמת חברה אצל רשם החברות אורך בין יום אחד לשלושה ימים.
 2. לאחר בחינת הבקשה להקמת חברה ובמידה והיא תאושר, תישלח לכתובת המייל שסיפקתם תעודת ההתאגדות של החברה או מכתב סירוב מנומק.

 

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם להקמת חברה והצעת מחיר חייגו 08-6384080 או מלאו פרטים בטופס יצירת הקשר.
מאת עו"ד דרור הראל.

 

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

Call Now Button דילוג לתוכן