דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

ביטול חוזה שכירות, הודעת שוכר על ביטול חוזה שכירות

עורך דין דרור הראל מתמחה בייצוג שוכרי דירות ובטיפול משפטי במקרים של צורך לבטל חוזה שכירות עוד בטרם שהוא הסתיים, וזאת מסיבות שונות.
כל מקרה נבחן לגופו ומנותח על-פי הסכם השכירות שנחתם, הנסיבות, התנהגות המשכיר, החוקים הרלוונטיים השונים כגון חוק החוזים, חוק השכירות והשאלה ולפי מדיניות הפסיקה של בתי המשפט במקרים דומים.
בהתאם לצורך של כל מקרה, נבחרת שיטת הטיפול אך היא בדרך-כלל כוללת מכתבים משפטיים מיוחדים, מו"מ משפטי, פגישות עם הצדדים, הסדר פשרה ובמקרה הצורך גם תביעות כספיות למיניהן.
עו"ד דרור מלווה את הלקוח מראשית הטיפול באופן אישי, מייעץ לו ומנחה כיצד לפעול, מנסח את המכתבים למשכיר ואף משוחח עם המשכיר או עם עורך דינו בטלפון והכל בכדיי להביא לידי ביטוי ומיצוי מלא את מכלול האינטרסים האישיים של הלקוח ולסיים את מערכת היחסים שלו עם המשכיר ביעילות, במקצועיות, במהירות ובדרך הזולה ביותר, לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

ביטול חוזה שכירות לדוגמה:

למשרדנו פנה אדם שחתם על חוזה שכירות לדירת מגורים אל מול משכיר (הבעלים של הנכס).
חוזה השכירות היה לתקופה של שנה וברובו היה סטנדרטי מבחינת ההוראות והתנאים שלו ואולם מועד הכניסה למושכר נקבע בין הצדדים רק לחודש מיום החתימה.
ואולם, עקב שינוי נסיבות פתאומי בענייניו האישיים של השוכר, רק מספר שעות לאחר החתימה על החוזה, התעורר אצל השוכר צורך לבטל את הסכם השכירות על אף שהוא חתם עליו רק באותו היום.
השוכר פנה בכנות ובישירות למשכיר, תיאר בפניו את השינוי הפתאומי בעניינו ותוך שהוא מתנצל, ביקש לבטל את ההסכם ובכך לסיים את ההתקשרות החוזית.

סירוב לבטל את חוזה השכירות

המשכיר, לא גילה אמפתיה מיוחדת למצבו של השוכר, השיב בשלילה לבקשת השוכר לבטל את ההסכם מידית, ודרש כי כתנאי לביטול, השוכר יקיים את התחייבותו על פי החוזה וימציא במקומו שוכר חילופי.

התנאים לביטול הסכם השכירות

על אף שחלפו להן רק מספר שעות בודדות מפגישת הצדדים ומועד החתימה, המשכיר לא היה מוכן לוותר ודרש שעתה השוכר בעצמו, כתנאי לביטול, יפרסם את הדירה ויספק בעצמו למשכיר מועמדים פוטנציאלים כשוכרים לדירה.
השוכר בחר לקחת אחריות ולקיים את הוראות החוזה אך לא תיאר לעצמו כיצד דברים עוד יתפתחו.
השוכר פעל במלוא המרץ לשיווק הדירה, פרסם מודעות באתרי אינטרנט מתמחים, ענה לטלפונים ועשה את כל אשר ביכולתו לספק תוך זמן קצר רשימת מתעניינים איכותית למשכיר, כדי שיוכל לבחור את השוכר המתאים לו ביותר.

הפרת חוזה השכירות

תוך מספר ימים בודדים, השוכר העביר למשכיר רשימת מתעניינים לדירה אשר מוכנים לשלם את שכר הדירה המבוקש ולחתום על הסכם שכירות מסודר ואולם הוא גילה שהמשכיר לא עושה בפועל מאומה לצורך הצגת הנכס והחתמת מי מהם על הסכם שכירות במקומו וזאת מסיבות שונות ומשונות.
כל פניותיו של השוכר למשכיר בעניין זה לא הועילו והוא גילה שהמשכיר אדיש לצרכיו, לא פועל על-פי הוראות ההסכם שמחייבות אותו לקבל שוכר חילופי לשביעות רצונו, וכי בתוך זמן קצר יהיה עליו (על השוכר) לשלם בעצמו את דמי השכירות.

הטיפול המשפטי בביטול הסכם השכירות

באין ברירה, פנה השוכר למשרדנו לצורך קבלת טיפול משפטי בנושא.
משרדנו שלח למשכיר ללא כל דיחוי הודעה משפטית מנומקת על ביטול הסכם השכירות, כמתחייב מחוק החוזים, דרישה לקבלת הצ'קים בחזרה והתראה לפני נקיטה באמצעים משפטיים כנגדו.

המכתב ציין בפני המשכיר את חובתו על פי חוק לפעול למזעור נזקיו, לקיים את הוראות ההסכם ובהתאמה, לבטל לאלתר את הסכם השכירות עם לקוח המשרד ולהחזיר לו את הצ'קים שקיבל למשמורת.

תוך זמן קצר ביותר ממסירת המכתב למשכיר, הוא פנה למשרדנו ובתום מו"מ קצר, נחתם הסדר פשרה בכתב בעניין ביטול חוזה השכירות, ביטול מכתב ההתראה והיעדר תביעות הדדיות ובכך הסתיים הטיפול המשפטי לטובתו ולשמחתו של הלקוח והוא יכול להמשיך לדרכו בבטחה.

מכתב ביטול הסכם שכירות לדוגמא:

                                           תאריך ______

לכבוד,                                                                                                                       מבלי לפגוע בזכויות

מר XXXXX                                                                                         בדואר רשום עם אישור מסירה

רח' XXX                                                                                                       ובדוא"ל:XXX 

רמת גן

 

הנדון: הודעה על ביטול הסכם שכירות

דרישה להשבת צ'קים – התראה בטרם נקיטה באמצעים משפטיים

בשם מר XXX (להלן: "מרשי"), הריני לפנות אליך בעניין שבנדון כדקלמן:

 1. מרשי התקשר עמך בהסכם שכירות ביום XX (להלן בהתאמה: "המושכר", "ההסכם").
 2. עוד באותו היום, ורק מספר שעות בודדות לאחר מכן, מרשי נאלץ להודיע לך על שינוי פתאומי בנסיבותיו האישיות ועל הצורך שקם לו לבטל את ההסכם לאלתר.
 3. ואולם, בעוד שמועד הכניסה למושכר תוכנן להתבצע רק חודש ימים מאוחר יותר (ביום XXX בלבד), נראה שחרף התנהלותו האחראית של מרשי והודעתו כדין, מיד עם היוודע לו הצורך לבטל את ההסכם ומבלי שיכול היה להתגבש כל נזק עבורך, הנך מנסה בכל דרך להתחמק מביטול ההסכם, תוך ניסיון להשית עליו הוצאות מיותרות ודרישות מופרכות.
 4. יוער כי, סירובך לאשר למרשי בחוזר, את דבר ביטול ההסכם רק שעות בודדות לאחר שנחתם, מקומם ואף מביך.

משכיר סביר היה מאשר את ביטול ההסכם על-אתר ומבלי לספר סיפורי בדים, לגלגל את האשמה ולהערים קשיים מיותרים.

 1. כמו כן, יוער כי ההסכם שנערך הנו הסכם מקפח, חד צדדי ואינו עומד במבחן הדין.
 2. כידוע לך היטב, מלבד הודעת הביטול שקיבלת ממרשי בעל-פה עוד ביום החתימה, הרי שיום למחרת מועד החתימה (XXX), מרשי שלח לך כדין ולבקשתך, הודעה מסודרת בכתב אודות ביטול ההסכם.
 3. על כן ומן הטעמים שיובאו גם להלן, מרשי הורני ליתן לך התראה בטרם יפנה לבית המשפט המוסמך בבקשה לסעד הצהרתי בדבר ביטול ההסכם וצו עשה להשבת ההמחאות שנמסרו לך, דבר אשר יסב עלויות משפטיות גבוהות ומיותרות.

הפרת חוזה יסודית מצדך – סירובך לקיים את סעיף 7 להסכם בדבר שוכר חלופי

 1. עקב דרישתך שמרשי יאתר עבורך שוכר חלופי וזאת על אף שחלפו רק מספר שעות ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד הודעת הביטול, לפנים משורת הדין, מרשי השקיע ממרצו ומזמנו ופרסם מודעות באתרים נבחרים.
 2. התוצאות לא איחרו לבוא ומספר רב של פונים השיב בחיוב למודעה ולתנאי השכירות.
 3. למרבה הצער, למרשי מתבהר כי על אף שהפנה אלייך למעלה מעשרה (10) מתעניינים, הנך מסכלת את ההתקשרות עם מי מהם תוך שאת טוחנת עד דק את זכויותיו של מרשי מכוח ההסכם ומנשלת אותו מזכויות שמגיעות לו באופן מובהק.
 4. הווה אומר, עת ביקשת ממרשי לקיים את הוראות סעיף 7 להסכם אשר קובע כי עליו "להכניס לנעליו" שוכר חלופי אשר יהיה מקובל ומוסכם עליך ובתנאי שכירות שלא יפחתו מהתנאים הקבועים בהסכם, הרי שהערמת עליו קשיים מרובים בחוסר תום לב והפרת סעיף יסודי בהסכם.
 5. חזור והדגש, בעוד שסעיף יסודי 7 להסכם קובע כי עליך לקבל במקום מרשי, שוכר חלופי בתנאי שכירות שלא יפחתו מהתנאים בהסכם, הרי שבעת שמרשי הפנה אלייך כעשרה (10) שוכרים חלופיים, ראויים לכל הדעות, שאף נעתרו בחיוב לכל תנאי ההסכם ולרבות לדמי השכירות החודשיים, מטעמים שונים ומשונים השמורים רק עמך, טרם הודעת לו כי מצאת לנכון להתקשר עם מי מהם בהסכם השכירות והותרת אותו אל מול שוקת שבורה.
 6. למרשי לא נותר אלא לראות בהתנהגותך ובבחירותייך ניסיון לרמוס את זכויותיו הבסיסייות ביותר ובכך להפר הפרה יסודית את ההסכם שמביא ללא כל צל של ספק לביטולו הסופי והמוחלט של ההסכם.

דרישה להחזרת צ'קים

 1. לאור כל האמור לעיל, הנך נדרשת להשיב למרשי בתוך שלושה (3) ימים את ההמחאות שהפקיד אצלך למשמורת.

חובתך למזער נזקים

 1. סעיף 14 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, קובע את חובתך לפעול להקטנת הנזק שעלול להיגרם לך וכפי שיכולת לעשות במקרה דנן על נקלה, וכן יכולת גם לעשות כך בפועל באמצעים סבירים לכל הדעות.

"הקטנת נזק – 14.  (א)  אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין."

 1. ומן הכלל אל הפרט, הדברים נהירים גם לך, היה עלייך לפעול ל- "הקטנת נזקייך", מייד עם היוודע לך דבר הביטול מטעם מרשי, לא כל שכן שהודעתו נמסרה לך כה בסמוך למועד החתימה – הווה אומר, בפועל לא נגרם לך נזק כלל ועיקר שכן לא היה יכול להיווצר בתוך שעות בודדות ולהשפיע השפעה של ממש על הליך מציאת שוכר אחר.

ככל שלא פעלת להקטנת נזקייך, האחריות לתוצאות רובצת לפתחך ולפתחך בלבד.

לסיכום

 1. לא ניתן להתעלם מכך שלא פעלת כנדרש ממך עפ"י החוק והדין אל מול מרשי, הן למילוי התחייבויותייך כלפיו והן למזעור והקטנת נזקים.
 2. מרשי עשה דיי ועמד בכל הסטדנרטים החוזיים והמשפטיים המצופים ממנו. הדברים מגובים בהודעות ותיעודים שונים.
 3. מרשי יעמוד על קוצו של יוד ולא יקצה עוד ממשאביו לטיפול בביטול החוזה ולמחדלים שנגרמו מצדך.
 4. מרשי רוצה לפתור את המחלקות בדרכי שלום. הנך נדרשת לאשר את בקשתו לביטול ההסכם ולקבל את עמדתו שאינו חב לך דבר וחצי דבר ולהשיב לו את הצ'קים.
 5. זאת ועוד, למרשי נגרמו עד כה הוצאות משפטיות בגין הצורך בטיפול המשפטי נשוא מכתבי זה, בסך של XXX בצרוף מע"מ ובסה"כ XXX ₪ אשר הנך נדרשת לשאת בהם בעצמך ולהעביר לידיו בתוך 7 ימים.
 6. אין באמור לעיל ובמה שלא נאמר בו בכדי לפגוע בטענות מרשי כנגדך ו/או כל דבר מה נוסף המגיע לו על פי דין, לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין, הוצאות משפט וכיוצ"ב.


בכבוד רב,

דרור הראל, עו"ד

 

קראו גם – הסכם שכירות לדירה חדשה מקבלן ⇐

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן